Fortsätt till innehåll

Sekretessavtal för prov

Följande är det sekretessavtal som visas för provtagaren under certifieringsprovet:

Avtal:

Googles användarvillkor för prov (”Villkoren”) ingås mellan provdeltagaren (”Du”) och Google LLC. (”Google”) gäller från det datum du markerar kryssrutan ”Jag har läst och samtycker till sekretessavtalet” under certifieringsprovet för Google for Education.

1. Konfidentiell information: Innehållet i provet, inklusive men inte begränsat till frågor, svar och annan kommunikation, inklusive muntlig kommunikation, om eller relaterat till provet är Googles konfidentiella information (”Konfidentiell information”). Allt yppande av Konfidentiell information är ett brott mot detta avtal och kan äventyra sekretessen och säkerheten för certifieringsprogrammet, vilket certifierar pedagoger som har uppvisat grundläggande och avancerade kunskaper i att implementera Google for Education-verktyg i undervisningen. Google tillhandahåller dessa prov enbart för att Du ska kunna uppvisa Din kompetens inom området som anges i provets titel. Du får inte yppa, publicera, återge, kopiera, sälja, lägga upp, ladda ned eller överföra Konfidentiell information, helt eller delvis, i någon form eller på något sätt, muntligt eller skriftligt, elektroniskt eller mekaniskt, oavsett syfte.

2. Upphävande av certifiering: Om Du bryter mot detta avtal eller deltar i någon försummelse, kan Du blockeras från att göra detta och/eller något annat Google Workspace-prov. Du kan underkännas från Googles certifieringsprogram och/eller så kan Google, efter eget gottfinnande, säga upp alla relevanta affärsrelationer med Dig.

3. Exempel på försummelse och/eller obehörig användning av provet innefattar men är inte begränsade till följande:

  • Utge sig för att vara en annan person vid provtillfället.
  • Tillhandahålla eller ta emot felaktig hjälp.
  • Sprida provinnehåll på något sätt, inklusive men inte begränsat till webbinlägg, formella eller informella provförberedelser eller diskussionsgrupper, återkonstruktion genom memorering eller någon annan metod.
  • Innehav av icke-godkända föremål under provet.
  • Använda otillåtet material (inklusive memorerat material och/eller otillåten publicering av provfrågor med eller utan svar) för att förbereda sig för provet.
  • Ta bort eller försöka ta bort provmaterial (i alla format).
  • Avsiktligt orsaka en störning av något slag under provet.
  • Ändra och/eller förändra resultat och/eller betygsrapporten för detta eller ett annat prov.