Fortsätt till innehåll
Nummer 1

Få certifieringen för pedagoger på nivå 1

Visa dina kunskaper och få ett erkännande av din expertis med hjälp av certifieringen för pedagoger på nivå 1.

Ung blond lärare som interagerar med två unga elever vid ett bord.

Gör certifieringsprovet

Giltig i tre år schedule180 min payment$10

Visa dina kunskaper i att använda Google for Education-produkter. Få information om certifiering för pedagoger och gör provet Pedagog nivå 1 när du är redo.

VÄRDEKUPONGER FÖR CERTIFIERING FÖR PEDAGOGER PÅ NIVÅ 1

Välj plattform för värdekupongkoden

Se exemplen nedan och välj den värdekupongkod som bäst motsvarar din om du vill fortsätta med registreringsprocessen för certifiering.

Exempel på värdekupong från Kryterion
Ayy22y2yzuDWeBBa
 • Har 16 tecken, alfanumeriska
 • Använder både stora och små bokstäver
Välj Kryterion-plattformen
Exempel på värdekupong från ProctorU
54t5earg5y
 • Har 10 tecken, alfanumeriska
 • Bara små bokstäver
Välj ProctorU-plattformen

Need more help with registration? View our FAQs.

Steg för steg

Följ dessa steg om du är redo att börja med provet

1

Innan du börjar

 1. Logga in på ditt Google-konto
 2. Välj ett prov och klicka på Registrera dig
 3. Välj språk
2

Registrera dig för ett prov

 1. Logga in på ditt Kryterion-konto eller skapa ett nytt
 2. Klicka på Registrera dig för ett prov och välj ett prov från katalogen
3

Kolla dina e-postmeddelanden

När ditt prov har konfigurerats får du ett e-postmeddelande om att provet är redo. I meddelandet finns en länk till provet och anvisningar för att komma igång.

4

Gör provet

Du måste ha den senaste versionen av Chrome och en fungerande webbkamera för att göra provet.

Få ett erkännande

Utmärk dig själv som pedagog och få ett erkännande för arbetet du har gjort.

Visa dina kunskaper

Fortbilda dig i yrket samtidigt som du verifierar dina kunskaper inom Googles verktyg för klassrum.

Gör ett större intryck

Använd teknik för att engagera dig och göra mer med dina elever.

Jag gör det jobb som jag älskar och vill bara bli bättre på det. Att arbeta mot certifiering på nivå 1 gjorde att jag fick självförtroende och en förståelse för hur man använder Googles verktyg i undervisningen. Det har definitivt förändrat mitt beteende och perspektiv som pedagog.

Sam Brooks, Personal Learning Coordinator, Cookeville, Tennessee
Ung svart pedagog i hatt och halsduk framför en laptop.
Grundläggande utbildning

Är du osäker på om du är redo för provet? Här får du tips om hur du kan förbereda dig.

Även om det inte är obligatoriskt för certifieringsprovet på nivå 1 kan den grundläggande utbildningen och att svara på exempelfrågor hjälpa dig att utöka dina kunskaper och förbereda dig inför provet.

Utforska vanliga frågor

Visa alla allmänna vanliga frågor

Examen för att bli en google-certifierad utbildare

Knappen nedan öppnar plattformen där du kan registrera dig för att bli en google-certifierad utbildare.

Välj ditt språk

Om du använder ett Google Workspace for Education-konto och inte kan komma åt länken ovan kontaktar du domänadministratören. Du kan även återgå till den här sidan när du är inloggad på ett annat Google-konto.

Utöka alla Komprimera alla
 • Hur registrerar jag mig för provet på nivå 1 eller 2?

  Följ stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

  Obs! Börja alltid på webbplatsen Lärarcenter, även om du redan har ett Kryterion-konto.

 • Hur förbereder jag mig för provet?

  Det finns två olika sätt att förbereda sig för certifieringsproven på nivå 1 och 2, inklusive den grundläggande och den avancerade utbildningen. Båda sätten är en genomgång av det du behöver veta. Om du vill pröva vingarna med några frågor kan du göra lektionskontroller i kurserna för att testa dina kunskaper.

 • Hur blir jag Google-certifierad pedagog?

  Om du ska kunna få status som Google Certified Educator måste du godkännas i proven för nivå 1 eller nivå 2. Dessa prov testar din förmåga att använda Google for Education-verktyg i klassrumsmiljö.

  Du kan registrera dig för ett prov genom att följa stegen i detta dokument, oavsett om du använder en värdekupong eller betalar med kreditkort.

 • Hur delar jag certifikatmärket för Educator nivå 1 eller nivå 2?

  Personer som har uppnått denna certifiering kan offentliggöra sin status med ett personligt certifikat och märke på sitt CV, i sin portfolio, på sin webbplats och på andra ställen. Märk alltid din status med den nivå du har uppnått: Google Certified Educator nivå 1 eller Google Certified Educator nivå 2. Dessa certifieringar är giltiga i 36 månader.

 • Hur har proven utvecklats?

  Google Workspaces certifieringsprov har utvecklats enligt en internationellt godkänd process för att säkerställa att de är giltiga, tillförlitliga och relevanta. Faserna i provutvecklingen omfattar följande:

  Definition av målsättningsdomänen –- Målsättningarna för provet fastställs baserat på feedback om jobbrollen från ämnesexperter (Subject Matter Experts, SME) inom och utanför Google.

  Ritning – Varje målsättning värderas baserat på hur viktig den är för den övergripande jobbrollen.

  Frågeutveckling – SME utvecklar provfrågor baserat på målsättningar och ritning.

  Teknisk granskning – Varje provfråga granskas för att säkerställa teknisk noggrannhet. Granskarna kan vara Googles medarbetare eller anställda i partnerorganisationer.

  Betatestning – Provfrågorna ges till kandidater under förhållanden som liknar slutprovet när det har publicerats. Det gör att varje fråga kan utvärderas.

  Val av frågor och fastställande av godkänt resultat – Baserat på statistik som samlats in under betatestet kan frågorna användas i det verkliga provet eller avvisas. När de slutliga frågorna har fastställts samlas SME och beslutar om godkänt resultat för provet.

  Publicering – En oberoende testleverantör tillhandahåller provet till hela världen, överallt där det finns en interentanslutning och en störningsfri miljö.

Kontakta vårt supportteam

Behöver du hjälp med en certifiering eller ett prov för Google-utbildare på nivå 1? Kontakta supportteamet.

Läs mer om integritet och policyer för prov

Granska sekretessavtalet för prov