Naar content

Veelgestelde vragen over privacy en beveiliging

Een beveiligde digitale leeromgeving voor je school is een van de basisprincipes van Google for Education, zodat je kunt lesgeven en leren in de wetenschap dat de gegevens van je school beveiligd en privé zijn.

Beveiligd en privé

We bouwen en beheren onze eigen servers en services. We maken het beheerders makkelijk om beveiliging te beheren met meer controle voor leerlingen onder de 18 jaar.

Zonder advertenties

De kernservices van Google Workspace for Education bevatten geen advertenties en informatie van leerlingen wordt nooit gebruikt om profielen te maken voor advertentietargeting.

Voldoet

Onze services ondersteunen de naleving van privacy- en beveiligingseisen om te voldoen aan strikte normen, zoals de AVG. We worden ook regelmatig gecontroleerd door derden tijdens audits.

Transparant

Het is een missie van Google om transparantie te bieden over de verzameling van je gegevens. In de [Privacyverklaring van Google Workspace for Education]https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) wordt onze verplichting om deze te beschermen toegelicht.

Krijg antwoord op veelgestelde vragen over hoe Google privacy beschermt en gegevens beveiligd houdt.

Leidinggevenden in het onderwijs

Google for Education

Lees meer over de toezeggingen van Google for Education’s op het gebied van privacy en beveiliging.

Hoe houdt Google gegevens veilig?

Alle Google-producten worden doorlopend beveiligd door een van 's werelds meest geavanceerde beveiligingsinfrastructuren. We bieden ook effectieve beveiliging tegen alle onwettige pogingen om toegang te krijgen tot de gegevens van onze klanten. Deze ingebouwde beveiliging spoort online dreigingen automatisch op en voorkomt ze, zodat je erop kunt vertrouwen dat je privé-informatie veilig is.

Google versleutelt 'data at rest' standaard. Deze gegevens beschermen we met meerdere beveiligingslagen, waaronder toonaangevende versleutelingstechnologieën zoals HTTPS en Transport Layer Security (TLS). De datacenters van Google gebruiken aangepaste hardware waarop een speciaal versterkt besturingssysteem en bestandssysteem worden uitgevoerd. Deze systemen zijn allemaal geoptimaliseerd voor beveiliging en prestatie. Aangezien Google de hele hardwarevoorraad beheert, kunnen we snel reageren op bedreigingen of zwakke punten als deze zich voordoen. We zetten ons volledig in voor de beveiliging en privacy van je gegevens en voorkomen ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens en die van de school.

Op welke manier zijn de producten en services van Google for Education betrouwbaar en schaalbaar?

Ons toonaangevende wereldwijde netwerk met meerlaagse full-stack beveiliging kan zelfs enorme schommelingen in de vraag verwerken. Google werkt met een van de best beveiligde en betrouwbaarste cloudinfrastructuren ter wereld met speciaal ontworpen datacenters en eigen onderzeese kabels voor gegevensoverdracht tussen continenten. Onze infrastructuur kan meer dan 100 miljard zoekopdrachten per maand verwerken. Services zoals Gmail kunnen worden opgeschaald naar honderden miljoenen gebruikers met een beschikbaarheid van 99,9%% en geen geplande downtime. Deze infrastructuur wordt continu gecontroleerd om je gegevens te beschermen en beschikbaar te houden. Bij een storing worden de platformservices onmiddellijk automatisch naar een ander datacenter verplaatst, zodat ze niet worden onderbroken.

Hoe weet je zeker dat we ons aan ons woord houden?

We ondersteunen je naleving met onze toonaangevende beveiliging, audits door externe partijen en certificeringen, documentatie en contractuele verbintenissen. We stellen contractuele verbintenissen op in ons Amendement gegevensverwerking en onze Google Workspace for Education-overeenkomst en verbinden ons ertoe te voldoen aan privacy- en beveiligingsnormen, waaronder zoals vastgelegd in onze Privacyverklaring van Google Cloud. Het is onze missie om al onze gebruikers de hoogste mate van transparantie te bieden. Dit doen we via realtime dashboards om de systeemprestaties te controleren, doorlopende procesaudits en informatie over de locatie van onze datacenters. Het zijn jouw gegevens en we willen dat je weet wat ermee gebeurt, zodat je altijd een weloverwogen keuze kunt maken.

Google Workspace for Education

Bekijk veelgestelde vragen over privacy en beveiliging in Google Workspace for Education.

Kan Google Workspace for Education worden gebruikt in overeenstemming met de Europese privacywet (AVG)?

Ja. Google Workspace for Education kan worden gebruikt in overeenstemming met de AVG. Ons Amendement gegevensverwerking is ontworpen om te voldoen aan de eisen op het gebied van adequaatheid en beveiliging van de AVG. De Europese Commissie heeft ook specifieke modelcontractclausules opgesteld om de overdracht van persoonsgegevens vanuit Europa mogelijk te maken. Klanten kunnen toestemming geven voor het Amendement gegevensverwerking en modelcontractclausules. Ga naar onze webpagina over de AVG voor meer informatie over de toezeggingen voor Google Cloud en Google Workspace met betrekking tot de AVG.

Hoe biedt Google Workspace for Education een beter beveiligde leeromgeving?

Alle Google Workspace for Education-producten en -services zijn bedoeld om een beter beveiligde manier van leren te bieden. Elk product en elke service voldoet dan ook aan de hoogste onderwijsnormen op het gebied van privacy en naleving. We waarborgen dat deze leeromgevingen vrij zijn van advertenties, spam en andere cyberdreigingen.

We leveren beter beveiligde, op leeftijd gebaseerde functionaliteit voor leerlingen door geavanceerde beheerderscontroles en beleidsregels te bieden. Zo kunnen basis- en middelbare scholen waarborgen dat content en browsen via een Google for Education-account standaard geschikt is voor de leeftijd. Met onze tools kunnen beheerders de toegang tot services en content beperken per gebruiker en de tools bieden standaard SafeSearch en SafeSites.

Ingebouwde automatische bescherming biedt 24/7 bewaking, versleuteling en beveiligingsmeldingen. Een makkelijk te gebruiken dashboard maakt alle instellingen en analyserapporten beschikbaar op één plek, zodat je volledige zichtbaarheid van en controle over je gegevens en beveiligingsbeleid hebt. Premium upgrades bieden aanvullende proactieve beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de behoeften van jouw specifieke onderwijsinstelling.

Wat zijn de kernservices van Google Workspace for Education?

De kernservices van Google Workspace for Education zijn het hart van het aanbod voor scholen van Google. De kernservices van Google Workspace for Education staan vermeld in het Serviceoverzicht en omvatten Classroom, Opdrachten, Formulieren, Google Meet, Gmail, Agenda, Documenten, Presentaties, Spreadsheets, Sites, Drive, Chat, Jamboard, Contacten, Groepen, Vault en Chrome-synchronisatie. Deze services worden verstrekt aan een school in het kader van de Google Workspace for Education-overeenkomst en, indien van toepassing, het Amendement gegevensverwerking.

De kernservices van Google Workspace for Education ondersteunen strikte privacynormen, bevatten geen advertenties en gebruiken geen informatie in deze services voor advertentiedoeleinden. Miljoenen leerlingen, docenten en beheerders in bijna elk land ter wereld vertrouwen op Google Workspace om samen te leren en werken. Het is onze missie om de privacy en beveiliging van al onze gebruikers te waarborgen.

Voldoen de producten en services van Google Workspace for Education aan de onderwijsnormen?

Ja. Google Workspace for Education voldoet aan strenge privacy- en beveiligingsnormen op het gebied van onderwijs.

Er worden regelmatig audits uitgevoerd door onafhankelijke externe partijen. De certificaten, audits en beoordelingen van Google omvatten onder meer:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
 • SOC 2 en SOC 3
 • BSI C5 (Duitsland)
 • PCI DSS
 • FISC Compliance
 • Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Spanje)

Je kunt via Google Workspace for Education voldoen aan je nalevings- en rapportageverplichtingen in het kader van:

 • de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Modelcontractclausules van de EU

Internationaal:

 • Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
 • Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)
 • Zuid-Afrikaanse Protection of Personal Information Act (POPI)
 • HIPAA

Door welke derden zijn de beveiligingsmaatregelen van Google gecontroleerd?

We vragen regelmatig onafhankelijke audit-instanties om onze processen voor gegevensbescherming te controleren. Een onafhankelijke externe auditor heeft geverifieerd dat onze werkwijzen en contracten voor Google Workspace for Education voldoen aan ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27017. Ga voor ons volledige aanbod op het gebied van naleving naar het informatiecentrum over naleving.

Versleutelt Google Workspace for Education mijn gegevens?

Ja. De standaard gegevensversleuteling is een belangrijk onderdeel van de beveiligingsstrategie van Google Workspace for Education zodat je je e-mails, chats, videovergaderingen, bestanden en andere gegevens kunt beschermen. Zowel 'data at rest' als 'data in transit' worden versleuteld, zodat je er zeker van kunt zijn dat je berichten niet alleen beveiligd zijn als ze worden uitgewisseld tussen jou en de servers van Google, maar ook als ze tussen de datacenters van Google worden uitgewisseld.

Wat gebeurt er met de gegevens van leerlingen als de leerling de school heeft afgerond?

Het is de verantwoordelijkheid van de school om het Google Workspace for Education-account van een leerling te verwijderen als de leerling de school heeft afgerond. Scholen hebben de mogelijkheid om eindgebruikersaccounts te verwijderen als die niet langer nodig zijn. Google verbindt zich ertoe de klantgegevens te verwijderen die zijn gekoppeld aan een eindgebruikersaccount binnen 180 dagen nadat de klant het account heeft verwijderd.

Leerlingen hebben de optie om hun gegevens te exporteren vanuit een Google Workspace for Education-account als de beheerder dat toestaat.

Zitten er advertenties in Google Workspace for Education?

Nee. Er zijn geen advertenties in het pakket kernservices van Google Workspace for Education. Buiten de kernservices van Google Workspace for Education worden in aanvullende Google-services mogelijk wel advertenties getoond, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Google Workspace for Education. Google maakt bij Google Workspace-gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs geen gebruik van persoonlijke informatie (of andere informatie die is gekoppeld aan een Google-account) om advertenties te targeten.

Zijn gegevens van scholen en leerlingen eigendom van Google?

Nee. Scholen zijn de eigenaar van hun klantgegevens, houden de volledige rechten over intellectuele eigendom en kunnen regels instellen voor wanneer mensen binnen je school gegevens kunnen downloaden. Google krijgt geen eigendom van klantgegevens in de kernservices van Google Workspace for Education, zoals vermeld in onze contracten (onder Intellectueel eigendom).

Google biedt krachtige, makkelijk te gebruiken beheertools en dashboards om beheerders te helpen de services, het gebruik en de gegevens van hun organisaties bij te houden. We bewaren je klantgegevens slechts voor zolang als je ons vraagt dat te doen. Als een onderwijsinstelling, school of universiteit stopt met het gebruik van Google, zorgen we dat de instelling de gegevens makkelijk kan meenemen.

Verkoopt Google de gegevens van scholen en leerlingen aan derden?

Nee. We verkopen de klantgegevens van Google Workspace niet aan derden en we delen geen klantgegevens die zijn ingevoerd in onze systemen met derden, behalve in de beperkte uitzonderlijke omstandigheden die zijn beschreven in de Google Workspace for Education-overeenkomst, bijvoorbeeld als je ons vraagt de gegevens te delen of als we dat wettelijk verplicht zijn. Google hanteert als beleid dat de klant, als de eigenaar van de gegevens, primair verantwoordelijk is voor reactie op gegevensverzoeken van wetshandhavingsinstanties. Google kan echter rechtstreekse verzoeken krijgen van overheden en rechtbanken van over de hele wereld over de manier waarop een persoon de services van het bedrijf heeft gebruikt. Gedetailleerde informatie over gegevensverzoeken en hoe Google hierop reageert, is beschikbaar in ons Transparantierapport. Google verkoopt ook geen persoonlijke informatie die is verzameld in aanvullende services. Bekijk meer informatie over de kernservices en aanvullende services van Google Workspace for Education.

Hoe weet ik zeker dat andere klanten die dezelfde servers gebruiken geen toegang hebben tot mijn gegevens?

Gegevens worden net zo gescheiden als wanneer ze op een eigen server zouden staan. Niet-gemachtigde externe partijen hebben geen toegang tot je gegevens. Andere klanten hebben geen toegang tot jouw gegevens, en jij hebt geen toegang tot die van hen. Sterker nog, alle gebruikersaccounts zijn beschermd door deze beveiligde infrastructuur, waardoor de ene gebruiker de gegevens van een andere niet kan zien. Dit is vergelijkbaar met de segmentering van klantgegevens in andere gedeelde infrastructuren, zoals online bank-apps.

Hoe wordt informatie verzameld en gebruikt door Google-services met Google Workspace for Education-accounts?

De kernservices van Google Workspace for Education verzamelen en gebruiken geen informatie voor advertentiedoeleinden of om advertentieprofielen te maken. Gegevens worden op een verantwoorde manier verwerkt met strenge beveiligingsprotocollen en volledige transparantie in privybeleidsregels. In de Privacyverklaring van Google Workspace for Education staat welke informatie Google-services verzamelen wanneer ze worden gebruikt met Google Workspace for Education-accounts. We gebruiken gegevens om producten te verstrekken, onderhouden, beschermen en verbeteren, om nieuwe producten te ontwikkelen en om Google en onze gebruikers te beschermen. We verzamelen bijvoorbeeld informatie, zoals het e-mailadres van een gebruiker, om een e-mail sturen om die gebruiker toegang te geven tot Classroom.

Worden gebruikersgegevens gescand/geïndexeerd in Google Workspace for Education-accounts?

De kernservices van Google Workspace for Education verzamelen en gebruiken geen informatie voor advertentiedoeleinden of om advertentieprofielen te maken.

We geven onze gebruikers in onze Privacyverklaring van Google Cloud informatie over de servicegegevens die we verzamelen en genereren bij het aanbieden van de kernservices van Google Workspace for Education. De servicegegevens omvatten informatie over betalingen en transacties van klanten, instellingen en configuraties, productgebruik en directe communicatie met ons. De gegevens omvatten geen persoonlijke gebruikersinformatie die door onze klanten en eindgebruikers wordt verstrekt via de services.

Hoe kan ik de privacy- en beveiligingsbehoeften voor mijn instelling aanpassen?

Google Workspace for Education is beschikbaar in 4 versies om beheerders meer keuze te bieden voor het vinden van de oplossing die het beste bij de behoeften van je onderwijsinstelling past.

Maak beveiligde leeromgevingen mogelijk met Google Workspace for Education Fundamentals en de Teaching and Learning Upgrade:

 • Het Meldingencentrum: biedt een compleet overzicht van de beveiliging met meldingen, waarschuwingen en acties.
 • Identiteits- en toegangsbeheer: Beheer de toegang tot tools met verificatie in 2 stappen, Single sign-on en wachtwoordbeheer.
 • Bescherming tegen gegevensverlies (Data Loss Protection, DPL): Helpt het verlies of de diefstal van gegevens in Gmail en Drive voorkomen door je geautomatiseerde regels en beleidsregels te laten instellen.
 • Vault: Ondersteun je unieke eisen op het gebied van bewaring van gegevens en eDiscovery door gegevens te bewaren, doorzoeken en exporteren.

Bouw voort op je beveiligde fundament met geavanceerde beveiligingsmogelijkheden die een meer proactieve benadering mogelijk maken van de beveiliging van je school. Met Google Workspace for Education Standard en Google Workspace for Education Plus ontvang je alle voorgaande beveiligingsfuncties en:

Alle versies van Google Workspace for Education bieden beheerders volledige flexibiliteit en controle om standaardinstellingen aan te passen voor de gehele school, bepaalde lesgroepen of individuele mensen. Leerlingen onder de 18 jaar hebben standaard toegang tot content die bewust beperkt is om online beter beveiligd en beschermd te zijn, maar beheerders kunnen deze instellingen overschrijven als ze dat beter vinden.

Heeft Google de Student Privacy Pledge ondertekend?

Ja. Google heeft de Student Privacy Pledge ondertekend in verband met de kernservices van Google Workspace for Education. Deze verbintenis werd geïntroduceerd door het Future of Privacy Forum (FPF) en de Software and Information Industry Association (SIIA). Dit geeft aan dat bij onze educatieve services de persoonlijke gegevens van leerlingen worden beschermd.

Aanvullende services voor Google Workspace for Education

Meer informatie over aanvullende services

Hebben leerlingen toegang tot andere Google-services met hun Google Workspace for Education-account?

Aanvullende services/producten van Google zijn andere Google-services die je kunt gebruiken met een Google-account, zoals YouTube, Blogger en Google Earth. Op de meeste aanvullende services zijn de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google van toepassing, en op sommige services kunnen ook servicespecifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Leerlingen waarvan is aangegeven dat ze jonger zijn dan 18 jaar hebben standaard beperkte toegang tot content die niet geschikt is voor hun leeftijd in aanvullende Google-services zoals YouTube, Maps, Zoeken, Play. Ook hebben ze geen toegang tot enkele aanvullende services. Beheerders kunnen deze instellingen overschrijven als ze dat gepast vinden. Deze services kunnen advertenties bevatten, maar persoonlijke informatie (of informatie die aan het account is gekoppeld) van gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs wordt niet gebruikt om advertenties te targeten.

Hoe kan ik aanvullende services van Google Workspace beheren?

Google biedt beheerders opties om hun schooldomeinen in te stellen op een manier die aan de regelgeving voldoet. Met geavanceerd nalevingsbeleid worden alle leerlingen waarvan is aangegeven dat ze jonger zijn dan 18 jaar standaard beperkt in de toegang tot content die niet geschikt is voor hun leeftijd voor aanvullende Google-services, zoals youTube, Maps, Zoeken en Play, en raken ze de toegang tot sommige aanvullende services kwijt. Beheerders kunnen deze instellingen wijzigen volgens de unieke behoeften van hun school. Op de meeste aanvullende services zijn de Servicevoorwaarden van Google en het Privacybeleid van toepassing, en sommige services hebben mogelijk ook servicespecifieke voorwaarden.

Scholen kunnen deze services aan- of uitzetten voor bepaalde groepen docenten en leerlingen. Als een school passende toestemming krijgt, kunnen aanvullende services die dat toestaan worden gebruikt door Google Workspace for Education-gebruikers. Elke organisatie en gemeenschap is anders. Daarom kunnen scholen tools naar wens instellen, zodat ze kunnen voldoen aan de specifieke behoeften van leerlingen en docenten.

Hoe worden de gegevens die zijn verzameld in aanvullende services gebruikt?

In het Privacybeleid van Google wordt volledig beschreven hoe Google-services in het algemeen gegevens gebruiken in de aanvullende services, waaronder voor Google Workspace for Education-gebruikers. In de Privacyverklaring van Google Workspace for Education staat ook welke gegevens worden verzameld in de aanvullende services en waarvoor deze worden gebruikt.

Van Google Workspace for Education-gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs wordt geen persoonlijke gebruikersinformatie (of andere informatie die is gekoppeld aan een Google Workspace for Education-account) gebruikt, niet in de kernservices en ook niet in de Google-services die worden bezocht tijdens het gebruik van een Google Workspace for Education-account.

Worden klantgegevens van Google Workspace gedeeld met aanvullende services? Zo ja, welk soort informatie wordt gedeeld met aanvullende services?

Klantgegevens van Google Workspace for Education worden niet gedeeld met aanvullende services. Als de domeinbeheerder ervoor heeft gekozen aanvullende services aan te zetten, kunnen sommige klantgegevens worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is om de interactie met de aanvullende service(s) mogelijk te maken. Google deelt alleen klantgegevens van de kernservices met aanvullende services op instructie van een gebruiker of beheerder. Als gegevens van de kernservices echter nodig zijn om de interactie met een aanvullende service (bijvoorbeeld de Assistent) mogelijk te maken, worden de gegevens verwerkt volgens de algemene voorwaarden van Google Workspace.

Op gegevens die worden verzameld door de aanvullende services is het Privacybeleid van Google van toepassing. Daarin wordt beschreven hoe Google-services over het algemeen informatie gebruiken, inclusief voor Google Workspace for Education-gebruikers. In de Privacyverklaring van Google Workspace for Education staat ook welke gegevens worden verzameld in de aanvullende services en waarvoor deze worden gebruikt.

Hoe verwijder ik gegevens van aanvullende services?

Google maakt het voor klanten en eindgebruikers mogelijk om gebruikersgegevens te verwijderen. Bepaalde Google-services kunnen ook worden verwijderd uit accounts. Google-accounts kunnen ook op elk moment worden verwijderd. Lees dit supportartikel voor het bekijken, beheren en verwijderen van de informatie in een Google-account:

Chromebooks

Krijg antwoord op veelgestelde vragen over de beveiliging van Chromebooks.

Wie gebruiken Chromebooks?

Miljoenen leerlingen over de hele wereld gebruiken Chromebooks bij het leren. Dankzij toonaangevende privacy- en beveiligingsfuncties zijn Chromebooks over de hele wereld populair geworden.

Zijn Chromebooks beveiligd voor mijn school?

Ja. Chromebooks zijn ontworpen met meerdere beveiligingslagen om ze te beschermen tegen virussen en malware, zonder extra beveiligingssoftware. 10% van de opstarttijd wordt gebruikt om opnieuw te verifiëren dat er niet is geknoeid met het apparaat, dus telkens wanneer je een Chromebook opstart, wordt de beveiliging gecheckt. En omdat Chromebooks kunnen worden beheerd via internet, kunnen de IT-beheerders op school makkelijk beleid en instellingen configureren. Ze kunnen bijvoorbeeld Safe Browsing aanzetten of schadelijke sites blokkeren. Het volgende is ingebouwd in Chromebooks:

 • Automatische updates: Helpt ervoor te zorgen dat je malwarebescherming altijd actueel is.
 • Verified Boot: Zorgt ervoor dat Chromebooks zelf kunnen checken op malware en automatisch reparaties kunnen uitvoeren van beschadigde bestanden.
 • Beveiligingssandbox: Helpt de verspreiding van virussen voorkomen door te zorgen dat elke webpagina en app in een afgeschermde omgeving wordt uitgevoerd.
 • 128-bits gegevensversleuteling: Beschermt elke Chromebook door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor elke leerling mogelijk te maken.
 • Chrome-synchronisatie: Maakt het mogelijk voor leerlingen om in te loggen op elke Chromebook of Chromebrowser om toegang te krijgen tot al hun apps, instellingen en voorkeuren.

Zijn Chromebooks geschikt voor online toetsen?

Chromebooks vormen een beveiligd platform om toetsen voor leerlingen te beheren. Met Chromebooks kun je de toegang van leerlingen tot internet tijdens een toets uitzetten. Daarnaast kun je externe opslag, screenshots en de mogelijkheid voor afdrukken uitzetten. De PARCC (zie TestNav) en het Smarter Balanced Assessment Consortium hebben geverifieerd dat Chromebooks voldoen aan de vereisten die voor online leerlingen gelden qua hardware en besturingssysteem.

Hoe worden gegevens gebruikt en beschermd voor leerlingen op Chromebook?

Google ontwikkelt producten die de privacy van leerlingen en docenten beschermen en onderwijsinstellingen de beste beveiliging in de branche bieden. Onze systemen verzamelen samengevoegde gegevens van miljoenen gebruikers en nadat eventuele identificerende informatie volledig is verwijderd, gebruiken we deze anonieme totaalgegevens om onze services te verbeteren. Chromebooks verzamelen standaard brede informatie over apparaten en instellingen tegelijk met gebruiksstatistieken en crashrapporten. Als de gegevens bijvoorbeeld laten zien dat miljoenen mensen een webpagina proberen te bezoeken die niet werkt, kan de site lager in de zoekresultaten worden geplaatst. Dit houdt geen verband met specifieke mensen en wordt niet gebruikt om het gedrag van leerlingen te analyseren.

Met Chrome-synchronisatie kunnen Google-accounthouders inloggen op elke Chromebook of Chrome-browser en beschikken ze over al hun apps, extensies, bookmarks en vaak bezochte webpagina's. Met Chromebooks en Chrome-synchronisatie krijgen leerlingen een persoonlijke beleving op elk apparaat dat ze delen met hun klasgenoten, terwijl hun gegevens beveiligd blijven. De gegevens van Chrome-synchronisatie van Google Workspace for Education-gebruikers worden niet gebruikt om advertenties te targeten op individuele leerlingen.

Als ze daarvoor kiezen, kunnen beheerders Chrome-synchronisatie uitzetten en gebruikers kunnen kiezen welke informatie ze willen synchroniseren. Persoonlijk identificeerbare gegevens via Chrome-synchronisatie in Google Workspace for Education-accounts worden alleen gebruikt om de betreffende persoon functionaliteit te bieden in Chrome. Een voorbeeld is dat leerlingen op verschillende apparaten beveiligd toegang hebben tot hun eigen browsergegevens en -instellingen. Als ze daarvoor kiezen, kunnen beheerders Chrome-synchronisatie hekemaal uitzetten en gebruikers kunnen kiezen welke informatie ze willen synchroniseren. De gegevens van Chrome-synchronisatie van Google Workspace for Education-gebruikers worden niet gebruikt om advertenties te targeten op individuele leerlingen via de kernservices van Google Workspace for Education.

Zijn er extra beveiligings- en privacymogelijkheden beschikbaar voor Chromebooks?

Met Chrome Education Upgrade kunnen IT-beheerders van scholen instellingen beheren om leerlingen zo veel of zo weinig toegang te geven als de school wil, om zo nog een laag gegevensbeveiliging en mogelijkheden voor centraal beheer te bieden, waaronder:

 • Geavanceerde beveiliging: Voorkom onbevoegde toegang tot schoolgegevens met geavanceerde beveiligingsfuncties waarmee de IT-afdeling het apparaat kan uitzetten. Apparaten kunnen ook worden ingesteld als tijdelijk, waarbij gebruikersgegevens aan het einde van een sessie worden verwijderd of worden ingesteld met persistente inschrijving om onbevoegde toegang te voorkomen.
 • 24/7 support: Doe je voordeel met hulp bij probleemoplossing in ChromeOS met 24/7 beheerderssupport. Neem op elk moment van de dag contact op met Google als zich een probleem voordoet, zonder extra kosten.
 • Vereenvoudigde implementatie: Biedt IT-beheerders toegang tot functies voor apparaatbeleid en het overzicht van alle apparaten, zowel door de school verstrekt als eigendom van de leerling, en dat alles via de makkelijk te gebruiken cloudgebaseerde Google Beheerdersconsole.
 • Krachtig toegangsbeheer: Beheer de toegang tot platformen en schoolgegevens, zodat de IT-afdeling de controle heeft over wie er toegang krijgt. Beheerde gastsessies en de kioskmodus maken het gebruik van gedeelde apparaten mogelijk, bijvoorbeeld om het werk van leerlingen te laten zien of in een bibliotheekomgeving.

Aanvullende bronnen

Help je onderwijsgemeenschap praktische tips voor digitale veiligheid te leren en toe te passen.

Hoe kunnen docenten helpen een beter beveiligde en positieve digitale leeromgeving te creëren?

We zijn ons absoluut bewust van de rol die docenten hebben om leerlingen te helpen een gezonde, positieve relatie met technologie te ontwikkelen. Omdat we docenten willen ondersteunen terwijl ze leerlingen door een reeks belangrijke technologiekwesties loodsen, hebben we de cursus Digitaal burgerschap en veiligheid ontwikkeld. Google werkt ook samen met docenten om leerlingen te laten leren met kindvriendelijke content, grenzen te leren stellen en een gezonde relatie op te bouwen met technologie. Zo kunnen docenten bijvoorbeeld lesgeven over internetveiligheid met De InternetHelden.

Hoe reageert Google Workspace for Education op overheidsverzoeken om gegevens?

Google hanteert als beleid dat de klant, als de eigenaar van de gegevens, primair verantwoordelijk is voor reactie op gegevensverzoeken van wetshandhavingsinstanties. Wij verzoeken de overheid om zulke gegevens rechtstreeks bij de klant op te vragen. Google kan echter rechtstreekse verzoeken krijgen van overheden en rechtbanken van over de hele wereld over de manier waarop een persoon de services van het bedrijf heeft gebruikt. We controleren elk verzoek zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Als in een verzoek om te veel gegevens wordt gevraagd, proberen we het verzoek te beperken. In sommige gevallen tekenen we bezwaar aan tegen het verstrekken van informatie. Wanneer we deze juridische verzoeken opvolgen, blijft respect voor de privacy en beveiliging van de gegevens die je opslaat bij Google onze prioriteit. Gedetailleerde informatie over gegevensverzoeken en de manier waarop Google daarop reageert, is beschikbaar in ons Transparantierapport.

Ouders/verzorgers

Google for Education

Bekijk veelgestelde vragen over hoe Google helpt de privacy en beveiliging van je kind te beschermen.

Hoe houdt Google de gegevens van mijn kind beveiligd?

Alle Google-producten worden beveiligd door een van 's werelds meest geavanceerde beveiligingsinfrastructuren. We bieden ook beveiliging tegen alle onwettige pogingen om toegang te krijgen tot de gegevens van onze klanten. De gegevens van je school worden in feite beschermd door dezelfde toonaangevende, meerlaagse beveiligingsmaatregelen die Google gebruikt voor zijn eigen activiteiten.

De gegevens van je school worden in feite beschermd door dezelfde toonaangevende, meerlaagse beveiligingsmaatregelen die Google gebruikt voor zijn eigen activiteiten. Google versleutelt 'data at rest' standaard en onze datacenters zijn geoptimaliseerd voor beveiliging en prestaties. De beveiligingstechnici van Google, waaronder enkele van de bekendste experts ter wereld, werken dag en nacht om bedreigingen snel te ondervangen en op te lossen.

Hoe verzamelt en gebruikt Google de informatie van mijn kind?

Google is geen eigenaar van gebruikersgegevens.

Scholen zijn de eigenaar van en hebben de controle over al het werk van leerlingen en houden de volledige rechten over de intellectuele eigendom. Persoonlijke informatie die wordt verzameld bij het gebruik van Google Workspace for Education of een Chromebook wordt nooit aan derden verkocht. Google gebruikt deze informatie om te helpen en om een persoonlijkere leeromgeving te bieden aan leerlingen. We moeten bijvoorbeeld het e-mailadres van leerlingen gebruiken zodat ze e-mail kunnen sturen.

Hoe beschermt Google for Education de privacy van mijn kind?

Google for Education zet zich in voor naleving en biedt robuuste privacy- en beveiligingsbescherming die is ingebouwd in onze services om te voldoen aan strenge internationale onderwijsvereisten. Google for Education kan worden gebruikt in overeenstemming met de AVG en we worden ook gecontroleerd door onafhankelijke, externe organisaties.

Hoe zorgt Google voor een beter beveiligde leeromgeving voor kinderen onder de 18 jaar?

Google-producten hebben ingebouwde standaardinstellingen die leerlingen helpen beschermen door ze alleen content te tonen die geschikt is voor hun leeftijd.

De beheerders van je school kunnen deze instellingen beheren om YouTube-content te beperken en Google Zoeken zo aanpassen dat ongepaste resultaten niet worden getoond, zodat leerlingen geen onveilige websites te zien krijgen.

Welke services maken deel uit van Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education omvat Google Classroom, Opdrachten, Formulieren, Google Meet, Gmail, Agenda, Documenten, Presentaties, Spreadsheets, Sites, Drive, Chat, Jamboard, Contacten, Groepen, Vault en Chrome-synchronisatie.

Krijgt mijn kind advertenties te zien in Google Workspace for Education?

Nee. Er zijn geen advertenties in Google Workspace for Education en we verzamelen of gebruiken geen gegevens van leerlingen om advertentieprofielen te maken.

Dit geldt voor basis- en middelbare scholen ook buiten Google Workspace for Education-tools. Je kind ziet bijvoorbeeld geen advertenties als het zoekt op Google terwijl het is ingelogd op een Google Workspace for Education-account.

Hoe krijg ik toegang tot de informatie van mijn kind in Google Workspace for Education?

Ouders van gebruikers van Google Workspace for Education in het basis- en middelbaar onderwijs kunnen toegang krijgen tot de persoonlijke informatie van hun kind of verzoeken om verwijdering ervan via de beheerder van de school.

Als een ouder de verdere verzameling of het verdere gebruik van de informatie van het kind wil stopzetten, kan de ouder de beheerder verzoeken om via servicetools de toegang van het kind tot de functies of services te beperken of het account van het kind volledig te verwijderen.

Jij en je kind kunnen ook naar je Google-account gaan terwijl je bent ingelogd op het Google Workspace for Education-account van je kind om de persoonlijke informatie in en de instellingen van het account te bekijken en beheren. Ouders kunnen ook naar Family Link gaan voor meer informatie over de instellingen voor online ouderlijk toezicht.

Hoe kan ik mijn kind helpen online beter beveiligd te zijn?

De digitale veiligheid van je kind is van het allergrootste belang. We bieden niet alleen een beter beveiligde leeromgeving voor je kind, maar ontwikkelen ook hulpbronnen om je te helpen navigeren in de digitale omgeving van je kind. Hier vind je enkele hulpbronnen om je te helpen je kind beter online te beveiligen:

Contact

Aan de slag met Google for Education

We helpen je graag je doelen te bereiken met Google for Education. Neem contact met ons op en dan denken we mee over welke technologie het meest geschikt is voor je school.

Privacy en beveiliging

Bekijk hoe Google de privacy van leerlingen en docenten beschermt en toonaangevende beveiliging biedt aan je onderwijsinstelling.