Langkau ke kandungan

Tingkatkan penjimatan dengan Tawaran Perkhidmatan Google for Education

Untuk tempoh masa yang terhad, di rantau Asia Pasifik, terima perkhidmatan kerah tugas, latihan pendidik atau analitis data tanpa kos dengan pembelian edisi Google Workspace for Education Plus atau lesen Peningkatan Pendidikan Chrome untuk Chromebook atau peranti ChromeOS Flex.

CARA MENUNTUT

Bertindak sekarang untuk memanfaatkan tawaran masa terhad ini

Ikut langkah di bawah untuk menerima latihan dan perkhidmatan sokongan yang tersedia di rantau anda daripada penyedia perkhidmatan Google for Education yang sah tanpa kos tambahan dikenakan kepada anda.

Semak butiran tawaran dan pilihan perkhidmatan anda

Isi borang untuk menuntut perkhidmatan tambah nilai anda.

Muat naik bukti pembelian untuk produk anda.

Kelulusan akan dihantar melalui e-mel selepas semakan dilakukan.

BUTIRAN TAWARAN

Pilihan perkhidmatan yang disertakan

Pilih negara anda dan terokai pilihan perkhidmatan, yang disampaikan oleh rakan kongsi Google for Education yang dipercayai, yang boleh anda terima tanpa kos. Ketahui lebih lanjut tentang kelayakan anda.

Anda sedang melihat rakan kongsi untuk:

Analitis Data

Rakan kongsi Analitis Data membantu pengguna memanfaatkan data untuk memperoleh cerapan tentang penggunaan domain dan membangunkan strategi yang boleh dilaksanakan untuk membantu pengguna mencapai objektif pengajaran serta pembelajaran.

Rakan kongsi penyempurnaan untuk negara:
Akan datang

Tuntut tawaran

Sila pilih produk yang telah anda beli, isi borang permohonan ini dan muat naik bukti pembelian anda untuk memohon tawaran masa terhad ini.

 • Ikon Google

Google Workspace for Education Plus

Google Workspace for Education Plus merupakan edisi yang paling komprehensif untuk transformasi digital – menggabungkan semua keupayaan pengajaran dan pembelajaran serta keselamatan lanjutan daripada semua edisi Google Workspace; menyediakan persekitaran pembelajaran yang paling berkesan dan bersepadu untuk komuniti sekolah. Ketahui lebih lanjut

 • Ikon Chrome

Peningkatan Pendidikan Chrome untuk Chromebook atau peranti ChromeOS.

Perkasakan seluruh sekolah anda dengan Chromebook – peranti intuitif bercirikan kerjasama yang mantap yang dibina khusus untuk pendidikan.Peningkatan Pendidikan Chrome memperkasakan anda untuk membantu anda mengurus persekitaran ChromeOS, termasuk PC Mac yang ditukar dan peranti Linux dengan ChromeOS Flex, untuk memenuhi keperluan setiap pelajar dan guru dengan baik.Ketahui lebih lanjut

Terma & Syarat Tawaran Perkhidmatan Google for Education APAC

Kelayakan

 • Tawaran ini tersedia kepada sekolah K-12, organisasi Pendidikan Tinggi (atau organisasi pendidikan yang setara di setiap negara) atau konsortium di Australia, Hong Kong, Korea, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam yang telah membeli Google Workspace for Education Plus atau Peningkatan Pendidikan Chrome dengan pesanan minimum menurut Terma dan Syarat ini dalam Tempoh Promosi.
 • ‘Konsortium’ ditakrifkan sebagai entiti (Kementerian, Lembaga, Persatuan, Uskup dll.) dan boleh menggabungkan pesanan sekolah ahli untuk kelayakan bersama perkhidmatan.
 • Tawaran ini tertakluk pada ketersediaan.
 • Perkhidmatan mestilah ditebus sebelum atau pada 30 November pada tahun yang sama dengan Tarikh Pembelian.
 • Hanya 1 pesanan baharu bersih Google Workspace for Education Plus setiap tahun bagi setiap pelanggan layak mendapat Tawaran ini.
 • Hanya 1 pesanan Peningkatan Pendidikan Chrome setiap tahun bagi setiap pelanggan layak mendapat Tawaran ini.
 • 'Pesanan' ditakrifkan sebagai sebarang pembelian produk yang layak oleh pelanggan dalam jendela 60 hari semasa Tempoh Promosi.

Syarat Umum

 • Tawaran Promosi Perkhidmatan Google for Education (“Tawaran”) ini ditawarkan oleh Google dan tertakluk pada Terma dan Syarat ini. "Google" telah menjelaskan maksud perkara ini menerusi https://cloud.google.com/terms/google-entity.
 • Penjualan dan penggunaan Google Workspace for Education Plus dan Peningkatan Pendidikan Chrome (“Produk yang Layak”) tertakluk pada syarat perkhidmatan yang berkenaan antara Google dengan pelanggan (“Syarat Produk”). Melainkan dinyatakan sebaliknya di sini, perkataan dengan huruf besar dalam Terma dan Syarat ini memiliki takrifan yang sama seperti yang diberikan kepada perkataan itu dalam Syarat Produk.
 • Rakan kongsi Google for Education (“Penyedia Perkhidmatan”) akan menyampaikan set latihan yang diluluskan dan perkhidmatan sokongan (‘Perkhidmatan”) untuk diterima oleh pelanggan, tertakluk pada pembelian Produk yang Layak oleh Pelanggan. Perkhidmatan akan terangkum dalam salah satu daripada empat kategori: Latihan Pendidik, Kerah Tugas Chrome, Kerah Tugas Google Workspace atau Analitis Data.
 • Penyedia Perkhidmatan tersebut bertanggungjawab sepenuhnya untuk Perkhidmatan. Pelanggan mungkin perlu menandatangani perjanjian yang berasingan dengan Penyedia Perkhidmatan untuk menerima Perkhidmatan.
 • Tawaran ini sah mulai 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun (“Tempoh Promosi”), sementara perkhidmatan yang berkaitan masih tersedia. Semua Perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan perlu ditebus sebelum atau pada 30 November.
 • Google boleh, pada bila-bila masa dan dengan notis bertulis (5) hari kepada pelanggan atau Penyedia Perkhidmatan,
 • (i) mengubah Terma dan Syarat ini, melainkan terdapat perubahan penting; atau
 • (ii) menamatkan Tawaran.

Kelayakan Peningkatan Pendidikan Chrome

 • Untuk K–12 atau yang setara
  • “Pelanggan Baharu” ialah mana-mana Pelanggan K-12 dengan maksimum 30 Peningkatan Pendidikan Chrome yang dibeli dan/atau dikerah tugas di sekolah atau organisasi mereka pada masa pembelian.
  • Pesanan minimum sebanyak 50 unit Peningkatan Pendidikan Chrome diperlukan untuk semua pelanggan Chrome sedia ada yang kembali (lebih daripada 30 unit dibeli sebelum ini dan/atau dikerah tugas pada masa pembelian).
 • Untuk Pendidikan Tinggi
  • Pesanan minimum sebanyak 50 unit Peningkatan Pendidikan Chrome diperlukan untuk layak.

Kelayakan Google Workspace for Education Plus

 • Hanya satu “pesanan” lesen Google Workspace for Education Plus baharu bersih setiap tahun layak untuk promosi. “Pesanan” ditakrifkan sebagai semua pembelian lesen Google Workspace for Education Plus dalam jendela 60 hari semasa Tempoh Promosi.
 • Pesanan baharu bersih Google Workspace for Education Plus ditakrifkan untuk K-12 dan Pendidikan Tinggi sebagai: pembelian kali pertama lesen Google Workspace for Education Plus domain penuh.
 • Pesanan minimum sebanyak 250 lesen baharu bersih edisi Google Workspace for Education Plus diperlukan untuk layak bagi K-12 dan Pendidikan Tinggi.
 • Pembaharuan langganan G Suite Enterprise for Education atau Google Workspace for Education Plus adalah tidak layak.
 • Pelesenan Domain Penuh memerlukan pembelian lesen individu untuk semua pelajar/tenaga pengajar/kakitangan sekolah/organisasi, yang mungkin bersamaan dengan lebih banyak daripada pembelian minimum yang diperlukan.
 • Konsortium hanya boleh menggabungkan pembelian kali pertama lesen Google Workspace for Education Plus Domain Penuh sekolah ahli.

*Setiap konsortium ditakrifkan sebagai entiti (Kementerian, Lembaga, Persatuan, Kawasan Uskup dll.) yang boleh menggabungkan pembelian sekolah ahli untuk kelayakan bersama perkhidmatan.

Daftar di sini untuk mendapatkan kemaskinian, cerapan, sumber dan pelbagai lagi.