Siirry sisältöön

Carrollin erityisoppilaitos auttaa Google for Educationin avulla oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia

Carroll Schoolin tietotekniikkavastaava Margaret Kuzmicz halusi käyttöön tekniikkaa, joka inspiroisi oppilaita oppimaan eikä lannistaisi heitä.

Haaste

Carroll Schoolin tietotekniikkavastaava Margaret Kuzmicz halusi tekniikkaa, joka inspiroisi oppilaita oppimaan eikä lannistaisi heitä. Valitettavasti koulun omistamat Windows-laitteet olivat kömpelöitä ja hitaita, ja oppilaiden oli vaikea käyttää niitä. Teknisten ongelmien vuoksi IT-tiimillä riitti työtä niiden kunnossapidossa. ”Windows-ympäristön hallinnassa oli paljon haasteita, ja minun piti jopa palkata tilapäistyöntekijöitä saadaksemme laitteet kuntoon joka vuosi”, Kuzmicz kertoo. Koska monien kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien oppilaiden on vaikea käyttää tavanomaisia luku- ja kirjoitusstrategioita, Carroll Schoolissa haluttiin tarjota oppilaiden käyttöön intuitiivista tekniikkaa, joka auttaisi heitä menestymään opinnoissaan. Toimivaa ratkaisua etsittäessä havaittiin, että kosketusnäytölliset laitteet olisivat helppokäyttöisempiä kaikille, mutta varsinkin nuorimmille oppilaille.

"Google Workspace avulla oppilaat ovat jatkuvassa ja usein reaaliaikaisessa yhteydessä opettajaansa ja muihin oppilaisiin. Yhteyden ansiosta oppilaat voivat toimia entistä tehokkaammin, koska he voivat selvitä haasteista, joihin he eivät aiemmin saaneet tukea."

Margaret Kuzmicz, Teknologiavastaava, Carroll School

Ratkaisu

Vuonna 2014 Kuzmicz pyrki löytämään juuri Carroll Schoolin tarpeisiin sopivan ratkaisun. Suunnittelussa olivat mukana monet koulun tiimit, kuten hallintotiimi sekä kognitiiviseen interventioon ja tutkimukseen keskittyvä tiimi. ”Valitsimme Google Workspace for Education, kosketusnäytöllä varustetut Chromebookit ja Google Classroomin, koska ne tarjosivat sellaisen käyttöympäristön, jota oppilaamme tarvitsevat ja jonka he ansaitsevat”, Kuzmicz kertoo. Nyt kaikki oppilaat käyttävät Chromebookien kosketusnäyttöjä niin päivittäisessä koulutyössään kuin kokeissakin. Chromebookit ovat olleet niin suosittuja, että tänä vuonna Carroll Schoolin opetushenkilökunta on saanut kokeiltavaksi 40 omaa laitetta. Tarkoituksena on, että vähitellen kaikki 100 opettajaa käyttävät työssään Chromebookeja.