Siirry sisältöön

Kokeen salassapitosopimus (NDA)

Seuraavassa on salassapitosopimus, jonka kokeeseen osallistuja saa hyväksyttäväkseen sertifiointikokeen aikana:

Sopimus:

Tämä Googlen sertifikaatti ja salassapitosopimus ("Sopimus") astuvat voimaan kokeeseen osallistuvan henkilön ("Sinä") ja Google Inc:n ("Google") välillä siitä päivämäärästä ("Voimaantulopäivä") alkaen, kun klikkaat "Hyväksyn".

1. Luottamuksellinen tieto: Kokeen sisältö, kuten kysymykset, vastaukset ja kaikki Kokeeseen liittyvä yhteydenpito (myös suullinen), katsotaan ilman rajoituksia Googlen luottamukselliseksi tiedoksi ("Luottamuksellinen tieto"). Kaikenlainen Luottamuksellisten tietojen paljastaminen rikkoo Sopimusta ja voi vaarantaa sertifiointiohjelman luotettavuuden ja tietoturvan. Kyseessä oleva ohjelma sertifioi kouluttajat, jotka ovat osoittaneet hallitsevansa perustason ja edistyneen tason taidot Google for Education ‑työkalujen käyttöönotossa. Google tarjoaa kokeet sinulle ainoastaan tämän kokeen nimessä mainitun osaamisen arvioimista varten. Luottamuksellisen tiedon tai sen osan paljastaminen, julkaiseminen, uudelleentuottaminen, kopioiminen, myyminen, postaaminen, lataaminen tai lähettäminen kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti, mekaanisesti tai muulla tavalla on ehdottomasti kielletty.

2. Sertifioinnin peruuttaminen: Jos rikot tätä Sopimusta tai olet osallisena mihin tahansa rikkomukseen, sinua voidaan kieltää osallistumasta tähän Kokeeseen ja/tai mihin tahansa muuhun Google Workspace ‑kokeeseen. Google-sertifiointiohjelman sertifiointisi voidaan peruuttaa ja/tai Google voi oman harkintansa mukaan lopettaa minkä tahansa liiketoimintasuhteen kanssasi.

3. Esimerkkejä rikkomuksista ja/tai Kokeen väärinkäytöstä ovat muun muassa seuraavat:

  • Vilpillinen toisena henkilönä esiintyminen Kokeen aikana.
  • Sopimattoman avun tarjoaminen tai vastaanottaminen.
  • Kokeen varsinaisen sisällön levittäminen millä tahansa tavalla, esimerkiksi verkkojulkaisuissa, virallisissa tai epävirallisissa koevalmennusryhmissä tai keskusteluryhmissä, rekonstruoimalla koe ulkomuistista tai muilla keinoilla.
  • Kiellettyjen esineiden hallussapito Kokeen aikana.
  • Luvattomien materiaalien (mukaan lukien braindump-sivustoilla julkaistut koemateriaalit ja/tai luvatta julkaistut koekysymykset vastauksineen tai ilman vastauksia) käyttäminen Kokeeseen valmistautumiseen.
  • Kaikenlaisten muistiinpanojen tekeminen Kokeen aikana.
  • Koemateriaalien poistaminen tai yritys poistaa niitä (missä tahansa muodossa).
  • Kaikenlaisen häiriön tahallinen aiheuttaminen Kokeen aikana.
  • Tämän Kokeen tai minkä tahansa muun Kokeen tallenteen tulosten ja/tai tulosraportin muokkaaminen ja/tai muuttaminen.