Gå til indhold

Livsfærdigheder og forberedelse til arbejdslivet

Den bedste forberedelse af eleverne til deres fremtidige karrierer er en holistisk uddannelse, der omfatter praktiske erhvervsrettede færdigheder, kommunikationsstrategier og udvikling af lederevner. Da der lægges større vægt på "bløde færdigheder", indikerer undersøgelser, at et højt niveau af følelsesmæssig intelligens associeres med bedre lederevner og evnen til at håndtere stress.

91%af virksomhedsledere globalt siger, at der er behov for at styrke organisationens "bløde færdigheder" som et ligeværdigt supplement til de digitale færdigheder.

PwC, 2018

53 %af undervisere i England mener, at "bløde færdigheder" er vigtigere end akademiske kvalifikationer, for at eleverne skal få succes.

Sutton Trust, 2017

85%af australske undervisere mener, at standardiserede test er mangelfulde som en metode til at vurdere elevernes faktiske evner og viden.

Australian Education Union, 2018

Se tendenser inden for undervisning efter land

Se, hvordan undervisning over hele verden udvikler sig – lige fra Australien til USA og de nordiske lande.

Udtalelser fra eksperterne

Livsfærdigheder og forberedelse til arbejdslivet

En samtale med Amanda Timberg

Head of Talent Outreach & Programs, EMEA, Google

Amanda Timberg

Hvorfor tror du, at så mange skoler har skiftet fokus over på at forberede eleverne på arbejdsmarkedet?

Det er blevet sværere at få et godt job, og i og med at et stort antal elever efter at have forladt skolen eller universitetet ikke har kunnet finde et arbejde, der udnyttede deres uddannelse, er skolerne og de offentlige myndigheder blevet mere opmærksomme på dette. I Storbritannien vurderer den offentlige instans OFSTED f.eks. skolerne på elevernes videre færden, dvs. de kontrollerer, om dem, der har forladt skolen, er kommet i arbejde, er gået i gang med en videreuddannelse eller er kommet i lære. Det har i højere grad gjort skolerne ansvarlige for at sikre, at eleverne guides videre til et af de næste trin efter skolen. Så dette ansvar har sammen med skolernes pligt til at sikre elevernes videre udvikling ført til dette skift af fokus.

Hvilke færdigheder er der størst efterspørgsel på fra arbejdsgivere såsom Google?

De forskellige jobs har forskellige krav til de kvalifikationer, som en person som minimum skal have for at være egnet til den pågældende rolle. Eksempelvis kræver et job inden for jura anden erfaring end et job inden for markedsføring. Når det drejer sig om de professionelle kompetencer og egenskaber, vi søger, vil jeg dog fremhæve et par stykker: Intellektuel nysgerrighed, samarbejdsevner, evnen til at håndtere uventede situationer, og at personen er robust og inkluderende.

Hvordan er en nyuddannet godt forberedt på arbejdslivet i en arbejdsgivers øjne?

Eftersom nyuddannede typisk mangler egentlig arbejdserfaring, ser arbejdsgiverne efter andre indikatorer på, at den nyuddannede vil kunne klare jobbet godt. Tidligere akademiske præstationer eller fritidsaktiviteter bruges ofte som sådanne indikatorer, f.eks. karakterer, lederroller eller erfaring med at arbejde i teams. Ved en jobsamtale noterer rekrutteringsmedarbejderne sig, om den nyuddannede kan kommunikere effektivt, udviser engagement og virker passioneret omkring arbejdet.

Beskriv "livsfærdigheder" med højst 10 ord.

Ubesværet og vedholdende navigation gennem livets mange muligheder og udfordringer.

Jan Owen
Livsfærdigheder og forberedelse til arbejdslivet

En samtale med Jan Owen

CEO, The Foundation for Young Australians

Hvorfor tror du, at så mange skoler har skiftet fokus over på at forberede eleverne på arbejdsmarkedet?

Tidligere var det rimeligt at forvente, at hvis man færdiggjorde sin uddannelse, så kunne man også få et job. Man var klar til arbejdsmarkedet. Men arbejdsmarkedet ser meget anderledes ud i dag, end det gjorde tidligere. Teknologien har ændret på de opgaver, vi udfører på arbejdet, og dermed også på de færdigheder, vi skal have for at udføre vores arbejde. En 15-årig i dag vil med sandsynlighed have 17 forskellige jobs inden for fem forskellige karrierer i løbet af sin levetid. FYA's (Foundation for Young Australians) New Work Order-rapportserie viste, at det i gennemsnit tager unge i Australien 2,6 år at skaffe sig et fuldtidsjob efter at have afsluttet deres fuldtidsstudie i sammenligning med blot et år i 1980'erne. Dette understreger, at det er bydende nødvendigt, at skoler, universiteter og erhvervsuddannelser ændrer på, hvordan de forbereder de unge til arbejdsmarkedet, hvis de ikke allerede er i gang med det.

Hvordan oplever du skolernes tilgang i dag til at forberede eleverne til arbejdsmarkedet sammenlignet med for fem år siden?

Med anvendelsen af programmer såsom vores eget program, $20 Boss, oplever vi et stort engagement fra mange undervisere rundt om i hele Australien, der ønsker at sikre, at eleverne forberedes til arbejdsmarkedet. Programmet giver eleverne 20 USD som startkapital til at oprette, lancere og drive et forretningsprojekt i løbet af skoleåret, og det handler om at sætte fokus på udviklingen af færdigheder frem for læring. Selvom der også er brug for andre tiltag, så fortæller det her os, at mange undervisere ikke blot betragter det som en fordel, men som en nødvendighed for at give deres elever mulighederne for at forberede sig på deres fremtidige arbejdsliv. Der ligger dog stadig meget arbejde foran os for at sikre, at alle elever i Australien forberedes til arbejdsmarkedet, og det er afgørende vigtigt med en forandring af hele systemet. Det kan ikke udelukkende være op til underviserne, og der er et presserende behov for at udvikle tingene på tværs af sektoren.

Hvordan mener du, at idéen om "livsfærdigheder" vil udvikle sig i løbet af de næste 10 år?

Livsfærdigheder vil sandsynligvis udvikle sig sådan, at de afspejler de løbende påvirkninger fra automatisering og teknologi i vores arbejde og på vores arbejdspladser. I det næste årti vil færdigheder såsom digitale kompetencer og kommunikation være af afgørende vigtighed for unge mennesker, der skal søge sig et job Undersøgelser fra vores rapport New Basics viser, at efterspørgslen på digitale færdigheder er steget med mere end 200 %, kritisk tænkning med mere end 150 %, kreativitet med mere end 60 % og præsentationsfærdigheder med 25 %. Denne efterspørgsel vil med sandsynlighed fortsætte med at stige, især da unge australiere skal udfylde de huller, som efterlades af det store antal ældre australiere, der forlader arbejdsmarkedet.

Udviklingen af livsfærdigheder er dog allerede begyndt. Vores anvendte forskningsprojekt i South West Victoria, the New Work Mindset in Action, viste, at færdigheder er langt mere mobile end først tænkt, og at når folk er oplært og arbejder med ét job, tilegner de sig færdigheder, der potentielt kan hjælpe dem med at sikre sig 13 andre job. Denne nye forståelse af mobiliteten af færdigheder er relevant nu og vil helt sikkert ændre synet på og vigtigheden af livsfærdigheder i resten af årtiet.

Få mere at vide i Undervisercenter

Find onlinekurser og ressourcer, der kan hjælpe underviserne og eleverne med at forberede sig på fremtiden i dag.

Kom godt i gang

Udforsk nye områder inden for klasseundervisning

Få mere at vide om de vigtige tendenser, der har indflydelse på uddannelse i dag, og som definerer uddannelse i fremtiden.

Tilmeld dig her for at få opdateringer, indsigt, ressourcer og meget mere.