Gå til indhold

Har du nogen spørgsmål? Vi har svarene.

Underviser – niveau 1 og 2

Hvordan tilmelder jeg mig eksamenen på niveau 1 og 2?

Følg vejledningen i dette dokument, uanset om du betaler med en kupon eller et kreditkort.

Bemærk! Du skal altid starte på siden Undervisercenter, også selvom du allerede har en Kryterion-konto.

Hvordan forbereder jeg mig til eksamenen?

Du kan forberede dig til certificeringseksamenerne på niveau 1 og 2 på forskellige måder, f.eks. grundkurset og det avancerede kursus, som dækker alt det stof, du skal kunne. Hvis du vil prøve et par spørgsmål, kan du gennemføre quizzen under hvert kursus for at teste din viden.

Hvad kræver det at blive Google-certificeret underviser?

Du skal bestå den tilsvarende eksamen på niveau 1 eller 2 for at få status som Google-certificeret underviser. Disse eksamener tester dine færdigheder i forbindelse med brugen af Google for Education i almindelig undervisning.

Du kan tilmelde dig en eksamen ved at følge vejledningen i dette dokument, uanset om du betaler med en kupon eller et kreditkort.

Hvordan deler man certificeringsbadget for Google-certificeret underviser på niveau 1 eller 2?

Enkeltpersoner, der har opnået denne certificering, kan offentliggøre deres status med et personligt certifikat og badge, som er føjet til deres CV, portefølje, website og meget andet. Din status skal altid mærkes med det opnåede niveau: Google-certificeret underviser på niveau 1 eller Google-certificeret underviser på niveau 2. Certificeringerne gælder i 36 måneder.

Hvordan er eksamenerne udarbejdet?

Google Workspace-certificeringseksamener udarbejdes i henhold til en internationalt accepteret udviklingsproces for at sikre gyldighed, pålidelighed og relevans. De enkelte faser i udviklingen af en eksamen er:

Definition af formålsområde - Formålet med eksamenen fastlægges ud fra feedback om jobroller fra eksperter på de forskellige områder (Subject Matter Experts, SME) internt i Google og eksternt.

Plan - Hvert formål vægtes ud fra dets betydning for den overordnede jobrolle. Item development - SME'er udvikler eksamenselementer med udgangspunkt i formålet og planen for eksamenen.

Teknisk gennemgang - De enkelte eksamenselementer gennemgås for at sikre teknisk nøjagtighed. Dette arbejde udføres af Google-medarbejdere eller medarbejdere i partnerorganisationer.

Betatest - Eksamenselementerne udleveres til de pågældende personer under forhold, der minder om den endelige eksamen, når den offentliggøres. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af de enkelte elementer.

IElementudvælgelse og angivelse af beståelseskarakter - Elementerne kan bevares til den egentlige eksamen eller kasseres på baggrund af statistik, der indsamles under betatesten Når de endelige elementer ligger fast, samles eksperterne på emneområdet for at fastlægge beståelseskarakteren for eksamenen.

Live - En uafhængig testleverandør sender eksamenen ud til hele verden – til steder med en internetforbindelse og et distraktionsfrit miljø.

Stilles der særlige krav til f.eks. browsere i forbindelse med eksamen?

Ja. Du skal bruge den nyeste version af Chrome for at kunne starte certificeringseksamenerne. Opdater din browser, hvis du har problemer med at starte eksamenen. Du skal også bruge et webcam under eksamenen med henblik på tilsyn. Sørg for, at du har et fungerende webcam, inden du starter eksamenen.

Hvilket slags webcam skal jeg bruge til EDU-eksamenerne?

Du behøver ikke et særligt webcam til brug ved eksamenen til Google-certificeret underviser. Det indbyggede webcam i din computer er tilstrækkeligt, så længe du befinder dig på et veloplyst sted. Du behøver ikke en særlig type webcam

Inden du starter din eksamen, skal du bruge dit webcam til at tage et billede af dig selv samt billed-id. Under eksamen vil et automatiseret eksamensvagtsystem bruge webkameraet til at spore dine fremskridt for at sikre et fortroligt testmiljø.

Kan jeg købe flere eksamener eller kuponer til certificering som Google-certificeret underviser ad gangen?

Organisationer kan købe kuponer direkte fra Kryterion via dette link. De enkelte kuponer koster det samme som listeprisen for eksamenen.

 • 10 USD for Google-certificeret underviser på niveau 1
 • 25 USD for Google-certificeret underviser på niveau 2
 • 15 USD for Trainer Skills-prøven

Hvornår får jeg mine eksamensresultater?

Alle indsendte eksamener gennemgås med henblik på nøjagtig karaktergivning og sikkerhed. Du modtager dit resultat inden for 3 hverdage efter eksamen.

Du modtager eksamensresultaterne fra gfe-certifications@google.com. Hold derfor øje med, om du modtager en mail fra denne afsender i nogle af dine mapper, og godkend om muligt direkte mails fra den pågældende adresse. Hvis du ikke modtager resultaterne inden for 3 hverdage, kan du kontakte supportteamet for certificering på https://support.google.com/a/contact/certification.

Hvor finder jeg en kopi af mit certifikat og mit badge?

Et link til dit digitale certifikat og dit badge sendes via mail til den adresse, du brugte ved tilmeldingen til eksamenen. Hvis du ikke har modtaget en kopi, skal du tjekke din spammappe eller gå til hostingplatformen for certifikater for at hente en kopi af dine certificeringer.

Hvis du vil downloade dit badge, skal du følge denne vejledning.

Hvornår kan jeg tage en eksamen igen?

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tage den igen efter 3 dage. Hvis du ikke består anden gang, skal du vente 7 dage, før du kan tage den tredje gang. Hvis du ikke består tredje gang, skal du vente 14 dage, før du kan tage den fjerde gang. Hvis du ikke består fjerde gang, skal du vente 30 dage på, at din konto bliver nulstillet, før du kan tage den igen. Du skal betale, hver gang du tager en eksamen.

Hvad er gencertificeringspolitikken for for niveau 1 og 2?

Det er et krav, at du består certificeringseksamenen igen inden for 36 måneder. To måneder inden udløbsdatoen modtager du en mailnotifikation.

Hvilke muligheder er der for at tage hensyn til særlige behov i forbindelse med EDU-eksamenen på niveau 1 og 2?

Der findes forskellige værktøjer i Chrome-browseren, som brugerne har adgang til under eksamen. Få flere oplysninger here. Brugere, der har en helbredsmæssig grund til det, kan få længere tid til prøven.

Kan jeg anmode om et certifikat, der viser, at jeg er Google-certificeret underviser, på et andet sprog?

Nej. På grund af systembegrænsninger kan certificeringer kun tildeles på det oprindelige sprog, som eksamenen blev gennemført på.

Certified Trainer

Hvad kræver det at opnå certificeringen?

Du skal gennemføre følgende syv trin for at få titlen som Certified Trainer:

 1. Certified Trainer-kursus. Når du gennemfører vores Trainer-kursus, får du vejledning i at 1) oprette og levere inspirerende og effektive kursusplaner og 2) hjælpe undervisere med at bruge transformative Google-teknologier (ca. 8 timer). Dette kursus vil være med til at styrke dine evner inden for undervisning, ledelse og personrelationer, som er med til at gøre dig til en dygtig trainer. Klik her for at få adgang.

 2. Trainer Skills-prøve. Bestå Trainer Skills-prøven (ca. 1 time). Denne eksamen tester din forståelse af Trainer-kurset og dit kendskab til Google for Education. Klik her for at få adgang.

 3. Google-certificeret underviser – niveau 1. Tag eksamenen til Google-certificeret underviser – niveau 1 (2-3 timer), der tester din evne til at integrere Google-værktøjer i undervisningpraksis på en god måde, der forbedrer undervisningen og læringen. Denne eksamen er med til at opbygge din selvtillid i forhold til at arbejde med undervisere og Google-værktøjer.

 4. Google-certificeret underviser – niveau 2. Tag eksamenen til Google-certificeret underviser – niveau 2 (ca. 3 timer) for at lære om nyskabende strategier til integration af et bredt udvalg af Google for Education-værktøjer og -teknologier til undervisningen. Du kan få flere oplysninger om niveau 1- og niveau 2-eksamenerne ved at tjekke siden med ofte stillede spørgsmål.

 5. Trainer-video. Skil dig ud fra mængden ved at indsende en video på 2-3 minutter, der viser, hvordan et Google Workspace for Education-produkt, Chromebooks eller Chrome kan bruges innovativt i et klasselokale eller til andre undervisningsrelaterede formål.

  Kriterier for evaluering af video:

  1. Videoen skal være 2-3 minutter lang. Hvis videoen er længere end 3 minutter, afvises ansøgningen.
  2. Videoen skal handle om et Google Workspace for Education-produkt, Chromebooks eller Chrome.
  3. Vejledningen eller trinnene i videoen skal være nemme at følge.
  4. Ansøgeren skal vise, hvordan produkter kan bruges innovativt i et klasselokale eller til andre undervisningsrelaterede formål.
  5. Screencasts foretrækkes.

 6. Tidligere faglig udvikling. Inkluder 3-5 af de Google-specifikke faglige læringsmuligheder, du har været mest glad for det seneste år (inklusive podcasts, blogs, undervisningsmaterialer, onlinekurser og selvfølgelig træningssessioner fra kurset). Du skal angive dato, emne og andre understøttende materialer.

 7. Ansøg Indsend din ansøgning om medlemskab sammen med ovennævnte materialer (ca. 1 time). Du bliver også bedt om at besvare en række korte spørgsmål. Dine svar vil give os en forståelse af din kursuserfaring, herunder planlægning, implementering, evaluering og udvikling af undervisningsmaterialer.

Hvad koster eksamenerne?

Eksamenen for Google-certificeret underviser – niveau 1 koster 10 USD, eksamenen for Google-certificeret underviser – niveau 2 koster 25 USD, og Trainer Skills-prøven koster 15 USD.

Hvor kan jeg få en kopi af mit certifikat?

Dit certifikat og dit badge sendes via mail til den adresse, du brugte ved tilmeldingen til eksamenen. Hvis du ikke har modtaget en kopi, kan du tjekke din spammappe.

På hvilke datoer gennemgås ansøgningerne?

Ansøgningerne bliver gennemgået løbende hver måned. Hver cyklus lukker den sidste onsdag i måneden. Du bør modtage en notifikation om status på din ansøgning inden for 4-6 uger efter indsendelse af ansøgningen. Tak for din tålmodighed.

Hvad skal jeg gøre for at holde min certificering i Google for Education Certified Trainer ved lige?

Alle, der er Certified Trainer, skal gennemføre certificeringen til Trainer-programmet igen for beholde deres status som aktiv underviser.

 • Indrapportér mindst 10 Google-relaterede kurser i Activity-appen
 • Bestå eksamenen i produktopdateringer for 2024 ved at gennemgå studievejledningen, som bliver gjort tilgængelig inden for tidsrammen for produkteksamenen
 • Du skal have en certificering på niveau 1 og niveau 2 (skal fornys hvert 3. år)

Du kan indsende alle undervisningsaktiviteter samlet og indrapportere regelmæssigt efter eget ønske (du kan f.eks. indsende månedligt, kvartalvist, ugentligt osv.).

Skal jeg fuldføre grundkurserne og de avancerede kurser som en del af ansøgningen om at blive Certified Trainer?

Nej. Det er ikke påkrævet at gennemføre grundkurserne og de avancerede kurser, men sammen med eksempler på spørgsmål hjælper det dig med at udbygge dine færdigheder og forbereder dig på eksamenerne. Hvis du vil prøve et par spørgsmål, kan du gennemføre quizzen under hvert kursus for at teste din viden.

Det er et krav til ansøgningen om at blive Certified Trainer, at du har bestået eksamenerne på niveau 1 og 2.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har problemer med at logge ind på eksamensplatformen?

Udfyld denne formular.

Hvor længe skal jeg vente, inden jeg kan tage en eksamen igen, hvis jeg ikke består den?

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tage den igen efter 3 dage. Hvis du ikke består anden gang, skal du vente 7 dage, før du kan tage den tredje gang. Hvis du ikke består tredje gang, skal du vente 14 dage, før du kan tage den fjerde gang. Hvis du ikke består fjerde gang, skal du vente 30 dage på, at din konto bliver nulstillet, før du kan tage den igen. Du skal betale, hver gang du tager en eksamen.

Jeg modtager ikke notifikationer eller nogen bekræftelse via mail vedrørende min ansøgning.

Føj grants@eresources.com til din liste over godkendte kontakter. Al kommunikation foregår via denne adresse. Du kan kontakte gfe-trainer-program@google.com, hvis du stadig ikke modtager opdateringer.

Skal mit certifikat være gyldigt, for at jeg kan ansøge om programmet?

Ja. Du skal ansøge med gyldige certifikater for GCE på niveau 1, GCE på niveau 2 og Trainer Skills-prøven. Vi accepterer også gyldige Trainer Essentials-certifikater. Husk, at certifikaterne for GCE på niveau 1, GCE på niveau 2 og Trainer Skills-prøven udløber 36 måneder efter udstedelsen.

Hvad sker der, hvis min ansøgning ikke accepteres inden for denne gennemgangscyklus?

Du kan ansøge igen ved en af de efterfølgende gennemgangscyklusser. Der er ikke nogen venteperiode. Almindelige årsager til afvisning af ansøgninger omfatter:

 • Ansøgerens delte dokumenter og videoer kan ikke vises. Sørg for, at materialet er offentligt tilgængeligt på nettet.
 • Ansøgeren har ikke tilstrækkelig forudgående erfaring med undervisning. Vi er på udkig efter ansøgere, som allerede har alsidig erfaring med undervisning i Google-kurser.

Hvad kan jeg kalde mig, hvis jeg optages i programmet?

Du bør altid bruge den officielle titel: Google for Education Certified Trainer.

Jeg har et Trainer Essentials-certifikat. Har det nogen vægt, når jeg ansøger om optagelse til programmet?

Trainer Essentials-certifikatet kan bruges i stedet for certifikatet for Trainer Skills-prøven, når du ansøger om optagelse til programmet, så længe det stadig er gyldigt.

Hvad er gencertificeringspolitikken for Google Certified Trainer-programmet?

Gencertificeringen finder sted én gang om året, når vi indhenter ovenstående oplysninger. Certified Trainers "deaktiveres" midlertidigt, hvis de ikke kan opfylde aktivitetskravene. Detaljerede oplysninger om gencertificeringsproceduren sendes via mail til alle Certified Trainers én gang om året omkring oktober måned, eftersom de nøjagtige krav kan variere fra år til år.

Har du flere spørgsmål?

Certified Innovator

Hvordan ansøger jeg om at blive Innovator?

For at blive Innovator skal du ansøge om optagelse i Innovator Academy. I 2024 afholder vi flere Innovator Academy-livebegivenheder og én virtuel begivenhed i forskellige byer verden over og på forskellige sprog. Du kan se datoerne for Innovator Academy-begivenhederne samt lokationer og ansøgningsperioder på siden Certified Innovator

Hvad er et innovationsprojekt, og er det et krav?

Alle Certified Innovators arbejder tæt sammen med hinanden og med Google om at implementere, administrere og dokumentere kreative undervisningsprojekter. Google opfordrer Innovators til at samarbejde om projekter med andre Innovators og til at vælge projekter, der kan inspirere og påvirke andre undervisere og elever.

Hvilke eksamener skal jeg tage, inden jeg ansøger om at blive Certified Innovator?

Du skal bestå eksamen som Google-certificeret underviser – niveau 2, inden du ansøger om at blive Certified Innovator.

Hvor og hvornår finder Google for Education Innovation Academy sted?

Du kan se datoerne for Innovator Academy-begivenhederne samt lokationer og ansøgningsperioder på siden Certified Innovator.

Hvordan forbliver jeg aktiv Innovator efter mit første år?

Google for Education Certified Innovators kan forblive aktive på tre forskellige måder:

(1) Ved at fortsætte med at arbejde på et virkningsfuldt innovationsprojekt efter eget valg.

(2) Ved at være en indflydelsesrig fortaler for brug af Google-teknologier til fornyelse af uddannelsessystemet.

(3) Ved at stå i spidsen for Google-programmer, der skaber innovation og fornyelse på deres skole eller i skolesystemerne.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Ansøgningerne vurderes af andre Google Certified Innovators. Du kan få hjælp til planlægningen af din ansøgning ved at tilmelde dig opdateringer her.

Hvad koster det at deltage i Innovation Academy?

Google for Education Certified Innovator-programmet er en vederlagsfri mulighed for faglig udvikling. Optagne kohortemedlemmer skal selv betale for logi og transport til og fra Google-kontoret for den pågældende kohorte i løbet af de tre dage, begivenheden varer. Der er mulighed for at søge om et stipendie.

Kan jeg få feedback på min ansøgning, hvis den ikke accepteres?

I #GoogleEI-fællesskabet kan du dele din udfordringsvideo og svar på korte ansøgningsspørgsmål for at få feedback.

Hvorfor begrænser Google antallet af personer i hver kohorte?

Vi begrænser antallet af Innovators i en kohorte af to primære årsager:

(1) For at sikre en oplevelse af høj kvalitet

(2) For at bidrage til at skabe fællesskab. Der tages også hensyn til pladsbegrænsninger.

Google for Education Champions

Jeg er allerede Google for Education Certified Innovator, Google for Education Certified Coach og/eller Google for Education Certified Trainer. Bliver jeg automatisk Google for Education Champion?

Ja. Som Google for Education Certified Innovator, Google for Education Certified Trainer og/eller Google for Education Certified Coach bliver du automatisk en del af Google for Education Champions-fællesskabet og opnår den titel. Du bør have modtaget en mail fra vores team med flere oplysninger.

Jeg er certificeret underviser på niveau 1 og/eller 2. Betyder det, at jeg er Google for Education Champion?

Kun hvis du er Google for Education Certified Innovator, Google for Education Certified Coach og/eller Google for Education Certified Trainer. Google for Education Champions er personer med en eller flere af disse titler. Her kan du se, hvilke krav der er til at opnå titlerne, og hvordan du ansøger: http://edu.google.com/Champions.

Jeg er medlem eller leder af en GUG eller en referenceskole/et referencedistrikt. Betyder det, at jeg er Google for Education Champion?

Kun hvis du er Google for Education Certified Innovator, Google for Education Certified Coach og/eller Google for Education Certified Trainer. Google for Education Champions er personer med en eller flere af disse titler. Her kan du se, hvilke krav der er til at opnå titlerne, og hvordan du ansøger: http://edu.google.com/Champions.

Introduktionen af Google for Education Champions ændrer ikke noget for medlemmer af de globale undervisergrupper. Men fra og med 2024 er titlen som Champion et krav for GUG-ledere (gennem certificering som enten Coach, Trainer eller Innovator).

Referenceskoler/-distrikter kan under passende omstændigheder opfordre deres undervisere til at overveje at blive Google for Education Champions.

Forsvinder Trainer, Innovator og Coach?

Nej, Google for Education Champions erstatter ikke Google for Education-programmerne for Certified Trainer, Innovator og Coach, men samler dem og gør dem endnu bedre. Innovator, Trainer og Coach fortsætter, og vi tager fortsat imod nye medlemmer inden for hver undergruppe. Trainer og Coach modtager i øjeblikket ansøgninger, og Innovator åbner for nye ansøgninger i 2024.

Bliver jeg automatisk Champion, hvis jeg ansøger om at blive Google Certified Trainer i næste måned?

Ja. Hvis du optages som Google Certified Trainer og udfører alle de relaterede trin for onboarding, får du automatisk titlen som Champion.

Kan jeg stadig bruge Google Certified Innovator-/Trainer-/Coach-badget?

Ja. Dine badges for individuelle programmer forsvinder ikke. Du kan også bruge det nye Champions-badge og Champions-mailsignaturen, som du finder her.

Hvad er kravene til opretholdelse af de enkelte certificeringer?

Alle ændringer træder i kraft i 2024.

Innovator – ingen ændringer

 • Fortsæt med at arbejde på et valgfrit virkningsfuldt innovationsprojekt
 • Vær en indflydelsesrig fortaler for brug af Google-teknologier til fornyelse af uddannelsessystemet
 • Stå i spidsen for Google-programmer, der skaber innovation og fornyelse på en skole eller i skolesystemerne

Trainer – mindre opdateringer, alle gencertificeringskrav til Trainer er i øjeblikket suspenderet. Disse krav træder i kraft igen i 2024.

 • Hav en aktiv certificering på niveau 1/niveau 2 (forny den hvert 3. år)
 • Årlig evaluering af produktopdateringer
 • Indsend 10 kursussessioner (tidligere 12) pr. kalenderår – træder i kraft i 2024

Coach – mindre opdateringer

 • Hav en aktiv certificering på niveau 1/niveau 2 (forny den hvert 3. år)
 • 50 timers (i øjeblikket 100) personlig coaching pr. kalenderår – træder i kraft i 2024

Foretages der ændringer af Google Certified Trainer Google-gruppen, eller bliver den slået sammen til et Champions-fællesskab?

I de kommende måneder lancerer vi fællesskabet Community Hub kun for Champions (alle, der er Innovator, Trainer og/eller Coach). På sigt vil der ske en komplet overgang fra Google-gruppers mailaliasser til Community Hub, som bliver et centraliseret sted, hvor du kan kontakte andre Champions, dele idéer, stille spørgsmål og samarbejde. Googlere fra alle vores teams bliver også en del af dette fællesskab, så du får flere muligheder for at dele dine idéer og din feedback, bedre mulighed for at blive hørt og dermed potentielt få mere indflydelse på vores produkter og programmer. Du vil også kunne få eksklusiv adgang og tilbud om andre muligheder, som kun er for Champions-fællesskabet.

Symposier

Hvor og hvornår finder symposierne sted?

 • Singapore: man. 11. sep. - ons. 13. sep.
 • Sunnyvale: søn. 1. okt. - tir. 3. okt.
 • São Paulo: ons. 18. okt. - fre. 20. okt.
 • Mexico City: ons. 25. okt. - fre. 27. okt.
 • Dublin: tir. 7. nov. - tor. 9. nov.
 • Sydney: ons. 6. dec. - fre. 8. dec.
 • Tokyo: tir. 26. mar. - tor. 28. mar. 2024

Få flere oplysninger på vores website, og se, hvordan du ansøger.

På hvilke sprog foregår Google for Education Champion-symposierne?

De fleste symposier foregår på engelsk. Følgende afholdes på de lokale sprog:

 • São Paulo: ons. 18. okt. - fre. 20. okt. – portugisisk
 • Mexico City: ons. 25. okt. - fre. 27. okt. – spansk
 • Tokyo: tir. 26. mar. - tor. 28. mar. 2024 – japansk

Hvem kan deltage i symposierne?

Kun personer med nuværende certificering som Innovator, Trainer eller Coach kan ansøge om at deltage i disse begivenheder. Ansøgninger gennemgås løbende i henhold til de anførte deadlines. Det eneste symposium, der i øjeblikket er åbent for tilmeldinger, er i Tokyo i marts 2024, og dette bliver afholdt på japansk. Der er ingen andre symposier planlagt på nuværende tidspunkt. Du kan få flere oplysninger ved at sende en mail til info@gfechampions.com

Hvordan vurderes ansøgninger til symposierne?

Vi vil gerne opnå en lige repræsentation fra alle vores fællesskaber til hvert symposium. Utallige faktorer indgår i vurderingsudvalgets processer – herunder (men ikke begrænset til) sikring af repræsentation fra alle identiteter, organisationstyper og geografier. Ikke alle spørgsmål vægtes ligeligt – der tages snarere et holistisk portræt af hver kandidat i betragtning. For eksempel vil en person med stor indvirkning på sit fællesskab, men med lav interaktion på sociale medier stadig være en stærk kandidat til symposierne. I sidste ende er vi på udkig efter positive, passionerede og proaktive medlemmer af vores fællesskab, som gennem deres handlinger viser, at de er Champions for elever, Champions for undervisere og Champions for fremtidens uddannelse.

Finder symposierne sted hvert år?

Ikke årligt, men potentielt hvert 2. eller 3. år. Vi er ved at undersøge mulighederne for at fortsætte med at afholde symposier i de kommende år, men dette er endnu ikke fastlagt.

Erstatter symposierne de nuværende Innovator Academy-begivenheder?

Nej – Innovator Academy er "onboardingoplevelsen" for nye Certified Innovators. Formatet og indholdet af Innovator Academy-begivenheder kan blive ændret baseret på erfaring fra tidligere år samt feedback fra Innovators.

Dækker Google mine rejseomkostninger?

Deltagere er ansvarlige for deres egne rejseomkostninger. Google dækker kun selve begivenheden og alle måltider på stedet.

Kan jeg kun ansøge om at deltage i det symposium, der afholdes i min region?

Alle med nuværende certificering som Innovator, Trainer eller Coach kan ansøge om at deltage i begivenhederne. Bemærk! Du skal være certificeret, inden du indsender din ansøgning.

Ofte stillede spørgsmål for PD-partnere

Hvordan kan vi støtte undervisere gennem processen til at blive Champion?

PD-partnere kan støtte undervisere, der gerne vil være Champions, ved at forstå processen og kravene for hvert underprogram (Trainer, Innovator og Coach) , der er anført her. Da hvert underprogram stadig kræver certificering som underviser på niveau 1 og 2, kan PD-partnere hjælpe med at forberede undervisere gennem professionel udvikling inden for de emner, der er omfattet i eksamenerne.

Hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere og hyrede undervisere er Champions?

PD-partnere bør opfordre deres medarbejdere og undervisere til at ansøge om at blive Google for Education Certified Trainer. Medarbejdere der opnår titlen Certified Trainer, bliver også Google for Education Champions.

Hvornår ved vi, hvad de scenariebaserede spørgsmål dækker?

Vi kommer løbende med opdateringer om vores eksamener til vores uddannelsesfællesskaber og PD-partnere gennem kvartalsvise møder, der er underlagt fortrolighedsaftaler. Vi håber at kunne give PD-partnere så lang leveringstid som muligt for at muliggøre en tilpasning af deres undervisningsindhold og -materialer.

Tilmeld dig her for at få opdateringer, indsigt, ressourcer og meget mere.