ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อ่านข่าว ค้นหากิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ รวมทั้งค้นหาโอกาสในการเรียนรู้ทางออนไลน์

รูปภาพของห้องทดลองที่จำลองโดยใช้ Virtual Reality

แอป Daydream ของ Labster เพิ่มโอกาสเข้าถึงห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับวิทยาลัยและ AP ผ่าน VR

Labster และ Google ร่วมมือกันเพื่อขจัดข้อจำกัดของห้องทดลองจริงในหลักสูตรวิชาชีววิทยา นักเรียนจะมีส่วนร่วมใช้ห้องทดลองในวิทยาเขตหรือทางออนไลน์ได้โดยใช้ Virtual Reality

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

วันที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

{[ event.location ]}

กิจกรรมก่อนหน้า

สำรวจกิจกรรมที่ผ่านมาของ Google for Education ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก

ผู้ชายกำลังพูดบนเวทีในงาน Google Global Education Symposium

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ