เพื่อช่วยขยายการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ทำงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์ โครงการ และมูลนิธิของเรา

คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ G Suite for Education

แพลตฟอร์ม Google Cloud

ศึกษาความสำเร็จของนักเรียน สนับสนุนการวิจัยค้นคว้า หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยและใช้งานได้ง่ายจาก Google Cloud Platform

ดูข้อมูล Google Cloud Platform
คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ G Suite for Education

G Suite for Education

พลิกโฉมวิธีที่นักการศึกษาและนักเรียนจะเรียนรู้ ทำงาน และสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก G Suite for Education

ดูข้อมูล G Suite for Education
คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ G Suite for Education

Chromebooks

สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการส่วนร่วมด้วย Chromebook อุปกรณ์ที่เรียบง่าย ปลอดภัย และใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สร้างและทำงานร่วมกัน

ดูข้อมูล Chromebook
โซลูชันสำหรับโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12)

ผลักดันการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบก้าวกระโดด

ดูว่าเครื่องมือและทรัพยากรของ Google ช่วยให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอนาคตอย่างไร

ทำไมจึงต้องใช้ Google for K-12
โซลูชันเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ปลดล็อกความเป็นไปได้ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ

มาดูกันว่าโซลูชันของ Google ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนงานวิจัยอันล้ำหน้า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และโอกาสการเรียนรู้อย่างไรบ้าง

ทำไมจึงต้องใช้ Google for higher ed

แหล่งข้อมูลการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน

สำรวจแอป กิจกรรม แผนการสอน เครื่องมือเพื่อความรู้ด้านดิจิทัล และเกมอันหลากหลายที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงการทัศนศึกษาแบบเสมือนจริง บทเรียน การเขียนโค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแหล่งข้อมูลการสอน

นักเรียนควรได้รับโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานร่วมกัน การเขียนโค้ด ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะช่วยมอบโอกาสทั้งในและนอกห้องเรียนได้

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูให้คำปรึกษานักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์

“เมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนอันสร้างสรรค์ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดของตนเอง การเขียนโค้ดก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน้อยลงมากทีเดียว”

Tim Hilborn, ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี, Abbott and Borel Middle Schools
ครูให้คำปรึกษานักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์

"แม้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ช่วยพัฒนาการศึกษา แต่นับเป็นองค์ประกอบที่ทรงพลังในการแก้ปัญหา"

Sundar Pichai, CEO, Google

โครงการเพื่อช่วยปิดช่องว่างด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วโลก

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนด้วยการช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง ฝึกให้เป็นนักแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ ช่องว่างทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะกว้างขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์ บุคลากร โครงการ และมูลนิธิของเราให้มุ่งไปสู่อนาคตที่นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามที่ควรได้รับ

ความมุ่งมั่นของเรา

ดูวิธีจุดประกายการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั่วโลกด้วย Google for Education

นักการศึกษาและนักเรียนทั่วโลกใช้ Google for Education อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย

เรื่องราวของโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12)
เรื่องราวจากสถาบันอุดมศึกษา
เขตเมนทาวน์ชิปใช้ G Suite for Education เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์

เขตการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเมนทาวน์ชิปใช้ G Suite for Education เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ อ่านกรณีศึกษา

แฟรงค์ โฮล์ตเฮาส์ใช้ Chromebook เขียนโปรแกรมแขนขาเทียม

แฟรงค์ โฮล์ตเฮาส์ใช้ Chromebook เขียนโปรแกรมแขนขาเทียม อ่านกรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นทำความเข้าใจไวรัสซิกาผ่าน Google Cloud Platform

มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นทำความเข้าใจไวรัสซิกาผ่าน Google Cloud Platform อ่านกรณีศึกษา

เริ่มต้นใช้งาน

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

รับความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบันของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียด Chromebook แล้วเริ่มใช้ G Suite หรือสมัครรับเครดิต Google Cloud Platform เลย

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ