G Suite สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย

นักเรียนแต่ละคนมีความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป นี่คือเหตุผลที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

เด็กๆ ใช้ Acer Chromebook เพื่อสื่อสารกัน

ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงเครื่องมือได้มากขึ้น

เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากขึ้นได้เข้าถึง มีส่วนร่วม และเรียนรู้ด้วย Google for Education เครื่องมือของเราออกแบบมาให้ทุกคนใช้งานได้ รวมถึงผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ประสาทสัมผัส และความพิการด้านการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง

ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานใน G Suite for Education

โปรแกรมอ่านหน้าจอ
แป้นพิมพ์ลัด
จอแสดงผลอักษรเบรลล์
รองรับคอนทราสต์สูง
เปลี่ยนปุ่มเป็นข้อความ
พิมพ์ด้วยเสียง
เพิ่มแทร็กคำบรรยายภาพ

Gmail

ปฏิทิน

ไดรฟ์

เอกสาร

ชีต

สไลด์

ฟอร์ม

Sites

Classroom

Meet

Groups

Gmail

รับส่งอีเมล จัดการรายชื่อติดต่อ และจัดระเบียบข้อความด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Gmail เช่น คอนทราสต์

เอกสาร

ใช้ Google เอกสารเพื่อสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษด้านเสียงใน Google เอกสาร

สไลด์

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในงานนำเสนอโดยใช้เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษและการปรับแต่งเพื่อสนับสนุนผู้เรียนได้มากขึ้น

ภาพเคลื่อนไหวของเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษใน Google สไลด์

แอปเพื่อการช่วยเหลือพิเศษ

แอปที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนจำนวนมากขึ้น

ดูวิธีที่ G Suite เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากขึ้นได้มีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จ