สำรวจการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสำรวจโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตได้

1 จาก 4

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2017

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ที่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารมีต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน 43 รัฐของสหรัฐฯ

สำรวจรายงาน

รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2017

รายงานนี้นำเสนอผลลัพธ์จากแบบสำรวจของ Google-Gallup ปี 2014-15 และ 2015-16 เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน CS ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) หัวข้อต่างๆ ประกอบด้วยมุมมอง โอกาส การสนับสนุน และโครงสร้างพื้นฐาน รายงานนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการขยายการเข้าถึงการเรียนรู้ด้าน CS ใน 43 รัฐอีกด้วย

อ่านรายงานฉบับเต็ม

สำรวจสิ่งที่ค้นพบโดยแบ่งตามรัฐ


รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2016

วิธีที่มุมมอง โอกาส การมีส่วนร่วม และโครงสร้างพื้นฐานส่งผลต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน 11 รัฐของสหรัฐฯ

สำรวจรายงาน

รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2016

การขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ของนักเรียนอย่างเท่าเทียมเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตของเรา ไม่เพียงเพราะงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาทักษะเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม รายงานนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และคำแนะนำสำหรับทั้ง 11 รัฐในปี 2016 เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะเปิดโลกการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่ทุกคน

อ่านรายงานฉบับเต็ม

สำรวจสิ่งที่ค้นพบโดยแบ่งตามรัฐ

2 จาก 4

กลยุทธ์ในการเพิ่มการเข้าถึงและการปรับปรุงการมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับการเรียนต่อวิทยาลัยชุมชนในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแนะนำแนวทางให้นักเรียนผู้มีความสามารถจากพื้นเพอันหลากหลายได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำรวจสิ่งที่สถาบันเหล่านี้จะทำเพื่อช่วยให้เส้นทางดังกล่าวราบรื่นขึ้น อ่านรายงาน


มุมมองของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักเรียนต้องการความยืดหยุ่นและความชัดเจนมากขึ้นเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับก่อนมหาวิทยาลัย: การสำรวจภาคสนาม

การตรวจสอบวิธีที่เด็กๆ มีส่วนร่วมกับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงที่อาจนำไปสู่โอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในโรงเรียน อ่านรายงาน


สตรีผู้เลือกวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สิ่งสำคัญที่สุด

การส่งเสริมและเปิดโอกาสมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สตรีได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน

3 จาก 4

ความท้าทายและอุปสรรคในการเข้าร่วมในปัจจุบัน

การค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์: การเข้าถึงและอุปสรรคต่างๆ ในการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ของสหรัฐฯ

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ในสถานศึกษาหลายแห่งก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ รายงานของเราตรวจสอบมุมมองที่นักเรียนในเขตชนบท นักเรียนผิวสี นักเรียนหญิง และนักเรียนเชื้อสายสเปนในสหรัฐฯ มีต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำรวจรายงาน

การค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์: การเข้าถึงและอุปสรรคต่างๆ ในการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ของสหรัฐฯ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำให้โอกาสเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์และทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การคิดเชิงคำนวณ และการเขียนโปรแกรม/การเขียนโค้ดกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคน

อ่านรายงานฉบับเต็ม

สำรวจข้อสรุปของสิ่งที่ค้นพบโดยแบ่งตามกลุ่ม

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
ลดช่องว่าง: นักเรียนผิวสี
อ่านรายงาน
นักเรียนที่สวมใส่นิกอบคลุมหน้า 2 คนกำลังใช้งาน Chromebook
ลดช่องว่าง: เด็กผู้หญิง
อ่านรายงาน
เด็กสาวยิ้มและมองไปไกล ขณะที่เด็กหนุ่มผู้จริงจังกำลังใช้สมาธิจดจ่ออยู่ด้านหลัง
ลดช่องว่าง: นักเรียนเชื้อสายสเปน
อ่านรายงาน
รูปภาพกำแพงที่มีศิลปะกราฟฟิตี้ในเมืองโดโลเรส ฮิดัลโก ประเทศเม็กซิโก
ลดช่องว่าง: เขตการศึกษาในพื้นที่ชนบทและเมืองขนาดเล็ก
อ่านรายงาน

ช่องว่างด้านความหลากหลายในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์: สำรวจสาเหตุที่เด็กผู้หญิง เด็กผิวสี และเด็กเชื้อสายสเปนได้รับโอกาสน้อย

การเข้าใจอุปสรรคเชิงโครงสร้างและทางสังคมซึ่งขัดขวางไม่ให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อาจช่วยให้ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารค้นพบวิธีที่จะผลักดันให้นักเรียนก้าวเข้าสู่แวดวงนี้ได้เพิ่มขึ้น อ่านรายงาน


ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

นอกเหนือจากโอกาสในการเข้าถึงแล้ว ความสนใจและความมั่นใจจะสร้างความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้และไม่ได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


ภาพลักษณ์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์: มุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ทัศนคติอันยึดติดและจำนวนต้นแบบที่พบเห็นได้น้อยอาจนำไปสู่ความไม่หลากหลายทางเชื้อชาติและเพศในแวดวงการศึกษาและอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


ถอดรหัส: ความแพร่หลายและลักษณะการปรากฏของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสื่อ

รูปแบบการปรากฏของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสื่อยอดนิยมอาจส่งผลต่อมุมมองที่นักเรียนมีต่อบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นทำ อ่านรายงาน


แนวโน้มสถานะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์และโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ที่เปลี่ยนแปลงไป อ่านรายงาน

4 จาก 4

กลยุทธ์ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสร้างเสริมทักษะสำหรับอนาคต

ขับเคลื่อนวาระด้านทักษะ: การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่อนาคต

วิธีที่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ความพร้อมในโลกดิจิทัล การทำงานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์ มีส่วนหรือไม่มีส่วนช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงาน อ่านรายงาน


ส่งเสริมการสำรวจและความเป็นเลิศในโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ครูจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมุ่งสู่โอกาสด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 อ่านรายงาน


ลดช่องว่าง - เพิ่มความสามารถในการอ่านและเขียนและทักษะด้านคณิตศาสตร์โดยการทำงานร่วมกับ ICT ให้มากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลการสอนด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ อ่านรายงาน


สถานะของครูในฟินแลนด์: วิธีที่ความเคารพและการให้อิสระส่งผลต่ออาชีพครู

ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับมากที่สุดในฟินแลนด์ ร่วมสำรวจสาเหตุและผลที่ตามมาในระบบการศึกษา อ่านรายงาน


อคติแบบไม่รู้ตัวในชั้นเรียน: หลักฐานและโอกาส

การตรวจสอบว่าการมีอคติโดยไม่รู้ตัวส่งผลต่อการได้รับโอกาสในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์และ STEM อย่างไร รวมทั้งกลยุทธ์ในการปรับปรุง อ่านรายงาน


ความอัจฉริยะที่ได้รับการปลดปล่อย: การถกเถียงเรื่อง AI ในการศึกษา

บทแนะนำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศักยภาพของ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนจริง อ่านรายงาน

เริ่มต้นใช้งาน

สำรวจเรื่องราวในโลกแห่งความเป็นจริง

ดูตัวอย่างว่าการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ