ข้ามไปยังเนื้อหา

Google Workspace สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย

นักเรียนแต่ละคนมีความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป นี่คือเหตุผลที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

เด็กๆ ใช้ Acer Chromebook เพื่อสื่อสารกัน

ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงเครื่องมือได้มากขึ้น

Keep more students included, engaged, and informed with Google for Education. Our tools are designed to be accessible for as many students as possible, including those with physical and sensory disabilities and specific learning disabilities.

ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานใน Google Workspace for Education

โปรแกรมอ่านหน้าจอ
แป้นพิมพ์ลัด
จอแสดงผลอักษรเบรลล์
รองรับคอนทราสต์สูง
เปลี่ยนปุ่มเป็นข้อความ
พิมพ์ด้วยเสียง
เพิ่มแทร็กคำบรรยายภาพ

Gmail

ปฏิทิน

ไดรฟ์

เอกสาร

ชีต

สไลด์

ฟอร์ม

Sites

Classroom

Meet

Groups

Gmail

รับส่งอีเมล จัดการรายชื่อติดต่อ และจัดระเบียบข้อความด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Gmail เช่น คอนทราสต์

เอกสาร

ใช้ Google เอกสารเพื่อสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษด้านเสียงใน Google เอกสาร

สไลด์

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในงานนำเสนอโดยใช้เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษและการปรับแต่งเพื่อสนับสนุนผู้เรียนได้มากขึ้น

ภาพเคลื่อนไหวของเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษใน Google สไลด์
แอปเพื่อการช่วยเหลือพิเศษ

แอปที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนจำนวนมากขึ้น

ดูวิธีที่ Google Workspace เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากขึ้นได้มีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จ