A blue, yellow, and green outlined circle. A red T is inside the circle.

ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองและช่วยให้นักการศึกษาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของ Google

โปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจะส่งเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาได้เรียนรู้และใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google for Education เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเรียน พัฒนาผลลัพธ์ของนักเรียน และสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้หญิง 3 คนมองหน้าจอแล็ปท็อปในการประชุม

ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำของคุณเพื่อช่วยให้นักการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนการสอนภายในห้องเรียนโดยใช้เครื่องมือของ Google

ร่วมเป็นผู้นำ

โดดเด่นอย่างผู้นำและทำผลงานให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักการศึกษาคนอื่นๆ และนักเรียน

สร้างทักษะการฝึกอบรม

เพิ่มพูนทักษะในฐานะผู้ฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนการสอนภายในห้องเรียนผ่านเทคโนโลยี

เข้าร่วมชุมชนของผู้นำที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

ทำงานร่วมกับชุมชนผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองในกลุ่ม Google Groups ส่วนตัวสำหรับผู้ฝึกอบรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไดเรกทอรี EDU ระดับโลกของ Google for Education

วิธีการทีละขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง

1

เข้าร่วมหลักสูตรผู้ฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น

หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาผู้ฝึกอบรมทั้งในด้านการเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถในการสร้างและนำเสนอแผนการฝึกอบรม

2

เข้าร่วมการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น

ทำการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมเพื่อประเมินความพร้อมในการฝึกอบรมผู้อื่น

3

รับใบรับรองนักการศึกษาระดับที่ 1 และ 2

ตรวจสอบว่าครอบคลุมพื้นฐานของโปรแกรมด้วยหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง

4

ถ่ายทำวิดีโอและส่งใบสมัครเป็นผู้ฝึกอบรม

ถ่ายทำวิดีโอความยาว 3 นาทีเพื่อแสดงตัวตนและแนวทางการสอนของคุณ รวมทั้งส่งใบสมัคร

ผู้หญิง 2 คนกำลังดูแล็ปท็อป
ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

รักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของคุณ

 • จัดเซสชันการสอน/การฝึกอบรมอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปีพร้อมรายงานผล
 • การแชร์แนวคิดและแหล่งข้อมูลกับชุมชนผู้ฝึกอบรม
 • แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมอีกครั้ง รวมถึงทำการประเมินการอัปเดตผลิตภัณฑ์รายปี
ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด
 • ฉันต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ใบรับรอง

  หากต้องการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทั้ง 6 ข้อด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน| 1. หลักสูตรผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะประกอบด้วยวิธีการ 1) จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพ และ 2) ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีของ Google มาใช้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการฝึกอบรม ภาวะการเป็นผู้นำ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ฝึกอบรมที่เก่งขึ้น คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึง

  1. การประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม ผ่านการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) การสอบนี้จะทดสอบความเข้าใจที่คุณมีต่อหลักสูตรผู้ฝึกอบรมและความคุ้นเคยกับ Google for Education คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึง

  2. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 (ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง) เพื่อประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ข้อสอบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาและการใช้เครื่องมือของ Google

  3. นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 ทำการสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 2 (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ล่าสุดในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันหลากหลายของ Google for Education ไปใช้กับการสอนในชั้นเรียน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ในหน้าคำที่พบบ่อย

  4. ถ่ายคลิปวิดีโอในฐานะผู้ฝึกสอน นำเสนอตัวเองให้โดดเด่นด้วยการส่งวิดีโอแนะนำตัวในฐานะผู้ฝึกอบรมความยาว 3 นาที (ใช้เวลาเตรียมประมาณ 2 ชั่วโมง) ลองพยายามนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจด้วยการอธิบายเหตุผลที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ฝึกอบรม พร้อมทั้งสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นและเหตุใดจึงชอบ Google ในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของวิดีโอควรสาธิตวิธีนำฟีเจอร์ของชุดเพิ่มประสิทธิภาพของ Google, Chromebook หรือ Chrome ไปใช้ในชั้นเรียนหรือโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ โปรดใช้ Screencast หากเป็นไปได้

  5. สมัครเลย ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานประกอบข้างต้น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) คุณจะต้องตอบชุดคำถามสั้นๆ คำตอบที่ได้รับจะช่วยให้เราทราบถึงประสบการณ์การฝึกอบรมของคุณ ซึ่งรวมถึงการวางแผน การนำไปใช้งาน การประเมินผล และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 • การสอบมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

  การสอบนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google ระดับที่ 1 มีค่าใช้จ่าย $10 ส่วนระดับที่ 2 มีค่าใช้จ่าย $25 และการประเมินทักษะของผู้ฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย $15

 • ฉันจะขอรับสำเนาใบรับรองได้จากที่ไหน

  คุณจะได้รับใบรับรองและป้ายสถานะทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสอบ หากไม่ได้รับสำเนา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ

 • ใบสมัครประจำปี 2020 จะได้รับการพิจารณาเมื่อใด

  เราจะเปิดรับใบสมัครเป็นระยะๆ คุณควรได้รับการแจ้งเตือนสถานะการสมัครภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากที่ส่งใบสมัคร ขอขอบคุณที่อดทนรอ

 • ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาสถานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google for Education ไว้ได้

  หากต้องการต่ออายุการเป็นสมาชิกในฐานะผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง คุณควรเปิดการสอน/จัดฝึกอบรมอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี พร้อมทั้งแจ้งความจำนงมาพร้อมกับการประเมินการอัปเดตผลิตภัณฑ์รายปีให้เราอีกครั้ง การแชร์แนวคิดและแหล่งข้อมูลกับชุมชนผู้จัดฝึกอบรมโดยใช้กลุ่ม Google Groups และ Workbench ของผู้ฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

รับการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง โปรดติดต่อเราด้านล่าง

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ