หลักจรรยาบรรณของ GEG

เมื่อคุณเข้าร่วม GEG ในฐานะผู้นำหรือสมาชิก จะถือว่าคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนด้วย การมีข้อตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในชุมชนที่กำลังขยายตัวเช่นนี้ ทุกคนในชุมชนควรอ่านหลักจรรยาบรรณนี้ โดยอาจโพสต์ข้อมูลดังกล่าวไปในเพจหรือชุมชน Google+ ด้วยก็ได้

เราหวังว่าผู้นำและสมาชิกของ GEG ทุกคนจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานต่างๆ ดังกล่าว

  • มีความสุภาพ ในบางครั้ง GEG อาจประกอบด้วยนักการศึกษาที่มาจากหลากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐและเอกชน ไปจนถึงนักการศึกษาในระดับปฐมวัย มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนั้นเราอาจไม่ได้เห็นพ้องตรงกันในทุกๆ เรื่อง โปรดสื่อสารกับเพื่อนสมาชิก GEG อย่างสุภาพและสร้างสรรค์

  • มีส่วนร่วมและทำงานร่วมกัน ที่นี่คือชุมชนของคุณ ดังนั้นโปรดทำงานร่วมกันเพื่อใช้งานชุมชนให้เป็นประโยชน์ เข้าร่วมการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ จัดประชุมเพื่อพบปะกันเป็นประจำ แสดงความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างมากมาย

  • พิจารณาลดบทบาทตัวเองตามความเหมาะสม ทุกคนทราบดีว่าบางครั้งเราอาจยุ่งจนไม่มีเวลา หากคุณเป็นผู้นำหรือมีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างในการบริหารจัดการกลุ่ม GEG เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่พร้อมที่จะจัดการกลุ่มได้เต็มที่เหมือนเดิม โปรดพิจารณาลดบทบาทตัวเองลงตามความเหมาะสม โปรดหาบุคคลอื่นมาเป็นผู้รับหน้าที่ต่อจากคุณ แล้วแจ้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (ที่อยู่ติดต่อ รหัสผ่าน เป็นต้น) ให้บุคคลดังกล่าวเพื่อให้การรับช่วงเป็นไปอย่างราบรื่น

มารยาทพื้นฐานสำหรับการพูดคุยทางออนไลน์เป็นสิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างยิ่ง

  • คิดก่อนส่ง ข้อความนี้จำเป็นต้องส่งถึงคนนับร้อยในทุกมุมโลกหรือไม่

  • พยายามให้มีการพูดคุยนอกเรื่องให้น้อยที่สุด

  • โปรดอย่าส่งสแปม โปรดอย่าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โครงการส่วนตัวผ่านชุมชนหรือกิจกรรมของ GEG

หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของชุมชน GEG ละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้บ่อยๆ ผู้นำ GEG อาจขอให้บุคคลนั้นออกจากชุมชนได้ หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับทุกกิจกรรมของ GEG และชุมชนบังคับใช้เองได้ แต่หลักดังกล่าวไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปของ Google หรือนโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ Google+ แต่อย่างใด หากได้รับแจ้งว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสม ระบบจะลบเนื้อหาใน Google+ ที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติตัวของผู้ใช้ Google+