ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อ่านข่าว ค้นหากิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ รวมทั้งค้นหาโอกาสในการเรียนรู้ทางออนไลน์

รูปภาพของห้องทดลองที่จำลองโดยใช้ Virtual Reality

แอป Daydream ของ Labster เพิ่มโอกาสเข้าถึงห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับวิทยาลัยและ AP ผ่าน VR

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น


{[ event.name ]}

{[ event.location ]}
เพิ่มในปฏิทิน

กิจกรรมก่อนหน้า

ผู้ชายกำลังพูดบนเวทีในงาน Google Global Education Symposium