Gå til indhold

Digitalt ansvar

Forældre og værger ønsker, at skolerne hjælper eleverne med at udvikle et sundt forhold til teknologien, og at de lærer, hvordan de udforsker den digitale verden på en tryg og sikker måde. Undersøgelser viser, at inkludering af sikkerhed på nettet i skolens læseplan hjælper med at gøre børnene til sikre og ansvarlige brugere af teknologier, især hvis de lærer, hvordan de håndterer og ikke blot undgår risici på nettet.

99%af undervisere i England siger, at sikkerhed på nettet bør være en del af skolens læseplan.

Google, 2018

Den gennemsnitlige tid, som amerikanere under otte år brugte på deres mobilenheder om dagen, blev tredoblet fra 2013 til 2017.

Common Sense, 2017

59%af undervisere i Mexico siger, at digitale kompetencer og ansvarlig brug er en af de største fordele ved brug af teknologi i undervisningen.

Blink Learning, 2018

Se tendenser inden for undervisning efter land

Se, hvordan undervisning over hele verden udvikler sig – lige fra Australien til USA og de nordiske lande.

Udtalelser fra eksperterne

Digitalt ansvar

En samtale med Nastaran Jafari

Independent International Education Consultant

Nastaran Jafari

Digitalt ansvar er en stadig større del af undervisningen i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Hvordan tror du, at denne udvikling vil forløbe hen over de næste 10 år?

I Victoria, Australien, mener jeg, at der er nogle nøgleområder, som vil udvikle sig hen over de næste 10 år inden for området for digitalt ansvar. Det er for eksempel meget vigtigt, at der som en del af undervisningen i grundskoler og på ungdomsuddannelser undervises i sikker, ansvarlig og etisk brug af de digitale muligheder. Eleverne bliver i stadig større grad udsat for digitale teknologier og viden, og med dette følger et ansvar for at anvende dette på en sikker og ansvarlig måde, herunder lære dem om konsekvenserne af deres handlinger eller dårlig adfærd.

Selvom der er lang vej endnu, før vi når målet på dette område, så oplever jeg, at det digitale ansvar udvikler sig og forbinder elever fra forskellige baggrunde og giver dem en kulturel, social og inkluderende forståelse for hinanden. Dette omfatter en dybere forståelse for og formidling af emner, blandt andet miljøet, ligestilling mellem kønnene, dyder, værdier, og hvordan konceptet om at yde til samfundet og hjælpe andre kan realiseres gennem teknologien.

I løbet af de næste 10 år betragter jeg også adgang som en vigtig del af det digitale ansvar. Det betyder et inkluderende digitalt ansvar, hvorved alle elever, uanset deres socioøkonomiske status, køn og evner, har adgang til digitale teknologier.

I udviklingslandene tror jeg, at dette vil udvikle sig i løbet af de næste 10 år som en hjælp til børn og unge, der er udstødte eller marginaliserede og ikke har adgang til en uddannelse – så man kan nå længere ud og reducere barriererne til at få adgang enten gennem den samme pædagogik (dvs. give børn i krigszoner mulighed for at gennemføre en international eller national uddannelse på grundskoleniveau eller en ungdomsuddannelse ved hjælp af teknologien) eller gennem specifikke og relevante emner, herunder læring om fred, psykosocial støtte og vand og sanitet, hvilket er mere relevant i miljøer med humanitære katastrofer og/eller i udviklingslande.

Hvordan giver det sig til udtryk, når der er indført en effektiv undervisning i digitalt ansvar på skoler? Hvordan giver det sig til udtryk, når der er en ineffektiv undervisning?

En effektiv undervisning i digitalt ansvar er for mig, at underviserne er bevidste om og uddannet i effektivt digitalt ansvar, herunder etisk brug af de digitale teknologier og brug af dem på en sikker og ansvarlig måde. Det omfatter også, at underviserne sikrer, at der er konsekvenser ved dårlig adfærd.

Jeg er overbevist om, at et effektivt digitalt ansvar også er inkluderende, hvilket betyder, at ingen børns eller unges adgang påvirkes på grund af deres race, køn, seksualitet eller socioøkonomisk status. Og – hvor det er muligt – at undervisningen i digitalt ansvar afspejler eller integrerer læring om værdier og dyder, uanset om det er en del af læseplanen, eller måden, læseplanen afvikles på, dvs. inkorporering af etik, livsfærdigheder, udvisning af venlighed, læring om at holde fred under undervisningen og supplerende emner, hvor teknologierne hjælper med at yde et bidrag til samfundet og hjælpe andre. Undervisning i digitalt borgerskab og dermed ansvar er også en hjælp til eleverne til at lære at tænke på andre end dem selv og forstå deres ansvar over for andre, og hvordan de kan skabe forbedringer af deres fællesskaber.

Beskriv digitalt borgerskab med højst 10 ord.

At skabe forbindelser som globale borgere gennem etisk teknologi.

Få mere at vide i Undervisercenter

Find onlinekurser og ressourcer, der kan hjælpe underviserne og eleverne med at forberede sig på fremtiden i dag.

Kom godt i gang

Udforsk nye områder inden for klasseundervisning

Få mere at vide om de vigtige tendenser, der har indflydelse på uddannelse i dag, og som definerer uddannelse i fremtiden.

Tilmeld dig her for at få opdateringer, indsigt, ressourcer og meget mere.