Gå til indhold

Privatliv og politikker for eksamen

Herunder ses aftalen om privatliv og politikker for eksamen, der præsenteres for eksaminanden under tilmeldingsproceduren.

VILKÅRENE I DENNE AFTALE KAN ÆNDRES FRA TID TIL ANDEN EFTER GOOGLES EGET SKØN. DET ER DIT ANSVAR AT GENNEMGÅ DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DU SKAL OVERHOLDE DEN MEST AKTUELLE VERSION AF AFTALEN.

Med henblik på beskyttelse af dine personlige oplysninger i forbindelse med eksamenen registrerer Google dine personlige oplysninger, som omfatter, men ikke er begrænset til, dit billede, dine digitale tastetrykmønstre og dine personhenførbare oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, navn, adresse, virksomhed og titel). Som en del af onlinetilsynet ved de enkelte eksamener kan Google eller en repræsentant for Google desuden se en direkte webcast af dig under din session (og kan kommunikere med dig, bede dig om at stoppe med at besvare telefonopkald osv.). Alle data, der indsamles i forbindelse med eksamenen, betegnes samlet som "eksamensoplysninger". Googles privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler personlige oplysninger, når du bruger Googles produkter og tjenester, herunder eksamensoplysningerne. I det følgende beskrives vores strategier til beskyttelse af personlige oplysninger, der er specifikke for eksamenen.

Alle eksamensoplysninger, du indsender til Google, indsamles af Google eller dennes autoriserede repræsentanter i USA samt den jurisdiktion, hvor du tager eksamenen. Eksamensoplysninger kan videregives til vores partnere, datterselskaber eller joint venture-selskaber i andre jurisdiktioner i forbindelse med eksamenen. Denne politik er underlagt amerikansk lovgivning.

Enkeltpersoner bosiddende i EU: Ved at indsende dine eksamensoplysninger accepterer du, at disse oplysninger overføres uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") til lande, hvor standarderne for beskyttelse af personlige oplysninger kan være anderledes. Google overholder de transatlantiske Privacy Shield-principper med hensyn til eksamensoplysninger, der indsamles af enheder inden for EØS og overføres til Google i USA. Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield-principperne og vores registrering på websitet for det amerikanske handelsministerium (Department of Commerce) på https://www.privacyshield.gov.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad bruges eksamensoplysningerne til?

De eksamensoplysninger, du indsender, bruges til følgende formål:

Eksamenstilmelding af eksaminander Udlevering af udskriftsvenlige eksemplarer af certifikater til beståede eksaminander Registrering af antallet af certificerede professionelle, der ansættes af partnere Registrering af en enkeltpersons fornyelse af certificeringer og yderligere certificeringer med tiden Sikring af eksamensprocessen


Dine valg

Det er valgfrit at indsende eksamensoplysningerne. Hvis du vælger ikke at indsende eksamensoplysninger, kan du dog ikke tage eksamenen.


Hvem har adgang til dine data?

Googles-medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller enheder, der handler på vegne af Google, behandler eksamensoplysninger med de ovenfor angivne formål. Google træffer passende tekniske, organisatoriske og juridiske foranstaltninger for at beskytte eksamensoplysninger. Tilknyttede virksomheder eller enheder, der handler på vegne af Google, som eksamensoplysningerne deles med, er underlagt fortrolighedsvilkår.


Beholder Google dine data?

Eksamensoplysninger opbevares i henhold til lokal lovgivning. Vi kan også lagre eksamensoplysninger med følgende formål:

  • Løsning af tvister vedrørende deltagelse i og beståelse af eksamener
  • Brug af demografiske og lignende ikke-personhenførbare analyser vedrørende eksaminandgrupperne, beståelsesprocenter og anden adfærd
  • Sporing af antallet af certificerede undervisere, der ansættes af skoler og skoledistrikter
  • Sporing af den certificerede enkeltpersons fornyelse af certificeringer og yderligere certificeringer med tiden

Kontakt os

Du kan til enhver tid få flere oplysninger om vores strategier til beskyttelse af personlige oplysninger ved at kontakte os via dette website eller skrive til os på:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Uregelmæssigheder ved eksamener: Hvis Google bemærker en uregelmæssighed i dine eksamensresultater, har det følgende konsekvenser: (1) Du kan ikke certificeres til eksamenen, (2) du udelukkes permanent fra at tage eksamenen og alle andre Google Workspace-eksamener fremover, og (3) Google kan efter eget skøn vælge at afslutte eventuelle igangværende forretningsforhold.

Ikke-bestået eksamen og reeksamen: Hvis du ikke består eksamenen, kan du tage den igen, men der skal gå mindst 14 dage, inden du prøver igen. Hvis du ikke består eksamenen anden gang, kan du tage den igen, men du skal vente mindst 60 dage. Hvis du ikke består eksamen tredje gang, kan du tage den igen, men ikke før der er gået et år.

Eksamenssnyd: Vores eksamenssystem undersøger alle fuldførte eksamener for forekomster af bedrageri, snyd og/eller urigtige oplysninger om personlig identitet. Google for Education-teamet forbeholder sig retten til at ophæve alle certificeringer og badges, der er tilknyttet en bruger, som misligholder vores eksamenspolitikker, herunder reglerne for reeksamener ovenfor.

Snyd er uretfærdigt over for de kandidater, der har arbejdet hårdt og spiller efter reglerne, så anmeld det, hvis du ser eller hører om det. Kontakt GFE Testing Violations-teamet via mail på gfe-certification-violation@google.com.

Hold dig opdateret: Det er et krav, at du tager eksamenen igen med 36 måneders mellemrum. Det er muligt at tage eksamenen igen 30 dage før fornyelsesfristen på 36 måneder eller op til 60 dage efter fornyelsesfristen på 36 måneder.

Brug af certificeringslogo: Google-certificeringslogoet er kun til personlig brug af den person, der har bestået eksamenen, og det kan ikke bruges til at repræsentere en hel virksomhed eller skole som certificeret. Det vil sige, at en virksomhed eller en skole ikke må udgive sig for at være certificeret. Kun de enkeltpersoner, der har bestået eksamenen, kan betegnes som certificerede. Certificeringslogoet og det tilknyttede badge må ikke kopieres eller gengives uden udtrykkelig tilladelse fra Google. Brugen af certificeringslogoet er underlagt de på tidspunktet gældende retningslinjer for brandelementer, som kan ses på den følgende webadresse: http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Policies: The Google policies are located at edu.google.com/for-educators, or other such URL as Google may provide. These policies are incorporated by this reference, and may change from time to time. Please see edu.google.com/for-educators/certification-programs/product-expertise for the latest program policies. If Google suspects that you are in violation of any of the policies, Google, in its sole discretion, may revoke any of your Google Workspace certifications and you will be permanently barred from re-taking any Google Workspace exam.