Gå til indhold

Fortrolighedsaftale for eksamener

Herunder ses fortrolighedsaftalen, der præsenteres for eksaminanden under certificeringseksamenen:

Aftale:

Denne Google-certificerings- og fortrolighedsaftale ("Aftalen") indgås af eksaminanden ("Dig") og Google Inc. ("Google") og træder i kraft på den dato, hvor du klikker på "Jeg accepterer" nedenfor ("Ikrafttrædelsesdatoen").

1. Fortrolige oplysninger: Indholdet af denne eksamen, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål, svar eller anden kommunikation, f.eks. mundtlig kommunikation vedrørende eller med relation til eksamenen er Googles fortrolige oplysninger ("Fortrolige oplysninger"). Enhver form for videregivelse af Fortrolige oplysninger er en overtrædelse af denne Aftale og kan være til fare for integriteten og sikkerheden af certificeringsprogrammet, som certificerer undervisere, der har vist at besidde grundlæggende og avancerede færdigheder i implementering af Google for Education-værktøjer i undervisningen. Google stiller eksamener til rådighed for Dig udelukkende med det formål, at du kan demonstrere dine kompetencer inden for det indholdsområde, der henvises til i eksamenstitlen. Det er udtrykkeligt forbudt for Dig at videregive, offentliggøre, gengive, kopiere, sælge, sende, downloade eller overføre Fortrolige oplysninger helt eller delvist, uanset form eller metode, mundtligt eller skriftligt, elektronisk eller mekanisk uanset formål.

2. Tilbagekaldelse af certificering: Hvis du overtræder denne Aftale eller udviser ureglementeret adfærd, kan du forbydes at tage eksamenen og/eller enhver anden Google Workspace-eksamen. Du kan miste din certificering fra Google-certificeringsprogrammet, og/eller Google kan efter eget skøn afslutte et eventuelt samarbejde med dig.

3. Eksempler på ureglementeret adfærd og/eller misbrug af eksamenen omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

  • Navneforfalskning under afholdelse af eksamen.
  • Ydelse eller accept af ureglementeret hjælp.
  • Udbredelse af reelt eksamensindhold uanset metode, herunder, men ikke begrænset til, indlæg på nettet, formelle eller uformelle eksamensforberedelses- eller diskussionsgrupper, rekonstruktion fra hukommelsen eller andre metoder.
  • Besiddelse af uautoriserede genstande under eksamenen.
  • Brug af uautoriserede materialer (herunder ordret gengivet materiale fra en anden person og/eller uautoriseret offentliggørelse af eksamensspørgsmål med og uden svar) til eksamensforberedelse.
  • Enhver form for notetagning under eksamenen.
  • Fjernelse eller forsøg på at fjerne eksamensmateriale (uanset format).
  • Bevidst uro eller forstyrrelser af enhver form under eksamenen.
  • Ændringer af og/eller manipulering med resultaterne og/eller karakterbladet for denne eksamen eller andre eksamensdokumenter.