Skolekretsen Arlington Independent senker terskelen for tilgang til teknologi

Utfordringen

I AISD prøvde de å bruke teknologi som en del av sin strategiske plan, men hadde problemer med å finne gode løsninger for samarbeid. Når informasjon skulle deles, ble det sendt mange e-poster frem og tilbake – alle med vedlegg opprettet i ulike versjoner av Microsoft Word. I skoletimene ble det brukt mye tid på å lete etter og dele dokumenter – noe som gikk på bekostning av undervisningstiden. De fant det også vanskelig å integrere teknologi fullt ut i undervisningen. Skolene hadde datarom med PC-er og Mac-er samt klasserom med nett-PC-er, iPad-er og bærbare datamaskiner – men enhetene og teknologien ble ikke integrert i undervisningsplanene. For to år siden vedtok innbyggerne i Arlington å bevilge penger til innføring av mer teknologi i lokale skoler – først og fremst ved at elever og lærere fikk flere enheter til disposisjon i klasserommene. AISD brukte pengene til å utarbeide en minstestandard for tilgang til teknologi i hvert klasserom. Det å anskaffe enheter som elevene kunne bruke hver dag, ble høyt prioritert.

«Med Google kan vi endre og omdefinere [undervisningen og læringen] fordi ulike grupper effektivt kan dele ting, samarbeide og utveksle tilbakemeldinger. Nå har vi konkrete strategier og verktøy for å nå målene våre.»

Barry Fox, ansvarlig for undervisningsteknologi

Løsningen

AISD valgte Chromebook for elevene i 3.–12. klasse, fordi disse enhetene er rimelige, enkle å bruke, har god batterivarighet og dekker elevenes behov uansett skole eller klassetrinn. Etter at Chromebook ble innført, begynte lærerne å bruke G Suite for utdanning. Flere av dem var tidlig ute med å bruke Google i undervisningen, og administrasjonen oppdaget raskt at dette var en effektiv og brukervennlig løsning. Nå bruker alle de ansatte G Suite for utdanning. Fordi det er enkelt å bruke G Suite for utdanning, har implementeringen gått raskt. «Lærerne kan umiddelbart dele dokumenter med elevene via direktelinker og Google Classroom», sier Barry Fox, som er ansvarlig for undervisningsteknologi ved AISD. «Elevene kommer raskt i gang med arbeidet og jobber sammen i små grupper. Graden av samarbeid har økt betydelig.» «I løpet av en gitt uke i et skoleår kan 50–80 000 dokumenter bli opprettet», sier Jim Holland, spesialist på undervisningsteknologi ved AISD. «Google har blitt til den forventede løsningen. Det forventes nå at alle brukerne – elever, administrasjon og lærere – husker sine egne brukernavn og passord for Google-pålogging, ettersom det er så mye som er knyttet til plattformen.»

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.