Enheter som er utformet for alle elever

Chromebook leveres med tilgjengelighetsfunksjoner som er klare til bruk, slik at elever med ulike behov, evner og lærestiler får tilgang til lærerikt innhold. Med innebygde innstillinger og brukervennlige apper og utvidelser kan læringsopplevelsen tilpasses slik at hver eneste elev blir inkludert og engasjert.

Et barn som har øreplugger og bruker en datamaskin.

Lik tilgang til utdanning begynner med tilgjengelighet

Alle elever fortjener å få god undervisning og verktøyene de trenger for å utforske, oppdage og skape innhold samt nå sitt fulle potensial. Med Chromebook kan nyskapende læringsmetoder komme flere elever til gode – også elever med nedsatt funksjonsevne og ulike tilnærminger til læring.

I klasserom verden over bruker elever Chromebook til å finne informasjon på den måten og med de verktøyene de trenger for å kunne gjøre sitt beste.

Hørsel

Juster lydinnstillinger og se teksting for hørselshemmede

Hjelp personer som er døve eller hørselshemmede med å få tilgang til informasjon via lyd- og videobasert innhold.

Se flere funksjoner
Animasjon av en bærbar datamaskin der en lyd blir spilt av.

Monolyd

Spill av den samme lyden i begge høyttalerne for brukere som er døve eller hørselshemmede på ett øre.

Teksting for hørselshemmede

Videoteksting for hørselshemmede – i samsvar med de nyeste standardene.

Se hvordan lærere bruker Chromebook til å hjelpe alle elevene sine

Se alle kasusstudiene

Kom i gang

Imøtekom individuelle behov ved hjelp av apper og utvidelser

Utforsk flere ulike ressurser for å bidra til å skreddersy Chromebook-opplevelsen til elever med ulike behov og lærestiler.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.