Innovasjon i pedagogikk

Motiverte lærere har mer engasjerte klasser, ogeffektivisering av papirarbeid kan frigjøre tid til undervisning. Globalt bruker lærere tre timer hver dag på jobbrelaterte oppgaver som karaktersetting og planlegging av undervisningen, mot fem timer per dag da de faktisk underviser.

3 timer

av en lærers dag brukes gjennomsnittlig på oppgaver som karaktersetting og planlegging av undervisning.

Cambridge Assessment International Education 2018

53%

av lærere i Spania sier at teknologi legger til rette for samarbeid mellom lærere.

Blink Learning 2018

88%

av lærere i Storbritannia sier at undervisningsteknologi legger til rette for pedagogisk innovasjon og forbedrer undervisningskvaliteten.

Tes 2018

Se nærmere på utdanningstrender i ulike land

Fra Australia til USA til Norden – se hvordan utdanningen fornyes og utvikles over hele verden.

Få et overblikk over globale utdanningstrender

Finn ut hvilke tendenser som former det globale utdanningslandskapet – både nå og i fremtiden.

Se den globale rapporten

Nye utdanningstendenser i ulike land

Finn ut hvordan utdanningen fornyes og utvikles over hele verden, med disse rapportene for ulike land.

Få et overblikk over globale utdanningstrender

Finn ut hvilke tendenser som former det globale utdanningslandskapet – både nå og i fremtiden.

Se den globale rapporten

Nye utdanningstendenser i ulike land

Finn ut hvordan utdanningen fornyes og utvikles over hele verden, med disse rapportene for ulike land.

Innovasjon i pedagogikk

En samtale med Anneli Rautiainen

Sjef for innovasjonsenheten i det finske utdanningsdirektoratet

Anneli Rautiainen

Hvordan ser du for deg at faglig utvikling kommer til å endres i løpet av de neste ti årene?

Faglig utvikling må være kontinuerlig og en del av alles arbeid i fremtiden. Lærere og rektorer bør ha en individuell plan for faglig utvikling som omfatter egenvurderinger og fagfellevurderinger. Ferdigheter kommer til å bli enda viktigere enn kunnskap i fremtidens verden, som kommer til å endre seg raskt. Nettbasert læring kommer til å utvikles videre. Læring kommer til å skje i globale eller lokale læringsfellesskaper.

Beskriv effektiv innovasjon i undervisningen med ti eller færre ord.

Effektiv innovasjon i undervisningen skapes i samarbeid med eller av elevene.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for at skoler og lærere effektivt kan gjennomføre nyskapning i undervisningen?

Skolen må ha en samarbeidskultur. Lærere og elever må danne et læringsfellesskap der man kontinuerlig lærer nye ting, og deler kunnskapen. Rektorens oppgave er å utvikle muligheter for at slike læringsfellesskap kan møtes og samarbeide.

Hør mer fra ekspertene

Innovasjon i pedagogikk

En samtale med Karen Cator

President og CEO, Digital Promise

Hvordan ser du for deg at faglig utvikling kommer til å endres i løpet av de neste ti årene?

Kurs for faglig utvikling som sjablongmessig skal dekke alles behov, har lenge blitt ansett som ineffektive og virkningsløse når det gjelder å påvirke hvilke avgjørelser lærerne tar. Forskning viser at veiledning i klasserommet er en av de mest effektive måtene å tilrettelegge for faglig utvikling på, siden veilederen kan demonstrere strategier for styring og engasjering av elever, undervise sammen med læreren, observere og gi tilbakemeldinger eller støtte ulike elevgrupper. Forbedringer av modellen og virtuell tilgang i sanntid til klasserom for veiledning og mentorvirksomhet blir sannsynligvis tilgjengelig snart!

Hvordan har du sett at teknologi har en positiv innvirkning på faglig utvikling?

Lærere lærer også, og akkurat som elevene lærer de på forskjellige måter. Internett gir oss fremragende muligheter til å forbedre kunnskaper og ferdigheter gjennom videoer med forklaringer og demonstrasjoner, tilgang til eksperter, praksisfellesskap og utallige ideer og forskningsresultater. I tillegg gjør evnen til å publisere bredt eller dele med en mentor eller liten gruppe at man får bedre muligheter til å både reflektere over ting og få tilbakemeldinger. Faglig utvikling som omfatter smart bruk av data, presentert på klare og forståelige måter, kan sette søkelyset på behov for endringer av strategi eller elevgrupperinger og komme med anbefalinger om hvordan det kan gjøres.

Beskriv effektiv faglig utvikling med ti eller færre ord.

Autentisk, anvendbar, personlig, relevant, tilkoblet og reflekterende, undersøkelsesbasert og elevfokusert.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for at den faglige utviklingen skal være effektiv?

Faglig utvikling, som all annen læring, må kunne vise til et formål med læringen, og lærerne må synes at det er god bruk av tiden de har til rådighet. Den bør vektlegge det aktuelle emnet, elevenes behov og/eller styring av elever – rettet mot gjeldende undervisningspraksis. Den bør skape en tydelig mulighet til å bruke, evaluere og reflektere over det man har lært.

Innovasjon i pedagogikk

En samtale med Jun Takahashi

Førsteamanuensis på utdanningsfakultetet på Tokyo Gakugei University

Hvordan har du sett at teknologi har påvirket måten skoler tilrettelegger for at lærere kan være innovative i undervisningen på?

Jeg mener at alt er i endring. Du kan se hvordan du kan forbedre kvaliteten og kvantiteten på undervisningsmetoder, evalueringsmetoder, daglige læringslogger, tett kommunikasjon med foreldre og elever og så videre. For eksempel legger aktiv læring vekt på aspektet med å bruke teknologi i undervisningsaktiviteter, men det bidrar også til å forbedre undervisningsferdighetene til lærerne. Effektive og konkrete undervisningsmetoder har blitt formidlet til lærere hver eneste dag via internett. Sammenlignet med bøkene og artiklene som ble brukt før, er videoene lettere å forstå, det utveksles tilbakemeldinger, og det har blitt lettere å forbedre undervisningsmetodene. Forbedringer skjer hver eneste dag etter hvert som læringsprosesser og resultater lagres elektronisk, deles med barn og foreldre og tilbakemeldinger enkelt kan gjennomgås daglig. Siden disse forbedringene skjer gradvis dag for dag, kan det finnes tilfeller der endringen ikke merkes så tydelig, men jeg tror endringen er stor sammenlignet med for ti år siden.

Hvordan ser effektiv innovasjon i skoler ut? Hva med ineffektiv innovasjon?

Jeg mener det finnes to typer innovasjon: en type som endrer alt på én gang, og en type som viser seg å ha medført dramatiske endringer når man ser tilbake på det totale resultatet av daglige forbedringer over noen år. Den første typen er også nødvendig av og til, men jeg mener at den siste typen er spesielt effektiv for skoler. Arbeidet til lærere i Japan er veldig komplisert, og det er mange aktører involvert – elever, foreldre, folk i lokalsamfunnet, lærere, utdanningsmyndigheter osv.. Da er det helt avgjørende at vi skaper enighet mellom disse. Teknologien er et verktøy, og jeg mener at innovasjon fra daglige forbedringer er avgjørende for en god utvikling, siden det ikke fungerer godt hvis slike endringer innføres alene.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for at skoler og lærere effektivt kan gjennomføre nyskapning i undervisningen?

Jeg mener at det er avgjørende med en evne til å forbedre og utvikle seg hver dag uten å være fornøyd med situasjonen som den er. For eksempel: Hvis det lanseres en stor og innovasjon, skjer det masse utvikling i forbindelse med akurat den delen, men det blir også en de forstyrrelser i kjølvannet av den. Disse forstyrrelsene er noe man merker i ettertid, og påvirker det daglige arbeidet. Siden vi underviser barn med mangfoldige og kompliserte bakgrunnshistorier, kan vi bare forbedre og utvikle oss litt og litt, hver dag – forsiktig.

Innovasjon i pedagogikk

En samtale med Dr. Hanna Dumont

DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in Education

Hvordan ser du for deg at faglig utvikling kommer til å endres i løpet av de neste ti årene?

Etter hvert som lokalsamfunn blir mer og mer mangfoldige, sliter lærere med hvordan de best kan takle de forskjellige behovene elevene deres har. Dette er ikke overraskende med tanke på at det meste av undervisningen i dagens skole er rettet mot en «gjennomsnittlig elev». Jeg mener derfor at den viktigste utfordringen ligger i å fremme undervisningspraksis som gir respons på elevenes individuelle behov. Dette krever intensiv faglig utvikling for lærere, der de lærer hvordan de kan undervise «adaptivt».

Hvordan har du sett at teknologi har en positiv innvirkning på faglig utvikling?

På tross av at skolen er det stedet der barn tilbringer mesteparten av tiden, ligger de etter når det gjelder bruk av digital teknologi til undervisningsformål. Jeg har inntrykk av at det samme gjelder for faglig utvikling. Med andre ord har jeg så langt ikke sett at teknologi har hatt noen innvirkning på faglig utvikling innen undervisning.

Hvordan ser det ut når teknologi brukes effektivt sammen med faglig utvikling? Og når det brukes ineffektivt?

Jeg mener at en av de største mulighetene ved å bruke teknologi i profesjonell utvikling er å sette lærere i kontakt med hverandre og hjelpe dem til å bli «kritiske venner» som kan gi hverandre tilbakemeldinger når de prøver ut nye undervisningsmetoder. Mer generelt er det viktig at teknologi ikke brukes for teknologiens skyld – det er viktig at teknologien er tilpasset lærernes behov.

Hvilke grunnsteiner må være på plass for at den faglige utviklingen skal være effektiv?

Det er mer sannsynlig at faglig utvikling påvirker på skolenes praksiser hvis lærerne blir bedt om å bruke det de har lært, i sin egen skole- og klasseromskontekst, og prøve ut nye undervisningsmetoder der. I tillegg bør fagfellelæring og tilbakemeldinger lærerne imellom være en integrert del av en slik faglig utvikling.

Lær nye ting med fagfeller over hele verden

Forskningsresultater fra Future of the Classroom i USA

Utforsk resultatene av forskningen «Future of the Classroom» (undervisningens fremtid) i USA med Dr. Karen Correia da Silva og teamet hennes i partnerskap med Google for Education.

Se på forespørsel
Innovasjon innen pedagogikk for virkningsfull undervisning

Motiverte lærere har mer engasjerte elever, og de vil effektivisere andre oppgaver slik at de kan konsentrere seg om undervisningen. Bli med oss på en paneldebatt med ledere innen faglig utvikling og opplæring fra hele Europa og Nord-Amerika.

Se på forespørsel
Forskningsresultater fra Future of the Classroom (klasserommets fremtid)

Hør om erfaringene fra forskningsteamet som utviklet den globale rapporten Future of the Classroom (Fremtidens undervisning) for Google for Education.

Se på forespørsel

Kom i gang

Utforsk nye områder innen klasseromsundervisning

Lær om de viktigste trendene som har innflytelse på utdanning nå og definerer fremtidens undervisning.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.