Przejdź do treści

Google Workspace dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Każdy z uczniów w klasie ma inne potrzeby. Dlatego tworząc usługi Google for Education, pamiętamy o ułatwieniach dostępu, aby mogli oni zdobywać wiedzę, znajdować źródła inspiracji i osiągać pełnię swoich możliwości.

Młodszy uczeń z wadą wzroku korzysta z Chromebooka za pomocą czytnika brajlowskiego, a siedząca obok nauczycielka prowadzi jego rękę.

Dostępność funkcji w Google Workspace for Education

Wiele narzędzi Google Workspace for Education ma wbudowane ułatwienia dostępu lub jest zgodnych z ułatwieniami dostępu w przeglądarkach i systemach operacyjnych.

Czytnik ekranu
Skróty klawiszowe
Monitor brajlowski
Obsługa wysokiego kontrastu
Wpisuj tekst, czytając go na głos
Napisy na żywo lub ścieżki napisów
Dodaj tekst alternatywny
Możliwość korzystania z lup

Classroom

Meet

Gmail

Kalendarz

Motoryzacja

Dokumenty

Arkusze

Prezentacje

Formularze

Witryny

Grupy

Więcej ułatwień dostępu w Google Workspace

Zobacz, jak Google Workspace umożliwia większej liczbie uczniów udział w lekcjach i osiąganie sukcesów

Chcesz dowiedzieć się więcej o Google Workspace for Education?

Poznaj funkcje i narzędzia, które ułatwią współpracę, usprawnią nauczanie i zapewnią bezpieczeństwo środowiska edukacyjnego.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać najnowsze informacje, statystyki, materiały i inne zasoby.