Przejdź do treści

Prywatność i zasady egzaminu

Poniżej znajduje się umowa dotycząca prywatności i zasad egzaminu, która jest wyświetlana podczas rejestracji.

WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY MOGĄ SIĘ OKRESOWO ZMIENIAĆ, O CZYM GOOGLE DECYDUJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WARUNKAMI I PRZESTRZEGANIE NAJNOWSZEJ WERSJI TEJ UMOWY.

W trakcie Egzaminu Google będzie rejestrować Twoje dane osobowe – między innymi Twoje zdjęcie, dane dotyczące sposobu pisania na klawiaturze oraz informacje umożliwiające zidentyfikowanie Cię (między innymi Twoje imię i nazwisko, adres, firmę i stanowisko). Dodatkowo w ramach internetowego nadzoru nad każdym Egzaminem pracownicy lub przedstawiciele firmy Google mogą w trakcie sesji egzaminacyjnej obserwować Cię za pomocą aktywnej kamery internetowej oraz komunikować się z Tobą – na przykład po to, żeby poprosić o nierozmawianie przez telefon. Wszystkie dane zebrane w związku z Egzaminem są zbiorczo określane jako „Dane z egzaminu”. Sposób postępowania z danymi osobowymi podawanymi podczas używania produktów i usług Google, w tym z Danymi z egzaminu, opisuje Polityka prywatności Google. Poniżej opisaliśmy też nasze procedury ochrony prywatności dotyczące samego Egzaminu.

Wszystkie Dane z egzaminu, które przesyłasz do Google, są zbierane przez Google lub upoważnionych przez nas przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych i w jurysdykcji, w której przystępujesz do Egzaminu. Dane z egzaminu mogą być udostępniane na potrzeby Egzaminu naszym podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym lub spółkom joint venture w innych jurysdykcjach. Niniejsze zasady podlegają prawu Stanów Zjednoczonych.

W przypadku osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej przesłanie Danych z egzaminu oznacza zgodę na ich przekazanie poza Unię Europejską (UE) lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do krajów, w których standardy ochrony prywatności mogą być inne. Google przestrzega postanowień Privacy Shield (Tarczy Prywatności) dotyczących Danych z egzaminu zbieranych przez podmioty zlokalizowane w EOG i przekazywanych do Google w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o Privacy Shield (Tarczy Prywatności) oraz naszej rejestracji znajdziesz na stronie Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: https://www.privacyshield.gov.

Najczęstsze pytania

Jak będą wykorzystywane Dane z egzaminu?

Przesłane Dane z egzaminu są wykorzystywane w tych celach:

zapisanie kandydatów na egzamin; przekazanie osobom, które zdały test, kopii certyfikatu w wersji do druku; śledzenie liczby certyfikowanych specjalistów zatrudnionych przez naszych partnerów; monitorowanie, czy dana osoba odnawia certyfikat lub przechodzi dodatkowe certyfikacje; zapewnienie bezpieczeństwa procesu egzaminacyjnego.


Twój wybór

Przesłanie Danych z egzaminu jest dobrowolne. Jednak jeśli postanowisz ich nie przesyłać, nie będziesz mieć możliwości przystąpienia do Egzaminu.


Kto ma dostęp do Twoich danych?

Pracownicy Google, firmy stowarzyszone lub podmioty działające w imieniu Google przetwarzają Dane z egzaminu na potrzeby realizacji wymienionych wyżej celów. Google chroni Dane z egzaminu, podejmując odpowiednie działania techniczne, organizacyjne i prawne. Firmy stowarzyszone i podmioty działające w imieniu Google, którym udostępniamy Dane z Twojego egzaminu, są zobowiązane do zachowania poufności.


Czy Google przechowuje Twoje dane?

Dane z egzaminu są przechowywane zgodnie z prawem lokalnym. Możemy też przechowywać Dane z egzaminu, żeby:

  • rozwiązywać spory dotyczące przebiegu i wyniku egzaminu;
  • wykonywać analizy danych demograficznych i podobnych danych nieumożliwiających identyfikacji osoby w celu określania populacji osób przystępujących do egzaminu, współczynnika zdawalności i innych zachowań;
  • śledzić liczbę certyfikowanych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w poszczególnych okręgach;
  • sprawdzać, czy dana osoba odnawia certyfikat lub przechodzi dodatkowe certyfikacje.

Kontakt z nami

Aby uzyskać więcej informacji o naszych procedurach prywatności, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować na tej stronie lub napisać do nas na adres:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Anomalie związane z Egzaminem: jeśli Google wykryje anomalie związane z wynikami Twojego Egzaminu: (1) nie otrzymasz certyfikatu; (2) stracisz na stałe możliwość ponownego przystąpienia do tego Egzaminu oraz jakiegokolwiek innego egzaminu dotyczącego Google Workspace; (3) Google może według własnego uznania zakończyć prowadzoną z Tobą współpracę biznesową.

Niezdanie i powtarzanie Egzaminu: jeśli nie zdasz Egzaminu, możesz podejść do niego powtórnie najwcześniej po 14 dniach. Jeśli wynik będzie ponownie negatywny, następną próbę możesz podjąć najwcześniej po 60 dniach. Jeśli i tym razem nie zaliczysz egzaminu, przed kolejnym podejściem do Egzaminu musisz odczekać co najmniej rok.

Oszukiwanie na Egzaminie: nasz system egzaminacyjny monitoruje wszystkie zakończone Egzaminy pod kątem prób oszustwa, ściągania lub przedstawiania nieprawdziwych informacji o tożsamości. Zespół Google for Education zastrzega sobie prawo do unieważnienia certyfikatów i odznak powiązanych z uczestnikiem, który narusza zasady Egzaminu, łącznie z przedstawionymi wyżej zasadami dotyczącymi ponownego przystępowania do egzaminu.

Ściąganie jest nieuczciwe wobec osób, które ciężko pracują i postępują zgodnie z zasadami, dlatego prosimy o zgłaszanie wszystkich zaobserwowanych przypadków ściągania. Aby to zrobić, skontaktuj się z zespołem ds. naruszeń zasad egzaminu GFE, wysyłając e-maila na adres gfe-certification-violation@google.com.

Odnawianie certyfikatu: egzamin należy zdać ponownie po upływie 36 miesięcy. Możesz przystąpić do testu nie wcześniej niż 30 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu i nie później niż 60 dni po tej dacie.

Używanie logo certyfikatu: certyfikatu może używać wyłącznie osoba, która zdała egzamin – nie wolno za jego pomocą sugerować, że certyfikowana jest szkoła lub firma. Oznacza to, że jako certyfikowana nie może przedstawiać się szkoła czy firma, a jedynie osoba, która zdała egzamin. Bez wyraźnej zgody Google nie wolno kopiować ani powielać logo certyfikatu ani powiązanej z nim odznaki. Używanie logo certyfikatu Google podlega obowiązującym w chwili jego uzyskania wytycznym Google w zakresie cech marki, które są dostępne pod adresem URL: http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Policies: The Google policies are located at edu.google.com/for-educators, or other such URL as Google may provide. These policies are incorporated by this reference, and may change from time to time. Please see edu.google.com/for-educators/certification-programs/product-expertise for the latest program policies. If Google suspects that you are in violation of any of the policies, Google, in its sole discretion, may revoke any of your Google Workspace certifications and you will be permanently barred from re-taking any Google Workspace exam.