Przejdź do treści

Umowa o nieujawnianiu informacji zawartych w egzaminach

Oto Umowa o nieujawnianiu informacji zawartych w egzaminach, która jest wyświetlana podczas Egzaminu certyfikacyjnego:

Umowa:

Warunki egzaminu Google („Warunki”) stanowią umowę zawieraną między egzaminowanym („Użytkownik”) a firmą Google LLC („Google”) w chwili zaznaczenia pola „Znam i akceptuję treść umowy o nieujawnianiu informacji (NDA)” w ramach egzaminu certyfikacyjnego Google for Education.

1. Informacje poufne: treść Egzaminu, w tym między innymi pytania, odpowiedzi i wszelkie wypowiedzi dotyczące Egzaminu, także ustne, stanowią poufne dane firmy Google („Informacje poufne”). Każda forma ujawnienia Informacji poufnych stanowi naruszenie niniejszej Umowy i może podważyć uczciwość oraz bezpieczeństwo programu certyfikacji nauczycieli, którzy wykazali podstawową lub zaawansowaną umiejętność wdrażania narzędzi Google for Education w szkole lub na uczelni. Google udostępnia egzaminy wyłącznie po to, żeby dać Ci możliwość zademonstrowania kompetencji w zakresie wskazanym w nazwie egzaminu. Stanowczo zabraniamy ujawniania, publikowania, powielania, kopiowania, sprzedawania, udostępniania, pobierania i przenoszenia wszelkich Informacji poufnych w całości i w części, w jakiejkolwiek formie, jakąkolwiek metodą pisemną, ustną, elektroniczną lub mechaniczną, w jakimkolwiek celu.

2. Unieważnienie certyfikacji: jeśli naruszysz warunki niniejszej Umowy lub podejmiesz jakiekolwiek szkodliwe działania, możemy nie dopuścić Cię do tego Egzaminu ani do innych egzaminów z zakresu Google Workspace, a także unieważnić Twoje certyfikaty zdobyte w Programie certyfikacji Google. Dodatkowo możemy według własnego uznania zakończyć prowadzoną z Tobą współpracę biznesową.

3. Przykłady szkodliwych działań i nadużyć dotyczących Egzaminu:

  • podszywanie się podczas egzaminu pod inną osobę;
  • udzielanie lub akceptowanie niedozwolonej formy pomocy;
  • rozpowszechnianie treści Egzaminu jakąkolwiek metodą – w tym między innymi publikowanie ich w internecie, oficjalne lub nieoficjalne przygotowywanie innych do testu albo udzielanie konsultacji w tej sprawie, odtwarzanie treści egzaminu z pamięci lub inną metodą;
  • posiadanie niedozwolonych przedmiotów w czasie Egzaminu;
  • przygotowywanie się do Egzaminu na podstawie nieoficjalnych materiałów (między innymi czyichś notatek dotyczących Egzaminu lub nieoficjalnych publikacji z pytaniami egzaminacyjnymi – z odpowiedziami lub bez);
  • robienie jakichkolwiek notatek podczas Egzaminu;
  • zabieranie lub próba zabrania jakiegokolwiek materiału egzaminacyjnego (w jakiejkolwiek formie);
  • celowe przeszkadzanie innym podczas Egzaminu;
  • modyfikowanie lub edytowanie raportu wyników lub jakichkolwiek innych rejestrów dotyczących Egzaminu.