Gå til innholdet

Carroll School bruker Google for Education til å hjelpe elever med lærevansker

Margaret Kuzmicz, som er teknologiansvarlig ved Carroll School, var ute etter teknologi som var enkel å bruke, og som kunne inspirere elevene til å lære.

Utfordringen

Margaret Kuzmicz, som er teknologiansvarlig ved Carroll School, var ute etter teknologi som var enkel å bruke, og som kunne inspirere elevene til læring. Dessverre var skolens Windows-enheter tunge, trege og vanskelige for elevene å bruke. I tillegg medførte de en del tekniske problemer som gjorde det vanskelig for IT-teamet å vedlikeholde dem. «Det å administrere et Windows-miljø var utfordrende. Det gikk så langt at jeg måtte leie inn vikarer for å klargjøre enhetene til hvert skoleår», sier Kuzmicz. Ettersom mange elever med nedsatt funksjonsevne strever med å bruke vanlige strategier for lesing og skriving, ønsket Carroll School å gi dem intuitiv teknologi som kunne hjelpe dem med å mestre skolearbeidet. Ledelsen kom til slutt frem til at enheter med berøringsskjermer ville være den beste og enkleste løsningen for alle – særlig de yngste elevene.

«Med Google Workspace er elevene i stadig – og ofte direkte – kontakt med læreren og andre elever. Dermed blir elevene mer produktive fordi de er i stand til å forsere hindre som de ellers ikke ville ha fått hjelp med.»

Margaret Kuzmicz, teknologiansvarlig, Carroll School

Løsningen

I 2014 startet Kuzmicz et samarbeid med flere avdelinger ved skolen – blant annet både administrasjonen og teamene for kognitiv intervensjon og forskning – for å finne den løsningen som kunne dekke skolens unike behov på best mulig måte. «Vi valgte Google Workspace for Education, Chromebook-enheter med berøringsskjerm samt Google Classroom, fordi disse kan gi elevene våre den brukeropplevelsen de trenger og fortjener», sier Kuzmicz. Alle elevene bruker nå Chromebook-enheter med berøringsskjerm til det daglige arbeidet i klasserommet, og dessuten til testing. Chromebook har blitt så populært at Carroll School nylig har startet et eget pilotprosjekt der 40 enheter står til disposisjon for lærerne. Planen er at alle de 100 lærerne etter hvert skal bruke Chromebook i klasserommet.