Gå til innholdet

Atferdsregler for GEG

Når du blir med i en GEG-gruppe som leder eller deltaker, blir du med i et fellesskap. Etter hvert som fellesskap vokser seg store, er det viktig å ha noen grunnregler for at alle skal trives der. Det er viktig at alle i fellesskapet ditt får se disse retningslinjene. Legg dem gjerne ut på GEG-gruppens Google+-side/-gruppe.

Vi forventer at alle GEG-ledere og -deltakere respekterer disse grunnprinsippene:

– Vis respekt for andre. GEG-grupper kan være sammensatt av svært ulike typer lærere. De kan ha av lærere fra både offentlige og private skoler, og omfatte alt fra førskolelærere til høyskole- og universitetsansatte. Dermed er det ikke gitt at alle alltid er enige. Vis respekt og vær konstruktiv når du kommuniserer med andre GEG-medlemmer.

– Delta og vær innstilt på samarbeid. Dette er et fellesskap, så alle må samarbeide for at alle skal få noe ut av det. Delta i diskusjoner, del kunnskap, vær regelmessig med på treff, gi tilbakemeldinger og hjelp andre! Vi har mye å lære av hverandre.

– Trapp ned om du må – på en fornuftig måte. Vi er alle klar over at livet kan bli for travelt. Hvis du er leder eller har noen form for ansvar for å drive en GEG-gruppe, og det er omstendigheter som gjør at du ikke har muligheten til å administrere gruppen din på en god måte, bør du finne en måte å trappe ned på. Sørg for å finne noen som kan overta for deg, og gi vedkommende all relevant informasjon (kontakter, passord osv.) for å gjøre overgangen så smertefri som mulig.

Ta særlig hensyn til følgende grunnleggende etiketteregler for diskusjoner på nettet:

– Tenk før du sender noe. Er det nødvendig at denne meldingen blir sendt til hundrevis av mennesker over hele verden?

– Unngå utenomsnakk.

– Ikke send søppelpost. Ikke reklamér for personlige prosjekter via GEG-grupper eller -aktiviteter.

Hvis et medlem av en GEG-gruppe regelmessig bryter denne regelen, kan GEG-lederen be vedkommende om å forlate fellesskapet. Disse retningslinjene gjelder for GEG-aktiviteter og skal håndheves av gruppen. De inngår ikke i Googles generelle vilkår for bruk eller retningslinjene for brukerinnhold og -atferd på Google+. Innhold på Google+ som bryter retningslinjene for brukerinnhold og -atferd på Google+, blir fjernet hvis det blir rapportert.