Gå til innholdet

Konfidensialitetsavtale for eksamenen

Det følgende er konfidensialitetsavtalen som blir presentert for kandidaten i løpet av sertifiseringseksamenen:

Avtale:

Googles vilkår for eksamen (vilkårene) inngås mellom kandidaten («du», «deg») og Google LLC. («Google») fra og med datoen du merker av i boksen «Jeg har lest og samtykker i konfidensialitetsavtalen» i Google for Education-eksamenen for sertifisering.

1. Konfidensiell informasjon: Innholdet i eksamenen, inkludert og uten begrensning spørsmål, svar og enhver kommunikasjon, herunder muntlig kommunikasjon, angående eller relatert til eksamenen, er Googles konfidensielle informasjon («konfidensiell informasjon»). Enhver videreformidling av konfidensiell informasjon utgjør et brudd på denne avtalen og kan svekke integriteten og sikkerheten knyttet til sertifiseringsprogrammet, som sertifiserer undervisere som har vist grunnleggende og avanserte ferdigheter i implementering av Google for Education-verktøy i undervisningen. Google gjør eksamener tilgjengelige for deg kun med det formålet å dokumentere kompetanse knyttet til innholdsområdet som det henvises til i tittelen på den aktuelle eksamenen. Du har uttrykkelig forbud mot å videreformidle, publisere, reprodusere, kopiere, selge, legge ut, laste ned eller overføre konfidensiell informasjon helt eller delvis, i noen form eller på noen måte, muntlig eller skriftlig, elektronisk eller mekanisk, for noe formål.

2. Tilbaketrekking av sertifisering: Hvis du bryter eller misligholder denne avtalen, kan du bli nektet å ta denne eksamenen og/eller andre Google Workspace-eksamener. Du kan også bli fratatt sertifiseringene i Google-sertifiseringsprogrammet, og Google kan, etter eget skjønn, avslutte gjeldende forretningssamarbeid med deg.

3. Eksempler på brudd på eksamensregler og/eller misbruk av eksamen omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

  • å avlegge eksamen under falsk identitet
  • å gi eller få upassende bistand
  • å spre faktisk eksamensinnhold på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, ved å legge ut innhold på nett, delta i formelle eller uformelle testforberedelser eller diskusjonsgrupper, gjennomføre rekonstruksjon gjennom memorering eller annen metode
  • å besitte ikke-autoriserte artikler under eksamenen
  • å bruke uautorisert materiell (herunder ordrett gjengitt materiale fra en annen person og/eller uautoriserte publiseringer av eksamensoppgaver med eller uten svar) for å forberede seg til eksamenen
  • å ta notater av noe slag under eksamenen
  • å fjerne eller forsøke å fjerne eksamensmateriell (uansett format)
  • å med hensikt forårsake forstyrrelser av noe slag under eksamenen
  • å endre og/eller redigere resultatene og/eller poengrapporten for denne eksamenen eller andre eksamener