Przejdź do treści

Najczęstsze pytania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa

Zapewnianie społeczności szkolnej bezpiecznego, cyfrowego środowiska edukacyjnego jest podstawą Google for Education. Dzięki temu możesz nauczać oraz zdobywać wiedzę, mając pewność, że dane społeczności szkolnej są prywatne i bezpieczne.

Prywatność i bezpieczeństwo

Tworzymy i obsługujemy własne serwery oraz usługi. Ułatwiamy też administratorom dbanie o bezpieczeństwo dzięki ustawieniom przygotowanym z myślą o uczniach poniżej 18 roku życia.

Brak reklam

Usługi podstawowe Google Workspace for Education nie zawierają reklam, a dane uczniów nigdy nie są wykorzystywane do celów reklamowych.

Zgodność z przepisami

Nasze usługi są zgodne z wymaganiami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa w celu spełniania rygorystycznych standardów takich jak RODO. Jesteśmy też regularnie kontrolowani przez organizacje zewnętrzne.

Przejrzystość

Google dba o przejrzystość swoich zasad dotyczących zbierania danych – Informacje na temat ochrony prywatności Google Workspace for Education zawierają wyjaśnienie naszego zobowiązania do ochrony danych.

Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego, jak Google chroni prywatność i dane.

Osoby odpowiedzialne za organizację edukacji

Google for Education

Więcej informacji o zaangażowaniu Google for Education w ochronę prywatności i bezpieczeństwa

W jaki sposób Google zabezpiecza dane?

Wszystkie usługi Google są stale chronione przez jedną z najbardziej zaawansowanych infrastruktur zabezpieczeń na świecie. Starannie blokujemy też bezprawne próby uzyskania dostępu do danych naszych klientów. Te wbudowane zabezpieczenia automatycznie wykrywają zagrożenia online i zapobiegają im, dzięki czemu masz pewność, że Twoje prywatne informacje są bezpieczne.

Google domyślnie szyfruje dane w spoczynku. Chronimy je wieloma warstwami zabezpieczeń, w tym czołowymi technologiami szyfrowania – HTTPS oraz TLS. Centra danych Google korzystają z niestandardowych rozwiązań sprzętowych oraz specjalnego systemu operacyjnego i systemu plików o wzmocnionych zabezpieczeniach. Każdy z tych systemów został zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Google kontroluje całą infrastrukturę sprzętową, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, które mogą się pojawić. Jesteśmy w pełni zaangażowani w bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych. Chronimy Cię i Twoją szkołę przed wszystkimi zagrożeniami.

W jaki sposób produkty i usługi Google for Education zapewniają niezawodność i skalowalność?

Nasza najlepsza w branży globalna sieć ma wielowarstwowe, kompleksowe zabezpieczenia i obsługuje nawet nagłe zmiany w zapotrzebowaniu. Od specjalnie zaprojektowanych centrów danych aż po prywatne podmorskie światłowody przesyłające dane między kontynentami – mamy jedną z najbardziej bezpiecznych i niezawodnych infrastruktur w chmurze na świecie. Nasza infrastruktura obsługuje ponad 100 miliardów zapytań miesięcznie oraz umożliwia skalowanie usług takich jak Gmail do poziomu kilkuset milionów użytkowników przy gwarantowanej dostępności przez 99,9%% czasu i bez planowanych przestojów. Jest ona stale monitorowana, aby chronić Twoje dane i zapewniać Ci do nich dostęp. W przypadku jakichkolwiek awarii czy zakłóceń usługi platformy są automatycznie i niezwłocznie przenoszone z jednego ośrodka do innego, co zapewnia ich nieprzerwane działanie.

Skąd możesz mieć pewność, że dotrzymujemy słowa?

Nasze najlepsze w branży zabezpieczenia, zewnętrzne kontrole i certyfikaty, dokumentacja oraz zobowiązania wynikające z umowy pozwalają wspierać zgodność z przepisami. W Aneksie o przetwarzaniu danych i Umowie Google Workspace for Education podejmujemy zobowiązania umowne w zakresie sprostania standardom prywatności i bezpieczeństwa zawarte między innymi w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Cloud. Staramy się zapewnić maksymalną przejrzystość wszystkim naszym użytkownikom – od paneli do sprawdzania wydajności systemów, przez ciągłą kontrolę procesów, po udostępnianie lokalizacji naszych centrów danych. To Twoje dane – chcemy dać Ci pewność, że wiesz, co się z nimi dzieje, i możesz podejmować właściwe decyzje.

Google Workspace for Education

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zabezpieczeń i ochrony prywatności w Google Workspace for Education.

Czy Google Workspace for Education spełnia wymagania RODO?

Tak. Google Workspace for Education spełnia wymagania RODO. Aneks o przetwarzaniu danych został przygotowany z myślą o spełnianiu wymagań w zakresie zgodności i bezpieczeństwa wynikających z RODO, a wzorcowe klauzule umowne zostały stworzone przez Komisję Europejską, aby umożliwić przesyłanie danych osobowych poza Europę. Klienci mogą zaakceptować Aneks o przetwarzaniu danych oraz wzorcowe klauzule umowne. Więcej informacji o zobowiązaniach dotyczących RODO w kontekście Google Cloud i Google Workspace znajdziesz na stronie na temat RODO.

Jak Google Workspace for Education zapewnia bezpieczniejsze środowisko nauczania?

Dążenie do bezpiecznej nauki jest podstawą wszystkich usług Google Workspace for Education. Bez wyjątku przestrzegają one najwyższych standardów edukacyjnych związanych z ochroną prywatności i zgodnością z przepisami. Zapewniamy, że te środowiska nauczania są wolne od reklam, spamu i innych cyberzagrożeń.

Tworzymy dla uczniów bezpieczniejsze, oparte na wieku środowisko, oferując zaawansowane opcje kontroli i zasady administracyjne. Dzięki temu szkoły podstawowe i średnie mogą skonfigurować konta Google for Education w taki sposób, aby treści i możliwości przeglądania były domyślnie dostosowane do wieku ucznia. Nasze narzędzia pozwalają administratorom ograniczać dostęp do usług i treści poszczególnym użytkownikom oraz domyślnie udostępniać funkcje SafeSearch i SafeSites.

Wbudowane i zautomatyzowane funkcje ochronne pozwalają na całodobowy monitoring, szyfrowanie oraz alerty zabezpieczeń. Łatwy w użyciu panel zapewnia dostęp do wszystkich ustawień i raportów analitycznych w jednym miejscu, dzięki czemu masz pełne informacje oraz kontrolę nad danymi i zasadami zabezpieczeń. Wersje premium oferują dodatkowe, proaktywne funkcje zabezpieczeń, które spełniają indywidualne wymagania instytucji.

Co wchodzi w skład Usług podstawowych Google Workspace for Education?

Usługi podstawowe Google Workspace for Education stanowią istotę oferty edukacyjnej Google dla szkół. Usługi podstawowe Google Workspace for Education są wymienione w Podsumowaniu usług i obejmują Classroom, Projekty, Formularze, Google Meet, Gmaila, Kalendarz, Dokumenty, Prezentacje, Arkusze, Witryny, Dysk, Google Chat, Jamboard, Kontakty, Grupy dyskusyjne, Vault oraz Synchronizację Chrome. Te usługi są udostępniane szkole zgodnie z Umową Google Workspace for Education oraz (w stosownych przypadkach) z Aneksem o przetwarzaniu danych.

Usługi podstawowe Google Workspace for Education są zgodne z rygorystycznymi standardami ochrony prywatności, nie zawierają reklam i nie używają danych przechowywanych w ramach tych usług do celów reklamowych. Miliony uczniów, nauczycieli i administratorów w niemal każdym kraju na świecie używają Google Workspace do nauki i współpracy. Dbamy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Czy produkty i usługi Google Workspace for Education są zgodne z wymogami instytucji edukacyjnych?

Tak. Google Workspace for Education przestrzega rygorystycznych standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa w środowiskach edukacyjnych.

Zewnętrzne organizacje regularnie przeprowadzają w Google niezależne audyty. Certyfikaty, audyty i oceny Google obejmują:

 • ISO/IEC 27001,
 • ISO/IEC 27017,
 • ISO/IEC 27018,
 • SOC 2 i SOC 3,
 • BSI C5 (Niemcy),
 • PCI DSS,
 • zgodność z FISC,
 • Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Hiszpania).

Google Workspace for Education może pomóc Twojej instytucji w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności i raportowania ujętych w tych dokumentach:

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
 • Wzorcowe klauzule umowne UE

Międzynarodowe:

 • Amerykańska ustawa o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności (FERPA – Family Educational Rights and Privacy Act)
 • Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA – Children’s Online Privacy Protection Act)
 • Południowoafrykańska ustawa o ochronie danych osobowych (POPI – Protection of Personal Information Act)
 • Ustawa HIPAA

Które organizacje zewnętrzne sprawdzają metody zabezpieczeń Google?

Regularnie współpracujemy z niezależnymi audytorami, którzy oceniają nasze procedury ochrony danych. Niezależny audyt firmy zewnętrznej potwierdził, że nasze procedury ochrony prywatności i zobowiązania umowne związane z Google Workspace for Education spełniają wymogi standardów ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27017. Pełną listę spełnianych wymagań znajdziesz w Centrum zasobów dotyczących zgodności.

Czy Google Workspace for Education szyfruje moje dane?

Tak. Domyślne szyfrowanie danych jest ważnym elementem strategii zabezpieczeń Google Workspace for Education i pomaga chronić Twoje e-maile, czaty, spotkania wideo pliki oraz inne dane. Dane są szyfrowane w spoczynku oraz podczas transportu, dzięki czemu Twoje wiadomości są bezpieczne nie tylko podczas przesyłania między Twoim urządzeniem a serwerami Google, ale także podczas przesyłania między centrami danych Google.

Co się dzieje z danymi ucznia, gdy opuszcza szkołę?

Gdy uczeń opuszcza szkołę, jest ona zobowiązana do usunięcia jego konta Google Workspace for Education. Szkoły mogą usuwać konta użytkowników, gdy konta te nie są już potrzebne. Google zobowiązuje się do usunięcia danych klienta powiązanych z kontem użytkownika w ciągu 180 dni od usunięcia konta przez klienta.

Uczniowie mogą wyeksportować swoje dane przechowywane na koncie Google Workspace for Education, jeśli administrator na to zezwala.

Czy w Google Workspace for Education są wyświetlane reklamy?

Nie. W pakiecie usług podstawowych Google Workspace for Education nie są wyświetlane reklamy. Usługi dodatkowe Google niewchodzące w skład Usług podstawowych Google Workspace for Education mogą wyświetlać reklamy zgodnie z opisem w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education. W przypadku użytkowników Google Workspace for Education ze szkół podstawowych i średnich Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam.

Czy Google jest właścicielem danych szkoły lub uczniów?

Nie. Szkoły są właścicielami swoich danych klienta, zachowują pełne prawa do własności intelektualnej oraz mogą konfigurować reguły dotyczące pobierania danych przez osoby ze społeczności szkolnej. Google nie przejmuje własności żadnych danych klientów w Usługach podstawowych Google Workspace for Education zgodnie z zapisami naszych umów (sekcja „Własność intelektualna”).

Google zapewnia administratorom zaawansowane, ale łatwe w obsłudze narzędzia i panele do zarządzania, aby pomóc im nadzorować usługi, urządzenia i dane w organizacji. Przechowujemy Twoje dane klienta tylko tak długo, jak tego od nas wymagasz. Jeśli instytucja edukacyjna zrezygnuje z usług Google, ułatwiamy przeniesienie danych powiązanych z użytkownikami.

Czy Google sprzedaje dane szkoły lub uczniów firmom zewnętrznym?

Nie. Nie sprzedajemy Twoich danych klienta Google Workspace firmom zewnętrznym i nie udostępniamy im danych klienta przechowywanych w naszych systemach, z wyjątkiem szczególnych okoliczności opisanych w Umowie Google Workspace for Education. Takie sytuacje występują na przykład wtedy, gdy poprosisz nas o udostępnienie tych danych lub wymaga od nas tego prawo. Zgodnie z polityką Google przede wszystkim klient, jako właściciel danych, jest odpowiedzialny za odpowiadanie na wnioski organów ścigania dotyczące udostępnienia danych. Jednak Google może otrzymywać od instytucji państwowych i sądów z całego świata zapytania dotyczące sposobu używania usług firmy przez określoną osobę. Szczegółowe informacje na temat wniosków o udostępnienie danych oraz odpowiedzi Google na te wnioski znajdziesz w Raporcie przejrzystości. Google nie sprzedaje danych osobowych zebranych w Usługach dodatkowych. Dowiedz się więcej o Usługach podstawowych i dodatkowych Google Workspace for Education.

Skąd mogę mieć pewność, że inni klienci korzystający z tych samych serwerów nie mają dostępu do moich danych?

Twoje dane są logicznie oddzielone w taki sposób, jakby były przechowywane na własnym serwerze. Nieuprawnione osoby nie mogą uzyskać do nich dostępu. Inni klienci nie mają dostępu do Twoich danych, a Ty nie masz dostępu do ich danych. W rzeczywistości konta wszystkich użytkowników są chronione przy użyciu bezpiecznej architektury, dzięki czemu żaden użytkownik nie widzi danych innej osoby. Przypomina to sposób, w jaki dane klienta są segmentowane w innych współdzielonych infrastrukturach, takich jak aplikacje bankowe.

W jaki sposób usługi Google zbierają dane i używają ich na kontach Google Workspace for Education?

Usługi podstawowe Google Workspace for Education nie zbierają i nie wykorzystują informacji do celów reklamowych. Z danymi obchodzimy się w sposób odpowiedzialny przy zachowaniu rygorystycznych protokołów zabezpieczeń i w pełni przejrzystej Polityki prywatności. Informacje na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education opisują, jakie informacje są zbierane podczas korzystania z usług Google na kontach Google Workspace for Education. Używamy danych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Na przykład zbieranie informacji takich jak adresy e-mail użytkowników pozwala nam wysyłać im e-maile umożliwiające uzyskanie dostępu do Classroom.

Jakiego rodzaju skanowanie lub indeksowanie danych użytkownika jest wykonywane w przypadku kont Google Workspace for Education?

Usługi podstawowe Google Workspace for Education nie zbierają i nie wykorzystują informacji do celów reklamowych.

Z Informacji na temat ochrony prywatności w Google Cloud użytkownicy mogą dowiedzieć się, jakie Dane usług zbieramy i generujemy w ramach świadczenia Usług podstawowych Google Workspace for Education. Dane usług obejmują informacje o płatnościach i transakcjach klientów, ich ustawieniach i konfiguracjach, korzystaniu przez nich z usług oraz ich bezpośredniej komunikacji z nami, ale nie obejmują danych osobowych użytkowników udostępnionych za pomocą usług przez nich samych lub przez naszych klientów.

Jak mogę dostosować zasady zabezpieczeń i ochrony prywatności do potrzeb mojej instytucji?

Dostępne są 3 wersje usługi Google Workspace for Education oraz 1 opcja dodatkowa, dzięki czemu administratorzy mają większy wybór i mogą znaleźć rozwiązanie, które najlepiej spełnia potrzeby danej instytucji.

Zapewnij bezpieczne środowisko nauczania dzięki usłudze Google Workspace for Education w wersji Fundamentals z opcją Teaching and Learning Upgrade:

 • Centrum alertów: zapewnia pełny wgląd w stan zabezpieczeń dzięki powiadomieniom, alertom i czynnościom.
 • Zarządzanie tożsamościami i dostępem: pozwala zarządzać dostępem do narzędzi dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu, logowaniu jednokrotnemu i zarządzaniu hasłami.
 • Zapobieganie utracie danych (DLP): pomaga zapobiegać utracie danych z Gmaila i Dysku lub ich kradzieży, umożliwiając Ci skonfigurowanie własnych zautomatyzowanych reguł oraz zasad.
 • Vault: pozwala spełnić indywidualne wymagania dotyczące przechowywania danych i pozyskiwania danych elektronicznych przez przechowywanie, wyszukiwanie i eksportowanie danych.

Podstawowa wersja usługi w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami ochrony pozwala na bardziej proaktywne podejście do zabezpieczeń szkoły. W Google Workspace for Education Standard i Google Workspace for Education Plus otrzymujesz wszystkie funkcje zabezpieczeń opisane powyżej oraz:

Wszystkie wersje Google Workspace for Education zapewniają administratorom pełną elastyczność i kontrolę nad zmienianiem ustawień domyślnych w całych szkołach, klasach i kontach poszczególnych użytkowników. Domyślnie uczniowie poniżej 18 roku życia mają ograniczony dostęp do treści, dzięki czemu mogą bezpieczniej korzystać z internetu. W stosownych przypadkach administratorzy mogą zmienić te ustawienia.

Czy Google podpisało Student Privacy Pledge (zobowiązanie do ochrony prywatności uczniów)?

Tak. Firma Google podpisała zobowiązanie do ochrony prywatności uczniów (Student Privacy Pledge) w odniesieniu do Usług podstawowych Google Workspace for Education. To zobowiązanie wprowadzone przez Future of Privacy Forum (FPF) i Software & Information Industry Association (SIIA) ma odzwierciedlać naszą dbałość o ochronę danych osobowych uczniów w usługach przeznaczonych do użytku w szkołach.

Usługi dodatkowe dostępne dla użytkowników Google Workspace for Education

Więcej informacji o Usługach dodatkowych

Czy uczniowie mogą korzystać z innych usług Google za pomocą konta Google Workspace for Education?

Usługi dodatkowe Google to inne usługi Google, których można używać za pomocą konta Google, na przykład YouTube, Blogger czy Google Earth. Większość Usług dodatkowych jest objęta Warunkami korzystania z usług Google i Polityką prywatności, a niektóre usługi mogą mieć także dodatkowe warunki korzystania z usługi.

Domyślnie uczniowie poniżej 18 roku życia mają zablokowany dostęp do treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich w Usługach dodatkowych Google, takich jak YouTube, Mapy, wyszukiwarka, Sklep Play, oraz nie mają dostępu do niektórych Usług dodatkowych. W stosownych przypadkach administratorzy mogą zmienić te ustawienia. W Usługach dodatkowych mogą być wyświetlane reklamy, ale żadne dane osobowe ani informacje powiązane z kontami uczniów szkół podstawowych i średnich nie są używane do kierowania reklam.

Jak zarządzać Usługami dodatkowymi Google Workspace?

Google zapewnia administratorom możliwości konfigurowania domen szkolnych w sposób zgodny z przepisami. Dzięki zaawansowanym zasadom zgodności wszyscy użytkownicy poniżej 18 roku życia domyślnie mają zablokowany dostęp do treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich w przypadku Usług dodatkowych Google, takich jak YouTube, Mapy, wyszukiwarka, Sklep Play, oraz nie mają dostępu do niektórych Usług dodatkowych. Administratorzy mogą zmieniać te ustawienia zgodnie z potrzebami szkoły. Większość Usług dodatkowych podlega Warunkom korzystania z usług Google i Polityce prywatności. Użytkowanie niektórych z takich usług regulują też dodatkowe warunki korzystania z usługi.

Szkoła może decydować, czy te usługi mają być włączone dla poszczególnych grup nauczycieli i uczniów. Jeśli szkoła uzyska odpowiednią zgodę, użytkownicy Google Workspace for Education będą mogli korzystać z określonych Usług dodatkowych. Każda organizacja i społeczność jest inna, więc dajemy szkołom możliwość konfigurowania narzędzi według własnego uznania, aby mogły sprostać specyficznym potrzebom uczniów i nauczycieli.

Jak są używane dane zebrane w Usługach dodatkowych?

W Polityce prywatności Google szczegółowo opisano ogólne zasady korzystania przez Usługi dodatkowe Google z danych użytkowników, w tym użytkowników Google Workspace for Education. Dzięki Informacjom na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education można się dowiedzieć, jakie dane są zbierane w Usługach dodatkowych oraz do czego są wykorzystywane.

W przypadku użytkowników Google Workspace for Education ze szkół podstawowych i średnich Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google Workspace for Education) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno Usług podstawowych, jak i innych usług Google używanych na koncie Google Workspace for Education.

Czy dane klientów Google Workspace są udostępniane Usługom dodatkowym? Jeśli tak, jakie rodzaje informacji są udostępniane Usługom dodatkowym?

Dane klientów Google Workspace for Education nie są udostępniane Usługom dodatkowym. Jeśli administrator domeny włączy Usługi dodatkowe, niektóre dane klientów mogą być udostępniane w zakresie wymaganym do obsługi interakcji z tymi Usługami dodatkowymi. Google nie udostępnia Usługom dodatkowym danych klientów z Usług podstawowych bez zgody użytkownika lub administratora. Jeśli jednak dane z Usług podstawowych są wymagane do obsługi interakcji z Usługą dodatkową (na przykład Asystentem), te dane są przetwarzane zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Workspace.

Dane zbierane przez Usługi dodatkowe są objęte Polityką prywatności Google, w której opisano ogólne zasady korzystania przez usługi Google z danych użytkowników, w tym użytkowników Google Workspace for Education. Dzięki Informacjom na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education można się dowiedzieć, jakie dane są zbierane w Usługach dodatkowych oraz do czego są wykorzystywane.

Jak można usunąć dane z Usług dodatkowych?

Google umożliwia klientom i użytkownikom usuwanie danych użytkowników. Z kont można też usuwać niektóre usługi Google. Konto Google można usunąć w dowolnym momencie. Z tego artykułu pomocy dowiesz się, jak wyświetlać, kontrolować i usuwać informacje znajdujące się na koncie Google:

Chromebooki

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące bezpieczeństwa Chromebooków.

Kto używa Chromebooków?

Miliony uczniów na całym świecie używają Chromebooków do nauki. Supernowoczesne funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności pomogły spopularyzować Chromebooki na całym świecie.

Czy Chromebooki są bezpieczne dla mojej społeczności szkolnej?

Tak. Chromebooki są wyposażone w wielowarstwowe zabezpieczenia, aby chronić je przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Pełne 10% czasu uruchamiania jest przeznaczone na ponowne sprawdzenie, czy na urządzeniu nie doszło do zmian, więc za każdym razem, gdy włączasz Chromebooka, sprawdzane są zabezpieczenia. Dzięki możliwości zarządzania nimi centralnie Chromebooki ułatwiają szkolnym administratorom IT konfigurowanie zasad i ustawień, na przykład włączania bezpiecznego przeglądania czy blokowania złośliwych witryn. Chromebooki mają wbudowane następujące funkcje:

 • Automatyczne aktualizacje: daje to pewność, że Twoje zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem są zawsze aktualne.
 • Uruchamianie w trybie zweryfikowanym: umożliwia Chromebookom skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania i automatyczną naprawę, jeśli zostanie ono wykryte.
 • Bezpieczna piaskownica: pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów, sprawdzając, czy każda strona i aplikacja działa we własnym zabezpieczonym środowisku.
 • 128-bitowe szyfrowanie danych: chroni każdego Chromebooka dzięki unikalnej nazwie użytkownika i hasłu dla każdego ucznia.
 • Synchronizacja Chrome: umożliwia uczniom logowanie się na każdym Chromebooku i w każdej przeglądarce Chrome, aby mogli oni uzyskać dostęp do wszystkich swoich aplikacji, ustawień i preferencji.

Czy Chromebooki są zgodne z testowaniem online?

Chromebooki są bezpieczną platformą do egzaminowania uczniów. Umożliwiają one wyłączenie dostępu uczniów do Internetu podczas egzaminu, a także wyłączenie obsługi zewnętrznych urządzeń do przechowywania danych oraz funkcji wykonywania zrzutów ekranu i drukowania. Konsorcja PARCC (zobacz TestNav) oraz Smarter Balanced Assessment potwierdziły, że Chromebooki spełniają wymagania dotyczące sprzętu i systemu operacyjnego obowiązujące podczas egzaminów online.

Jak są używane i chronione dane uczniów na Chromebookach?

Chcemy tworzyć usługi, które pomagają chronić prywatność uczniów i nauczycieli oraz zapewniają instytucjom najlepsze zabezpieczenia w swojej klasie. Nasze systemy kompilują dane zbierane od milionów użytkowników, a po usunięciu informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników wykorzystujemy je, aby całościowo ulepszać nasze usługi. Domyślnie Chromebooki zbierają wiele informacji o urządzeniu i ustawieniach oraz statystyki użytkowania i raporty o awariach. Jeśli na przykład dane wykazują, że miliony osób odwiedzają stronę internetową, która nie działa, zostanie ona przesunięta w dół na liście wyników wyszukiwania. Nie jest to powiązane z żadną konkretną osobą ani używane do analizowania czynności uczniów.

Synchronizacja Chrome umożliwia właścicielom kont Google logowanie się na każdym Chromebooku oraz w każdej przeglądarce Chrome i korzystanie ze wszystkich swoich aplikacji, zakładek i często odwiedzanych stron. Dzięki Chromebookom i Synchronizacji Chrome uczniowie mają dostęp do spersonalizowanej usługi na każdym urządzeniu, które współdzielą z innymi użytkownikami, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych. Dane z Synchronizacji Chrome użytkowników Google Workspace for Education nie są wykorzystywane do kierowania reklam na uczniów.

W razie potrzeby administratorzy mogą wyłączyć Synchronizację Chrome, a użytkownicy mogą wybrać, jakie dane synchronizować. Dane z Synchronizacji Chrome umożliwiające identyfikację kont Google Workspace for Education są używane tylko do ulepszania funkcji w Chrome dla tej osoby. Na przykład pozwalają uczniom na dostęp do ich własnych danych przeglądania i ustawień – w bezpieczny sposób na wszystkich urządzeniach. W razie potrzeby administratorzy mogą całkowicie wyłączyć Synchronizację Chrome, a użytkownicy mogą wybrać, jakie dane synchronizować. Dane z Synchronizacji Chrome użytkowników Google Workspace for Education nie są wykorzystywane do kierowania reklam na uczniów przez usługi podstawowe Google Workspace for Education.

Czy Chromebooki mają dostęp do dodatkowych funkcji zabezpieczeń i ochrony prywatności?

Dzięki licencji na Chrome Education szkolni administratorzy IT mogą zarządzać ustawieniami dostępu uczniów. Zapewnia to dodatkową warstwę zabezpieczeń danych oraz następujące centralne funkcje zarządzania:

 • Zabezpieczenia zaawansowane: blokuj nieautoryzowane próby dostępu do danych szkoły dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń, które pozwalają administratorom IT łatwe wyłączanie urządzeń. Urządzenia można też ustawić jako tymczasowe, przez co dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Skonfigurowanie trwałej rejestracji pozwala zapobiec nieograniczonemu dostępowi.
 • Całodobowa pomoc przez 7 dni w tygodniu: uzyskaj dodatkowe korzyści płynące z całodobowej pomocy administratora przy rozwiązywaniu problemów z Chrome OS. Jeśli wystąpi jakiś problem, możesz w każdej chwili zadzwonić do Google bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Uproszczone wdrażanie: daj administratorom IT dostęp do zasad dotyczących urządzeń i możliwości nadzorowania ich zarówno w przypadku urządzeń przydzielonych przez szkołę, jak i należących do uczniów – wszystko to w łatwej do użycia konsoli administracyjnej Google działającej w chmurze.
 • Zaawansowane opcje kontroli dostępu: zarządzaj dostępem do platform i danych szkoły – dając administratorom IT kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp. Zarządzane sesje gościa i tryb kiosku pozwalają na współdzielenie urządzeń, na przykład w celu prezentowania prac uczniów lub używania tych urządzeń w bibliotece.

Materiały dodatkowe

Pomóż swojej społeczności poznawać i stosować sprawdzone metody bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Jak nauczyciele mogą utworzyć bezpieczne i przyjazne cyfrowe środowisko nauczania?

Cenimy rolę, jaką nauczyciele pełnią w rozwijaniu przez uczniów zdrowej i pozytywnej relacji z technologią. Aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu uczniów przez rozwiązywanie różnych ważnych problemów technologicznych, zaprojektowaliśmy kurs dotyczący udziału w społecznościach internetowych i bezpieczeństwa online. Wspólnie z nauczycielami Google pomaga uczniom w zdobywaniu wiedzy dzięki treściom odpowiednim dla dzieci, określaniu barier oraz rozwijaniu zdrowej relacji z technologią, na przykład przez poznawanie bezpiecznych sposobów korzystania z internetu w programie Asy Internetu.

Jak Google Workspace for Education podchodzi do wniosków urzędowych ze strony organów administracji publicznej dotyczących przekazania danych?

Zgodnie z polityką Google przede wszystkim klient, jako właściciel danych, jest odpowiedzialny za odpowiadanie na wnioski organów ścigania dotyczące udostępnienia danych. Zalecamy instytucjom państwowym, aby żądały ujawnienia takich danych bezpośrednio od klienta. Jednak Google może otrzymywać od instytucji państwowych i sądów z całego świata zapytania dotyczące sposobu używania usług firmy przez określoną osobę. Uważnie analizujemy każdy wniosek, aby mieć pewność, że jest zgodny z obowiązującym prawem. Jeśli wniosek dotyczy ujawnienia zbyt wielu informacji, staramy się zawęzić zakres danych do ujawnienia, a w niektórych przypadkach odmawiamy dostarczania jakichkolwiek informacji. Prywatność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez użytkowników w Google jest dla nas priorytetem podczas odpowiadania na te wnioski prawne. Szczegółowe informacje na temat wniosków o udostępnienie danych oraz odpowiedzi Google na te wnioski znajdziesz w Raporcie przejrzystości.

Opiekunowie

Google for Education

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego, jak Google pomaga chronić Twoje dziecko i zapewniać mu prywatność.

Jak Google chroni dane mojego dziecka?

Wszystkie usługi Google są chronione przez jedną z najbardziej zaawansowanych infrastruktur zabezpieczeń na świecie. Blokujemy też wszelkie bezprawne próby uzyskania dostępu do danych naszych klientów. Dane Twojej szkoły są chronione przez te same, najlepsze w branży, wielowarstwowe zabezpieczenia, których Google używa do ochrony własnych procesów.

Google domyślnie szyfruje dane w spoczynku, a nasze centra danych są zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Inżynierowie Google – w tym najwięksi eksperci w dziedzinie zabezpieczeń komputerowych – pracują przez całą dobę, aby wykrywać wszelkie zagrożenia i błyskawicznie na nie reagować.

Jak Google zbiera i wykorzystuje informacje o moim dziecku?

Dane użytkowników nie są własnością Google.

Szkoły mają pełną kontrolę nad wszystkimi zadaniami uczniów i zachowują pełne prawa do własności intelektualnej. Dane osobowe zebrane podczas używania Google Workspace for Education lub Chromebooka nie są nigdy sprzedawane innym firmom. Google używa tych informacji do zapewniania uczniom pomocy i bardziej spersonalizowanego środowiska nauki. Potrzebujemy na przykład adresu e-mail ucznia, aby mógł wysyłać e-maile.

Jak Google for Education chroni prywatność mojego dziecka?

Google for Education dba o zgodność z przepisami oraz udostępnianie niezawodnych funkcji zabezpieczeń i ochrony prywatności w ramach usług w celu spełniania rygorystycznych, globalnych wymagań związanych z edukacją. Google for Education można używać zgodnie z RODO. Oprócz tego jesteśmy też kontrolowani przez niezależne organizacje zewnętrzne.

Jak Google zapewnia bezpieczniejsze środowisko nauczania dzieciom poniżej 18 roku życia?

Usługi Google mają wbudowane ustawienia domyślne, które pomagają chronić uczniów przez udostępnianie im tylko treści dostosowanych do ich wieku.

Administratorzy szkolni mają kontrolę nad tymi ustawieniami i mogą ograniczać dostęp do treści w YouTube oraz zezwalać wyszukiwarce Google na usuwanie nieodpowiednich wyników, aby uczniowie nie odwiedzali niebezpiecznych stron.

Jakie usługi zawiera Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education obejmuje Google Classroom, Projekty, Formularze, Google Meet, Gmaila, Kalendarz, Dokumenty, Prezentacje, Arkusze, Witryny, Dysk, Google Chat, Jamboard, Kontakty, Grupy dyskusyjne, Vault oraz Synchronizację Chrome.

Czy moje dziecko będzie widziało reklamy w Google Workspace for Education?

Nie. W Google Workspace for Education nie są wyświetlane reklamy oraz nie zbieramy ani nie wykorzystujemy danych uczniów do celów reklamowych.

W przypadku szkół podstawowych i średnich obowiązuje to nawet poza narzędziami Google Workspace for Education. Na przykład Twoje dziecko nie będzie widziało reklam podczas korzystania z wyszukiwarki Google, jeśli jest zalogowane na swoje konto Google Workspace for Education.

Jak mogę uzyskać dostęp do informacji na koncie Google Workspace for Education mojego dziecka?

Rodzice użytkowników Google Workspace for Education ze szkół podstawowych i średnich mogą uzyskać dostęp do danych osobowych swojego dziecka lub poprosić szkolnego administratora o ich usunięcie.

Jeśli rodzice nie chcą, aby informacje o dziecku były dalej zbierane i używane, mogą poprosić administratora o ograniczenie dziecku dostępu do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka.

Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta Google oraz zarządzać nimi, dziecko lub rodzice mogą wejść na tę stronę (trzeba się zalogować na konto Google Workspace for Education). Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach nadzoru rodzicielskiego online, rodzice mogą odwiedzić Family Link.

Jak mogę zapewnić mojemu dziecku bezpieczeństwo w internecie?

Bezpieczeństwo Twojego dziecka w internecie jest najważniejsze. Zapewniamy bezpieczniejsze środowisko edukacyjne dla Twojego dziecka oraz tworzymy materiały ułatwiające Ci poruszanie się po cyfrowym środowisku dziecka. Oto niektóre materiały ułatwiające ochronę dziecka w internecie:

Skontaktuj się z nami

Pomoc i szkolenia dotyczące Google for Education

Dzięki Google for Education pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele. Skontaktuj się z nami, a ułatwimy Ci wybór najlepszej technologii dla Twojej szkoły.

Prywatność i bezpieczeństwo

Zobacz, jak Google chroni prywatność uczniów i nauczycieli oraz zapewnia Twojej instytucji najlepsze zabezpieczenia w swojej klasie.