ในแต่ละสาขานั้น พาร์ทเนอร์อาจเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยเฉพาะ ดังนี้

G Suite for Education (ต้องมี)

Google Chrome

Google Android

มีนักเรียน ครู และผู้ดูแลระบบกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกใช้ G Suite for Education และมีโรงเรียนกว่า 10,000 แห่งที่ใช้ Chromebook
Hear from some of our Google for Education Partners

Become an Education partner

The Google for Education Partner Program will open for general availability in late 2015. If you’d like to be notified when the program is open for application, please complete this form.

If you are currently authorized to sell Google for Education products, please contact your channel manager to learn more about options that may be available to you.

Thanks! We'll be in touch shortly.

This is required
This is required
This is required This is not a valid email
This is required
This is required
This is required
This is required
This is required