ในแต่ละสาขานั้น พาร์ทเนอร์อาจเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยเฉพาะ ดังนี้

G Suite for Education (จำเป็น)

Google Chrome

Google Android

นักเรียน ครู และผู้บริหารกว่า 90 ล้านคนทั่วโลกต่างใช้ G Suite for Education และนักเรียนกว่าอีก 30 ล้านคนก็ใช้งาน Chromebook
รับฟังความคิดเห็นจากพาร์ทเนอร์บางส่วนของ Google for Education

มาเป็นพาร์ทเนอร์ของ Education

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Google for Education กำลังเปิดรับผู้สมัครสาขาบริการของ Google for Education ส่วนสาขาอื่นๆ จะคัดเลือกผ่านการเชิญเท่านั้น หากคุณได้รับแต่งตั้งให้ขายผลิตภัณฑ์ Google for Education อยู่ในปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้จัดการพาร์ทเนอร์เพื่อรับข้อมูลทางเลือกที่อาจเหมาะกับคุณ

ขอบคุณ แล้วเราจะติดต่อกลับไปเร็วๆ นี้

ต้องระบุ
ต้องระบุ
ต้องระบุ This is not a valid email
ต้องระบุ
ต้องระบุ
ต้องระบุ
ต้องระบุ
ต้องระบุ