สาขาของโปรแกรม

พาร์ทเนอร์สามารถเลือกสาขาเหล่านี้ได้

สาขาบริการ

สาขาบริการนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการแก่โรงเรียน อาจรวมทั้งการขาย การให้คำปรึกษา การอบรม การติดตั้ง และการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Google for Education

สาขาเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง หรือขยายการเข้าถึงหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ Google for Education

สาขาการขาย

สาขาการขายมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถเชิงการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ Google for Education ในปริมาณมากเป็นหลัก

โปรแกรมนี้สงวนให้กับผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น

ในแต่ละสาขานั้น พาร์ทเนอร์อาจเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยเฉพาะ ดังนี้

G Suite for Education (ต้องมี)

Google Chrome

Google Android

สาขาของโปรแกรม

Google for Education Partner Badge

ระดับของพาร์ทเนอร์

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ Google for Education ให้พาร์ทเนอร์เข้าดูชุดแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงเทคนิค ไปจนถึงข้อมูลการตลาดและการช่วยเหลือ

 • Access to Google for Work and Education Connect (Our one-stop community for partners to access marketing campaigns, sales content, support resources and training)
 • การสื่อสารของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
 • คอนโซลในการจัดการบัญชีลูกค้า
 • การใช้ป้ายพาร์ทเนอร์ Google for Education
 • ส่วนลดจากราคาปลีกของผลิตภัณฑ์บางส่วน
 • Listing in our partner directory
Google for Education Partner Premier Badge

ระดับพรีเมียร์

ระดับพรีเมียร์นั้นสงวนไว้ให้กับพาร์ทเนอร์ที่แสดงความสามารถและประสิทธิภาพขั้นสูง โดยพรีเมียร์พาร์ทเนอร์จะได้รับโอกาสและความช่วยเหลือสุดพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้

 • ประโยชน์ทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์จะได้รับ
 • ความช่วยเหลือจากผู้จัดการพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะ
 • โอกาสในการทำการตลาดร่วมกับ Google
 • เข้าถึงเงินทุนทางการตลาด
 • การฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ
 • รับเงินคืน, WIR, Spiff และค่าตอบแทนพาร์ทเนอร์
 • สามารถใช้ป้ายสถานะ Premier Partner
มีนักเรียน ครู และผู้ดูแลระบบกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกใช้ G Suite for Education และมีโรงเรียนกว่า 10,000 แห่งที่ใช้ Chromebook
Hear from some of our Google for Education Partners

Become an Education partner

The Google for Education Partner Program will open for general availability in late 2015. If you’d like to be notified when the program is open for application, please complete this form.

If you are currently authorized to sell Google for Education products, please contact your channel manager to learn more about options that may be available to you.

Thanks! We'll be in touch shortly.

This is required
This is required
This is required This is not a valid email
This is required
This is required
This is required
This is required
This is required