Öğrenim olanaklarını yaygınlaştıran proje ve kuruluşlara yatırım yapıyoruz

Eğitimde fırsat eşitsizliği sorunuyla küresel çapta baş etmek adına, geçtiğimiz beş yıl içinde 160 milyon doların üzerinde bir tutarı hayır amaçlı fonlara ayırdık. Ayrıca, Google çalışanlarını teknik uzmanlıklarını gönüllü faaliyetlerde kullanmaları için teşvik ettik. Hedefimiz, başta yeterli hizmet alamayan topluluklar olmak üzere, sınıf içinde ve dışında daha fazla insanın teknolojinin nimetlerinden yararlanmasına yardımcı olmak.

Dünyanın her yerinde eğitimde eşitlik için çalışıyoruz

Teknoloji, zengin öğrenim ortamları yaratıp öğrenimden alınan sonuçları iyileştirebilir, ancak bu ilerlemelerden tüm öğrenciler eşit şekilde yararlanamıyor.

Google.org olarak; öğrencilere doğru öğrenim materyallerinin sağlanması, öğretmenlere en güncel beceri ve tekniklerin kazandırılması ve sınıf dışında da öğrenimin olanaklı hale getirilmesi için çalışarak bu güçlüğü aşmaya çalışan kuruluşları desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir yardım fonu ayırdık

Daha fazla bilgi edinmek için Google.org'u ziyaret edin Videoyu izle
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Yeterince hizmet alamayan okulları ve toplulukları destekliyoruz

Dijital fırsat eşitsizliği uçurumunu kapatmak için cihazlar ve bağlantıdan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Teknolojiyi sınıfta etkin şekilde kullanabilmeleri için öğretmenleri de gereken beceriler, araçlar ve eğitimle donatmak zorundayız.

Biz de bu gerçekten hareketle, daimi hedefimiz olan teknolojinin olanaklarını her sınıfa ulaştırma anlayışımıza uygun olarak Dynamic Learning Project pilot programını başlattık. Başlangıç olarak, ABD genelinde, alt-orta gelir grubundan 50 ortaokulda görevli, tam zamanlı teknoloji rehberlerini desteklemesi için Digital Promise'e 7 milyon ABD doları yardım tahsis ediyoruz. Bu rehberler, teknolojiden faydalanarak öğrenim sonuçlarını geliştirebilmeleri için, bulundukları topluluktaki eğitimcilere gerekli desteği sağlayacak.

Dynamic Learning Project hakkinda daha fazla bilgi

Okul yolunu eğitim fırsatına çeviriyoruz

İnternet erişimi, ödevler için her geçen gün daha vazgeçilmez bir unsura dönüşürken, milyonlarca öğrencinin evinde hâlâ internet bağlantısı bulunmuyor.

ABD'nin dört bir yanındaki okul bölgeleriyle birlikte çalışarak Rolling Study Halls projemizin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Böylece, okul otobüslerine kablosuz ağ, cihaz ve otobüste görevli eğitimci desteği sağlayarak kırsal bölgelerdeki binlerce öğrenciye okul dışında daha fazla öğrenim zamanı kazandırabileceğiz.

Rolling Study Halls hakkında daha fazla bilgi Videoyu izleyin
Three students crowded around a mobile device.

Yeni neslin geleceğin becerilerini kazanmasına yardımcı oluyoruz

Öğrencilerin %65'inden fazlası, günümüzde henüz var olmayan işlerde çalışacak,¹ ancak gençlerin büyük çoğunluğu geleceğe hazır olmak için gerek duyacakları problem çözme becerilerini veya temel dijital yetkinlikleri henüz geliştirmiyor.

Bilgisayar bilimleri eğitimini yaygınlaştırmayı amaç edinen sivil toplum kuruluşlarını, bu amaçla programların geliştirilmesini ve ayrıca bilişim alanında daha fazla kadının ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan öğrencilerin eğitilmesini desteklemek amacıyla yardım fonları tahsis ediyoruz. Amacımız her bir öğrenciyi gelecekte karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için gereken becerilerle donatmak ve geleceğe hazırlamak.

Bilgisayar bilimleri desteğimiz hakkinda daha fazla bilgi

Kaydolduğunuz için teşekkür ederiz!

Bize ilgi alanlarınızdan biraz daha bahsedin.