Cizvit Okulları, dijital beceriler konusunda öğrencilerinin eğitimini Chromebook'larla destekliyor.

Chromebook'lar, öğrencilerimizin belirli bir konu hakkında daha fazla araştırma yapmasına ve İnternet'te daha fazla bilgiyi arayabilmelerine olanak sağladı. Artık materyalleri kendileri oluşturup onları diğer öğrenciler ve öğretmenlerle paylaşabiliyorlar. Öğrenciler, önemli dijital beceriler geliştiriyorlar.

Pablo Laspra, Sosyal Ağlar, Oviedo, Colegio San Ignacio Okulu'nda Web Hizmetleri Yöneticisi ve öğretmen.

Zorluklar

Cizvit Okulları, eğitim programlarını günümüze adapte etmenin bir öncelik olduğu gerçeğini hep göz önünde bulundurmuş ve özellikle son birkaç yıl içinde, eğitim sürecinin dijitalleşmesi konusunda adımlar atmıştır. Birkaç yıl kadar önce Cizvit Okulları öğrencilerin belirli konularda kullanabilecekleri bilgisayar laboratuarları kurdu. Bu laboratuarlarda, temelde akademik raporların yazılması amacıyla geleneksel ofis uygulamaları kullanılıyordu. Ancak, bu sistemin hiç de pratik olmadığı, üstelik bakım sorunları, kullanılabilirlik sorunları ve lisanslar nedeniyle karşı karşıya kalınan yüksek maliyetler gibi çeşitli problemleri beraberinde getirdiği, özellikle de öğrenciler ve öğretmenler arasında doküman ve bilgi paylaşımının sorunlu olduğu görüldü. Bu duruma ek olarak, eğitim sürecinin yeni dijital ortama adapte edilmesi yönündeki büyük ihtiyaç, bilişim ve iletişim teknolojileri geliştirme konusunda çalışan bir grup öğretmeni, bu talebi tüm Okul Kurullarının önüne getirme konusunda cesaretlendirdi ve bu yaklaşımın benimsenmesiyle birlikte Chromebook'lar ve Google Apps sınıflardaki yerini alarak teknolojideki yenilikler kesin şekilde kabul görmüş oldu.

Çözüm

2014 yılı boyunca bu üç okul, verdikleri eğitimin tamamen dijitalleştirilmesi yönündeki çabalarını önemli ölçüde artırdı. Bunun amacı yalnızca teknolojinin sınıflara girmesi değildi; aynı zamanda modern ve mali açıdan verimli bir eğitim sürecinin de ileriye taşınması, optimize edilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyordu. Böylece, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini başarıyla oluşturmalarına yarayacak optimum dijital beceri düzeyi sağlanmış olacaktı.