โอกาสในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

เราได้พัฒนากลุ่มทรัพยากรต่างๆ โปรแกรม ทุนการศึกษา และมอบโอกาสเพื่อดึงดูดนักเรียนและนักการศึกษาทั่วโลกที่สนใจวิทยาการคอมพิวเตอร์

Google Computer Science

แหล่งข้อมูล

สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้ สื่อการสอนที่เพิ่มคุณค่า และการผนึกกำลังของประชากรนักเรียนที่มีความหลากหลาย

Careers with Code

นิตยสารเชิงสำรวจอาชีพในแวดวงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่สร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียนมัธยมปลาย พร้อมแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับนักการศึกษา

อื่นๆ

Nat & Lo's YouTube Channel

From Google X to StreetView to Project Loon, get a behind the scenes look at Google with Nat and Lo.

อื่นๆ

เกม Blockly

สภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพสำหรับเด็กเพื่อเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม พร้อมใช้งานใน 40 ภาษา

อื่นๆ

Coder for Raspberry Pi

ซอฟต์แวร์ฟรีที่เปลี่ยน Raspberry Pi เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนเว็บแบบส่วนตัว

อื่นๆ

หลักสูตรการคิดเชิงคำนวณ

หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพออนไลน์ที่ช่วยให้นักการศึกษาทำความเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้ และแชร์แนวคิดด้านการคิดเชิงคำนวณในหลากหลายสาขาวิชา

อื่นๆ

การค้นหาที่กำหนดเองเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

บทเรียน บทแนะนำ เกม และโครงการสำหรับการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อื่นๆ

CS First

แผนการเรียนและการแสดงเนื้อหาแบบวิดีโอเพื่อสร้างประสบการณ์ CS ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักเรียนรุ่นเยาว์

อื่นๆ

Engage CS Edu

คอลเล็กชันสื่อการสอนที่ครอบคลุมและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียน CS ระดับปริญญาตรี

อื่นๆ

Exploring Computational Thinking

แผนการเรียน วิดีโอ และทรัพยากรอื่นๆ เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการผนวกรวมกับเนื้อหาในชั้นเรียน

อื่นๆ

คำแนะนำสำหรับการพัฒนาด้านเทคนิค

การเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคของพวกเขา

อื่นๆ

Made with Code

การริเริ่มระดับชาติเพื่อจุดประกายเด็กหญิงหลายล้านคนให้เรียนรู้เกี่ยวกับโค้ดและเห็นว่าการเขียนโปรแกรมเป็นวิธีหนึ่งในการก้าวเข้าสู่อาชีพในฝัน

อื่นๆ

Pencil Code

ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้ภาพวาด เพลง และนวนิยายเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยผลักดันความก้าวหน้าของนักเรียนโดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกไปสู่การเขียนโปรแกรมข้อความ

อื่นๆ

Start With Code

A collection of resources & programs to encourage young Australians to study computing.

อื่นๆ

โปรแกรม

การแข่งขันประจำปีของนักเรียน แหล่งข้อมูลด้านอาชีพ และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความหลากหลายของเทคโนโลยี

Code Jam

การแข่งขันเขียนโปรแกรมที่จัดขึ้นหลายรอบทั่วโลกสำหรับนักเรียนและโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

อื่นๆ

Computer Science Summer Institute (CSSI)

โปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนใหม่ๆ จากกลุ่มที่มีประวัติเป็นผู้ด้อยโอกาสใน CS โดยมอบแนวทางปฏิบัติขั้นต้นเพื่อปูทางสู่ CS

อื่นๆ

Engineering Practicum

โปรแกรมพัฒนาระยะเวลา 12 สัปดาห์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 และปี 2 สาขา CS หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อื่นๆ

Google Code-in (GCI)

การแข่งขันสำหรับนักเรียนอายุ 13-17 ปีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายที่ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สมีความเป็นไปได้

อื่นๆ

Google Engineering Residency Program

โปรแกรมฝึกงานด้านวิศวกรรมระยะเวลา 1 ปี เปิดรับบัณฑิตใหม่สาขา CS

อื่นๆ

Google Science Fair

การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ระดับโลกเปิดรับแบบบุคคลและแบบทีมอายุ 13 ถึง 18 ปี

อื่นๆ

Google Summer of Code (GSoC)

A global online program offering student developers ages 18+ stipends & mentorship for open source coding projects.

อื่นๆ

Technical Internships

การฝึกงานด้านเทคนิคระยะเวลา 12-14 สัปดาห์เปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกสาขา CS หรือตั้งใจจะเรียนในสาขา CS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

Women Techmakers

โปรแกรม Women Techmakers ของ Google มอบการเข้าถึง ชุมชน และแหล่งข้อมูลสำหรับผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยี

อื่นๆ

ทุน

Student scholarships & grants to support computer science education at every stage

Venkat Panchapakesan Memorial Scholarship

Are you an ever-optimistic person who believes we can make the world a more sustainable place?

อื่นๆ

Computer Science for High School (CS4HS)

โปรแกรมที่มอบเงินช่วยเหลือทั่วโลกเพื่อสนับสนุนนักการศึกษา CS ด้วยการเชื่อมโยงนักการศึกษากับทักษะและทรัพยากรที่พวกเขาต้องการ

อื่นๆ

ทุนการศึกษาในยุโรปของ Google สำหรับนักเรียนผู้พิการ

เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการระดับมหาวิทยาลัยในยุโรปได้มีโอกาสเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อื่นๆ

ทุนการศึกษา Google Lime สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

อื่นๆ

ทุนการศึกษา Google SVA สำหรับนักเรียนที่เป็นทหารผ่านศึก

เพื่อให้นักเรียนที่เป็นทหารผ่านศึกหรือนักเรียนที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วงประจำการได้มีโอกาสเรียนในสาขา CS หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา

อื่นๆ

เงินช่วยเหลือเพื่อการประชุมและท่องเที่ยวของ Google

เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่ด้อยโอกาสใน CS หรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่หลากหลายหรือการประชุมด้านเทคนิคในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

อื่นๆ

Google.org

เงินช่วยเหลือที่มอบแก่องค์กรที่สนับสนุนการศึกษาและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

อื่นๆ

igniteCS

เงินทุนและการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใน US/CA ที่ต้องการริเริ่มโครงการให้คำปรึกษา CS ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

อื่นๆ

RISE Awards

เงินช่วยเหลือและทรัพยากรที่เสริมสร้างศักยภาพสำหรับองค์กรที่สอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับก่อนมหาวิทยาลัยที่ด้อยโอกาสทั่วโลก

อื่นๆ

The Generation Google Scholarship

เพื่อให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ด้อยโอกาสในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้มีโอกาสเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

The Google Anita Borg Memorial Scholarship

สำหรับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั่วโลกที่กำลังศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

อื่นๆ