องค์กรที่เราให้การสนับสนุน

เพื่อขยายการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และช่วยให้นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต เราจับมือโดยตรงกับองค์กรนวัตกรรมและสนับสนุนองค์กรการกุศลผ่าน Google.org

เพิ่มการเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลและการศึกษา CS

National 4-H Council logo

National 4-H Council

การเรียนรู้การเป็นผู้นำสำหรับเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ แบบลงมือทำ ใน STEM การเกษตร การเป็นพลเมือง และอื่นๆ

Anitab.org logo

AnitaB.org

องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อสรรหา รักษา และผลักดันผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี

Black girls code logo

Black Girls Code

ให้โอกาสกับเด็กผู้หญิงผิวสีเพื่อสร้างทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นผู้นำ

Boys & Girls Clubs of America logo

สมาคมเพื่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแห่งอเมริกา

องค์กรที่ให้โปรแกรมหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

Code.org logo

Code.org

องค์กรการกุศลที่ทุ่มเทเพื่อขยายการเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

Code Next logo

Code Next

การริเริ่มเพื่อฝึกฝนผู้นำด้านเทคโนโลยีรุ่นถัดไปที่เป็นคนผิวสีและละติน

Geena Davis Institute on Gender in Media logo

สถาบันจีน่า เดวิสเกี่ยวกับเพศในสื่อ

องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อลดการแบ่งแยกกลุ่มคนและสร้างบทบาทที่หลากหลายในวงการสื่อของผู้หญิง

Girls Who Code logo

Girls Who Code

โปรแกรมหลังเลิกเรียนและภาคฤดูร้อนฟรีเพื่อสร้างทักษะทางงานประมวลผลให้เด็กสาว

Smash logo

SMASH

การจัดโครงการเพื่อขจัดอุปสรรคและอคติในการศึกษาสาขา STEM และส่งเสริมผู้มีความสามารถที่ด้อยโอกาส

Technovation logo

Technovation

โปรแกรมเทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 10 ถึง 18 ปี

National Center for Women and Information Technology logo

ศูนย์สตรีและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (NCWIT)

องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในงานด้านการประมวลผล

National Girls Collaborative Project logo

โครงการความร่วมมือเพื่อเด็กผู้หญิงแห่งชาติ

โครงการที่รวมองค์กรในสหรัฐฯ เข้าด้วยกันซึ่งทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงให้เดินตามเส้นทางอาชีพใน STEM

ช่วยนักการศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอนทักษะสำหรับอนาคต

American Library Association logo

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA)

ให้ความเป็นผู้นำสำหรับมืออาชีพด้านห้องสมุดเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด

Computer Science Teachers Association logo

สมาคมผู้สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์

องค์กรสมาชิกทั่วโลกที่สนับสนุนนักการศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ผู้สอนวิชา CS

DonorsChoose.org logo

DonorsChoose.org

ครูจำนวนมากใช้ DonorsChoose.org เพื่อขอรับสื่อการสอนและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียน ซึ่งผู้บริจาคจะเลือกมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับโครงการที่ตนเองสนใจได้

EngageCSEdu logo

EngageCSEdu

เอกสารที่ออกแบบมาเพื่อรักษานักศึกษาวิทยาลัยที่ด้อยโอกาสไว้ในการศึกษาด้านงานประมวลผล

Explore Computational Thinking logo

Explore Computational Thinking

บทเรียนและทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K–12) เกี่ยวกับการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักสูตรออนไลน์สำหรับครู

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ