ถึงจะต้องผ่าตัด แต่ครู Nuñez ก็ไม่ต้องห่างหายไปจากชั้นเรียน