Warwickshire College Group นำผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาสู่ชั้นเรียนด้วย Google Apps for Education และ Classroom

แอป Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่

Paul Rabone ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและรักบี้ของ Warwickshire College Group

ความท้าทาย

เมื่อ 2 ปีก่อน นักศึกษาของ WCG ใช้ Google Apps กันแล้ว แต่อาจารย์ใช้เพียงแค่ Gmail มีนักศึกษาแค่ไม่ถึง 200 คนจากทั้งหมดกว่า 15,500 คนที่ใช้ Google ไดรฟ์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอาจารย์ไม่ได้ใช้ Google Apps ก็เลยไม่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ "เรามีแอปที่ดีที่สุด แต่อาจารย์ไม่รู้วิธีที่จะช่วยให้นักศึกษาใช้ Google Apps และใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของเครื่องมือ" Yousef Fouda รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ WCG กล่าว อาจารย์พอใจกับการใช้ Microsoft Office และ Outlook แล้ว จึงไม่ได้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนระบบ Fouda มองเห็นโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยอาจารย์ประหยัดเวลาและให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันแก่นักศึกษา

โซลูชัน

Fouda จึงไม่ลังเลที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างระบบที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีตามเป้าหมาย เขาเริ่มนำ Google Apps for Education มาให้อาจารย์ใช้ แนะนำ Google Classroom ในทุกวิทยาเขต และเริ่มนำ Chromebook มาใช้กับอาจารย์และนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาใช้ Google Apps for Education อยู่แล้วและอาจารย์มีความคุ้นเคยกับ Gmail อยู่แล้ว ทางเลือกนี้จึงตรงตามเป้าหมายของ WCG ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดต่อ ทำงาน และแชร์ เป้าหมายเหล่านี้สอดรับกับการใช้ Google แฮงเอาท์ ไดรฟ์ และ Google+ อย่างลงตัว การใช้ Google Apps for Education ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วในทุกวิทยาเขตจากการแนะนำปากต่อปาก Fouda แนะนำ Google Apps for Education ให้กับอาจารย์ประมาณ 100 คน ซึ่งสนับสนุนให้อาจารย์อีก 600 คนหันมาใช้เทคโนโลยีนี้ ขณะนี้นักศึกษาและอาจารย์กว่า 4,000 คนมีการใช้งาน Google Apps อย่างจริงจังทุกวัน เพิ่มขึ้นจากนักศึกษา 200 คนเมื่อ 2 ปีก่อนราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ