อีก 4 ปีนับจากนี้ Vedruna Schools จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง €600,000 เพราะไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาและใบอนุญาต

เราเริ่มนำ Chromebook มาใช้ในชั้นเรียนโดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มความกระตือรือร้นของนักเรียน และพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากนี้ เราต้องการสร้างแนวทางการสอนสำหรับครูโดยอ้างอิงขีดความสามารถ ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน และเอื้อให้ทำงานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน

Pere Viñas ครูระดับประถมศึกษาที่ Vedruna School ใน Ripoll

ความท้าทาย

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีโรงเรียนใน Vedruna ที่ใช้งาน Google Apps for Education มาแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ Chromebook ในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย ในปี 2013 เราได้เริ่มการทดลองนำร่องกับ Chromebook ด้วยเจตนาที่จะพัฒนาการศึกษาระบบดิจิทัลของนักเรียนไปอีกก้าว และพบว่าระบบมีข้อดีในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เหนือกว่าระบบก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างมาก

โซลูชัน

ก่อนหน้านี้มีศูนย์หลายแห่งที่ใช้งาน Google Apps for Education อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ Google Chromebook ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ในเดือนกันยายน ปี 2013 ได้มีการทดลองใช้ Chromebook อย่างสมบูรณ์ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Vedruna ในเขต Gracia ของบาร์เซโลนา ในช่วงแรกนี้มีการใช้ Chromebook ทั้งหมด 150 เครื่อง ซึ่งนักเรียนและครูได้เริ่มสัมผัส และประเมินความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ หลังจากผ่านไป 3 เดือน เราพบว่าระบบมีข้อดีเหนือกว่าระบบก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารของ Vedruna จึงตัดสินใจเดินหน้าไปอีกขั้น