ทีมสภานักศึกษาของเราใช้ Google Apps ทุกวันเพื่อทำให้ Vanderbilt เป็นที่ที่ดีกว่าเดิม Google เปลี่ยนวิธีที่นักเรียนของ Vanderbilt มีส่วนร่วม โต้ตอบ และเรียนรู้กัน

Wyatt Smith, ประธานสภานักศึกษา Vanderbilt

ความท้าทาย

Vanderbilt ต้องการหาวิธีทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เริ่มแสวงหาระบบที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาสามารถทำงานและสื่อสารกัน และทำงานร่วมกันได้ และให้ประสบการณ์ด้านเทคนิคที่ดียิ่งขึ้น เมื่อสภานักศึกษาเรียกร้องให้เปลี่ยนมาใช้ Google Apps เจ้าหน้าที่ด้านไอทีของ Vanderbilt ก็รับฟัง นอกจากนี้ Vanderbilt ยังต้องการโซลูชันการค้นหาที่สามารถรองรับการค้นหาในเว็บไซต์สาธารณะที่มีปริมาณสูงถึงเกือบ 300,000 รายการต่อเดือน

โซลูชัน

Vanderbilt selected Google Apps Education Edition, a free version of Google Apps optimized for on-campus use. Within thirty days they were up and running an opt-in email solution for their undergraduate population, providing new email and collaboration tools that students welcomed and quickly put to use. Once Vanderbilt started using Google Apps, evaluating the Google Search Appliance (GSA) was a natural next step. Relevance and speed were particularly important since search would need to process some 30-60 queries per minute on the public website.