Google Apps มาพร้อมกับความชาญฉลาดและความเข้าใจเชิงลึกของ Google และชุมชน Google Apps ทั้งหมด ทำให้เราสามารถอัปเดตโซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของเราได้ต่อเนื่อง โดยที่นวัตกรรมแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลย

Bernard Gulachek, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี, University of Minnesota

ความท้าทาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีของ University of Minnesota พบกับความยากลำบากในการทำให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา และต้องการระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถทำงานในหลายแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนได้อย่างครบถ้วน

โซลูชัน

การใช้ Google Apps ในระดับพื้นฐานในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ U of M ได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,000 ราย ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที แทนที่จะพยายามยัดเยียดให้นักศึกษาใช้บริการอื่นเพิ่มขึ้นอีก ฝ่ายไอทีได้เริ่มเปลี่ยนจากการใช้หลายๆ บริการผสมกันมาเป็นโซลูชันการรับส่งข้อความและการทำงานร่วมกันจาก Google ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ Google for Education และนอกเหนือจาก Gmail แล้ว ทางสถาบันได้ใช้ Google Sites เพื่อรวบรวมและแชร์เนื้อหางานวิจัยทางเว็บ ใช้ Google ปฏิทินสำหรับการจัดทำปฏิทินกลุ่ม, Google Talk สำหรับการรับส่งข้อความทันที และใช้ Google เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้ผสานรวมอยู่ในโซลูชันเดียวที่มีความต่อเนื่องกัน