นักเรียนระดับมัธยมต้นในเวอร์มอนต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินในท้องถิ่น

การลงมือทำงานในโครงการนอกสถานศึกษาซึ่งส่งผลจริงทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างที่ทำไม่ได้ในการเรียนรู้เฉพาะทฤษฎีในชั้นเรียน การไปอยู่ในสถานที่จริงเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่

Matt Allen, ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของ St. Albans City School

ความท้าทาย

St. Albans City School ไม่เคยหยุดยั้งที่จะแสวงหาวิธีสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้นักเรียนนอกเหนือไปจากการเรียนในชั้นเรียน นักเรียนบางส่วนไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน โรงเรียนจึงต้องการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น ราคาประหยัด และทนทาน และต้องการหาหนทางให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่หลากหลายตลอดการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

โซลูชัน

แท็บเล็ต Android, Google Apps และ Google Play for Education ช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในโครงการเพื่อชุมชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ครูมีความพึงพอใจอย่างมากที่เห็นนักเรียนสร้างผลในทางบวกแก่ชุมชน และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของท้องถิ่นโดยตรงในโครงการพิเศษของโรงเรียนนี้