KIPP Bridge Charter School เพิ่มศักยภาพของนักวิชาการด้วยแท็บเล็ตและ GPFE

หลักสูตรใหม่กำลังจะมีการนำออกใช้ในเร็วๆ นี้ และแท็บเล็ต Nexus พร้อม Google Play for Education เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพรวม ได้รับมุมมองที่หลากหลายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างชาญฉลาด ด้วยเหตุนี้ งานของนักเรียนจะมีความหลากหลายยิ่งขึ้น

Cathy Cowan, ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2, KIPP Bridge Charter School

ความท้าทาย

การเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน Common Core ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ KIPP Bridge Charter School KIPP Bridge Charter School มุ่งเน้นที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จะประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษา และทราบดีถึงความสำคัญของการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างราบรื่น KIPP ต้องการให้นักเรียนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ CC ซึ่งให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิพากย์ และความสามารถของนักเรียนในการเรียบเรียงข้อโต้แย้งจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง

โซลูชัน

แท็บเล็ตพร้อม Google for Education ช่วยให้ครูของ KIPP สามารถแจกจ่ายแอปสำคัญในชั้นเรียนได้ผ่านระบบคลาวด์ นักเรียนมีช่องทางใหม่ในการใช้เว็บภายในชั้นเรียน และสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครบครัน การแนะนำเทคโนโลยีสร้างความตื่นตัวอย่างมาก และเป็นกระบวนการที่ราบรื่น อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์นั้นใช้งานง่าย ทำให้นักเรียนเข้าใจวิธีใช้โดยแทบไม่ต้องเรียนรู้กันใหม่