Huntsville Independent School District helps close the digital divide with Chromebooks and Google Apps

Chromebook ส่งผลภายในชั้นเรียนและในชุมชนครู/ผู้ปกครองในวงกว้างมาก มีผู้ปกครองบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันที่โรงเรียนของบุตรหลานสามารถจัดหาสิ่งที่พวกเขาไม่อาจหามาให้ได้ นั่นคือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ให้ดีขึ้นได้

Amy Mayer ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและโครงการริเริ่มของเขตการศึกษาอิสระ Huntsville

ความท้าทาย

ก่อนหน้านี้เขตการศึกษา Huntsville มีโรงเรียนบางแห่งและนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาออนไลน์ และต้องการเปลี่ยนวิธีการสอนภายในพื้นที่ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลนั้น ต้นทุนของฮาร์ดแวร์จะต้องลดลง ทีมไอทีของเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับภาระหนักอยู่แล้วในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาและมักจะติดไวรัสเป็นประจำ Huntsville ต้องการแนวทางที่ประหยัดต้นทุนและมีการบำรุงรักษาต่ำในการใช้เทคโนโลยีเป็นประจำ

โซลูชัน

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้สะดวก ความประหยัดและความทนทานทำให้ Chromebook เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับเขตการศึกษา Huntsville Google Apps for Education มาแทนเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีราคาสูง ต้องบำรุงรักษามาก ทำให้สามารถใช้เวลาและทรัพยากรไปกับด้านอื่นๆ แทนได้