โรงเรียนในเขตการศึกษาของเมือง Hillsborough ให้นักเรียนแต่ละคนใช้แท็บเล็ต Android และ Google Play for Education

เราพบว่าแอปจาก Google Play for Education สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างมากในชั้นเรียน....ซึ่งดีมาก เพราะเด็กได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้จริงๆ จนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนอยู่ ทำให้เด็กมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น

Renee Meyers, ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3, Triangle Elementary

ความท้าทาย

Hillsborough Township Public Schools ต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าโดยมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต่เยาว์วัย ทีม HTPS เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่สาขาวิชาหนึ่ง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นในทุกสาขาวิชา HTPS พยายามค้นหาอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องมีประสิทธิภาพ ทนทาน รวมทั้งใช้งานและจัดการง่าย การใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในชั้นเรียนต้องมีการตั้งค่าและใช้เวลาโหลดนาน จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โซลูชัน

Google for Education มีตัวเลือกด้านเทคโนโลยีในชั้นเรียนที่เรียบง่ายและประหยัดให้กับ Hillsborough Township Schools ด้วยการเริ่มใช้งานที่รวดเร็วและวิธีชำระเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ครูสามารถบริหารจัดการการแจกจ่ายแอปที่มีประโยชน์ในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น