การใช้เทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมการสอนในโรมาเนีย

Chromebook ใช้งานง่ายมาก มีการออกแบบที่เป็นมิตร ใช้พื้นที่น้อย และไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา การทำงานซึ่งใช้เอกสารที่เก็บแบบออนไลน์นั้นทำให้การทำงานและการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ทำได้สะดวกมาก

Veronica Apostol รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความท้าทาย

นักเรียนและผู้ปกครองต้องการก้าวทันแนวโน้มการศึกษาปัจจุบัน และนี่ก็เป็นปัจจัยให้ฝ่ายบริหารนำ Chromebook 30 เครื่องและกระดานแบบโต้ตอบมาใช้ อุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนหน้านี้ล้าสมัยแล้ว ทำงานช้าและทำให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน

โซลูชัน

คุณ Veronica Apostol เชื่อว่าการใช้ Chromebook เป็นทางออกที่ดีที่สุด "Chromebook ใช้งานง่ายมาก มีการออกแบบที่เป็นมิตร ใช้พื้นที่น้อย และไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา การทำงานซึ่งใช้เอกสารที่เก็บแบบออนไลน์นั้นทำให้การทำงานและการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ทำได้สะดวกมาก"