เขตการศึกษากลาง Clarkstown ช่วย Google คิดริเริ่มสร้างสรรค์ Classroom ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในขณะนี้

ครูสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนได้ในพริบตา ทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนรู้เต็มที่ในชั้นเรียน

Paul Lepore, ครูสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2, Felix Festa Middle School

ความท้าทาย

การทำงานกับโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ช้าและมีราคาแพงเป็นภาระหนักสำหรับนักการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา Clarkstown Central ทีมเทคโนโลยีการสอนและเพื่อนครูต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการชั้นเรียน

โซลูชัน

หลังจากใช้ Google Classroom เป็นเวลา 2-3 เดือน นักการศึกษาและทีมได้ชี้ให้เห็นประโยชน์สำคัญ 2 ประการ คือนักเรียนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น และชั้นเรียนมีการจัดระเบียบดียิ่งขึ้น Google Classroom ช่วยให้งานของนักเรียนได้รับการจัดระเบียบดีขึ้น มีเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ใช้งานง่ายและแจกจ่ายได้ง่าย