นักเรียน Challenge to Excellence สำรวจโลกผ่านแท็บเล็ต Android

นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง ทำให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคต

Beth Mossholder ครูสอนวิชาเทคโนโลยีระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน Challenge to Excellence

ความท้าทาย

ผู้นำด้านเทคโนโลยีของ C2E ต้องการให้ผู้เรียนรู้รุ่นใหม่ได้รับประโชน์จากเครื่องมือในชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นและสนุกสนาน พร้อมไปกับการเรียนรู้ทักษะในการค้นหาความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนขั้นต่อๆ ไป

โซลูชัน

แท็บเล็ต Android สำหรับชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน และเป็นหนทางใหม่ๆ ในการได้รับข้อมูล เช่น การแชร์รูปภาพจากการทัศนศึกษาในอินเดีย หรือการใช้แฮงเอาท์เพื่อคุยกับทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวจริง