โรงเรียนรัฐบาลบราวเวิร์ดเคาน์ตีดึงดูดนักเรียนที่หลากหลายให้เข้าร่วมชั้นเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ความท้าทาย

มิเลนโควิกทราบว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดเชิงคำนวณมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของเธอในฐานะครูวิชาเคมี ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 มิเลนโควิกได้เริ่มสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเขตนี้ ในปี 2013 ทางเขตตัดสินใจขยายการเรียนการสอนวิชา STEM ให้ครอบคลุมถึงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย มิเลนโควิกทราบในทันทีถึงความสำคัญของการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ควบคู่กับวิชา STEM

ทั่วทั้งเขตนี้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์น้อยมาก “ครูและนักเรียนจำนวนมากไม่เคยได้ยินเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์มาก่อน หรือบางคนก็สับสนระหว่างคำนี้กับความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์” มิเลนโควิกกล่าว แม้กระทั่งในหลักสูตร STEM ของทางเขตเอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ยังตกสำรวจไป อาจารย์ภาควิชา STEM บางท่านสอนวิชาการคิดเชิงคำนวณ แต่ก็เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เท่านั้น

เนื่องจากมีความตื่นตัวเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์น้อย จึงมีนักเรียนที่เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ AP น้อยตามไปด้วย ในปี 2016 มีนักเรียนที่เข้าสอบเพียง 200 คนเท่านั้นจากจำนวนนักเรียนทั้งเขต 271,000 คน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบน้อยนี้เป็นเรื่องน่าหวั่นวิตกสำหรับมิเลนโควิก จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ AP ที่ว่าน้อยแล้วนั้น แต่นักเรียนจากกลุ่มที่ขาดแคลนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้าสอบยิ่งมีน้อยเข้าไปอีก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขต BCPS มีช่องโหว่มากในเรื่องความยุติธรรมและไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของนักเรียนในเขตนี้ มิเลนโควิกมีความเชื่อมั่นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง “นักเรียนทุกคนควรได้รับโอกาสได้เรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อที่ว่าเด็กๆ จะได้มีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าเทียมกัน” มิเลนโควิกกล่าว

โซลูชัน

เมื่อมิเลนโควิกได้เปลี่ยนจากอาจารย์ประจำมารับบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาภาควิชา STEM ในปี 2011 เธอจึงตระหนักได้ว่า หัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนก็คือ การฝึกอบรมอาจารย์ในเขต โดยอาจารย์จะต้องมีการพัฒนาทางวิชาชีพและต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในขั้นแรก ทางเขตได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Code.org ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ส่งเสริมให้ขยายการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอนุบาลไปจนถึงนักเรียนเกรด 12 โดย Code.org มอบทุนให้เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพและช่วยสร้างกลุ่ม “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

มิเลนโควิกเริ่มค้นหาวิธีเพิ่มเติมที่จะสามารถส่งเสริมครูอาจารย์ผ่านทางการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กร Code.org หลังจากที่มิเลนโควิกได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการทุนจาก Google ผ่านทางสมาคมอาจารย์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Teachers Association) เธอจึงสมัครขอรับทุนจาก Google และได้รับมอบทุนสำหรับรอบปี 2017 – 2018 เงินทุนที่ได้รับจาก Google นี้ช่วยให้เขต BCPS สามารถจัดทำหลักสูตรพัฒนาทางวิชาชีพออนไลน์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้รับการรับรองจากรัฐฟลอริดาให้สามารถสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

เนื่องจากมิเลนโควิกทราบดีว่า อาจารย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการฝึกสอนและได้รับค่าจ้างในเวลาที่ลางานไปเรียน เธอจึงคิดตั้งเงินอุดหนุนขึ้นมาเพื่อจ่ายชดเชยให้กับอาจารย์ที่สละเวลามาเรียนหลักสูตรทางออนไลน์ โดยเงินทุนบางส่วนจะจ่ายให้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นค่าเดินทางไปฝึกสอนเป็นรายบุคคล “เมื่อเราริเริ่มโครงการใหม่ เช่น สร้างโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เราไม่มีภาควิชาหรือวิธีการอย่างเป็นทางการที่จะให้ครูแต่ละคนติดต่อหากันได้” มิเลนโควิกกล่าว “เราต้องช่วยครูเหล่านั้นสร้างเครือข่ายระหว่างครูด้วยกันขึ้นมา”

"ความหลากหลายของนักเรียนที่เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีถึงความหลากหลายในเขตของเรา"

Lisa Milenkovic, หัวหน้าภาควิชา STEM และวิทยาการคอมพิวเตอร์, โรงเรียนรัฐบาลในเขตโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ (Broward County Public Schools)

ประโยชน์

ลงทุนในเส้นทางอาชีพให้กับอาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสอบรับรองและการฝึกสอนแบบพบหน้ากันซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Google นี้ ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในเขตนี้ ซึ่งเป็นการขยายชั้นเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปทั่วทั้งเขต หลักสูตรออนไลน์นี้ไม่เพียงเปิดต้อนรับเฉพาะอาจารย์ที่ต้องการสอบรับรองเท่านั้น แต่ยังต้อนรับอาจารย์จากทุกสาขาวิชาที่ต้องการเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย และเนื่องจากมีความต้องการเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กวัยอนุบาลจนถึงเด็กนักเรียนเกรด 12 เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการขยายองค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในบรรดาครูอาจารย์หลากหลายกลุ่ม

ครูที่ต้องสละเวลาจากวันอันแสนจะยุ่งเหยิงมาเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสอบรับรองนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกสอน จากการที่มิเลนโควิกตั้งเงินชดเชยขึ้นมาให้กับอาจารย์ที่สละเวลามาเรียนและพบกับผู้ฝึกสอน เธอจึงเห็นถึงโอกาสที่จะส่งข้อความไปถึงว่าที่อาจารย์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีใจความว่า “เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของเวลาและความเป็นมืออาชีพของคุณ” การแสดงให้เห็นว่าเราให้การสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้มีอาจารย์มาเข้ารับการฝึกอบรมวิทยาการคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ขยายการเข้าถึงการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปทั่วทั้งเขต

เนื่องจากมีการลงทุนในการพัฒนาทางวิชาชีพครูในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทางเขตจึงทยอยเปิดสอนชั้นเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนทั้ง 286 แห่งทั่วทั้งเขต ในทุกวันนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ในเขต BCPS ต่างเปิดสอนหลักสูตร “เปิดโลกวิทยาการคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) เพื่อเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ AP CS โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบางแห่งถึงกับเปิดสอนหลักสูตร “การค้นพบวิทยาการคอมพิวเตอร์” โดยยึดตามแผนบทเรียนจาก Code.org นอกจากนั้น โรงเรียนประถมศึกษา 141 แห่งภายในเขตยังเริ่มผสานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรมาตรฐานด้วย โดยเปิดสอนชั้นเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามระดับชั้นต่างๆ รวมไปถึงมีชมรมเขียนโปรแกรมและชมรมหุ่นยนต์หลังเลิกเรียนด้วย

เพิ่มความหลากหลายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การพัฒนาทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่เข้าถึงได้ในวงกว้าง เป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มชุมชนที่ขาดการเหลียวแล เนื่องจากเขตนี้เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ ดังนั้น เขต BCPS จึงมีโรงเรียนหลายแห่งที่มีนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย นอกจากนั้น ในบางโรงเรียน นักเรียนทั้งหมดยังอยู่ในโครงการอาหารกลางวันฟรี/อาหารกลางวันราคาพิเศษอีกด้วย มิเลนโควิกมีความเชื่อมั่นว่า การทำให้วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้นๆ ในเขตนี้จะทำให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น “เรากำลังหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับนักเรียนที่อาจไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วมในวิชานี้มาก่อน”

ยิ่งกลุ่มนักเรียนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งเป็นการแสดงออกถึงความตื่นตัวในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องยกความดีให้กับทางเขตที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ในปี 2017 มีนักเรียนจากเขต BCPS 1,000 คนเข้าสอบวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ AP ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเพียงแค่ 200 คนในปี 2016 มิเลนโควิกกล่าวว่า “ความหลากหลายของนักเรียนที่เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีถึงความหลากหลายในเขตของเรา”

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ