โรงเรียนแอมเฮอร์สเซนทรัลส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างระดับชั้นและที่บ้าน

ความท้าทาย

โรงเรียนแอมเฮอร์สเซนทรัลต้องการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อเสริมพลังนักเรียนและเจ้าหน้าที่ให้ทำงานร่วมกันและแบ่งปันแนวคิดระหว่างชั้นเรียนและระดับชั้น ทั้งที่โรงเรียนและเมื่อทำงานที่บ้าน โรงเรียนยังต้องการแพลตฟอร์มอีเมลใหม่สำหรับนักเรียนและครูด้วยเพราะระบบเดิมของพวกเขาอืดอาดมาก

"การเรียนรู้ได้รับการกำหนดมาเพื่อเป็นกระบวนการทางสังคมและในการทำงานร่วมกัน อุปกรณ์อื่นๆ ที่เราประเมินนั้นออกแบบมาเป็นอุปกรณ์เพื่อการใช้งานคนเดียวและไม่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่าง Chromebook"

Anthony Panella, ผู้ช่วยผู้บริหารด้านหลักสูตรและการสอน, โรงเรียนแอมเฮอร์สเซนทรัล

โซลูชัน

ในปี 2010 โรงเรียนแอมเฮอร์สเซนทรัลเลือก Gmail เป็นระบบอีเมลและนำ G Suite for Education เข้ามาใช้สำหรับนักเรียนและครูทั้งหมด หลังจากนั้นไม่นาน เขตการศึกษาเปิดตัวโครงการนำร่องอุปกรณ์และเผยแพร่ Chromebook ทั่วเขตการศึกษา ชั้นเรียนสำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบันมีรถเข็นใส่ Chromebook ที่มีอุปกรณ์ 1 เครื่องสำหรับนักเรียนทุกคน การผสมผสานระหว่าง G Suite for Education และ Chromebook ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม และทำให้ครูแบ่งปันแหล่งข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ ในขณะนี้ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเขตการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่มี Chromebook ในอัตรา 1:1 เป้าหมายของเขตการศึกษาคือนำรูปแบบ 1:1 มาใช้ทั่วทั้งเขตการศึกษาก่อนฤดูใบไม้ร่วงของปี 2018

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ