สาขาเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง หรือขยายการเข้าถึงหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ Google for Education

การเข้าร่วม

พาร์ทเนอร์ พรีเมียร์พาร์ทเนอร์

ผ่านการรีวิวผลิตภัณฑ์

info_outline Tell us how your product integrates with our products
check_circle ต้องเป็นพาร์ทเนอร์สาขาเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

โปรดดูรายการข้อกำหนดทั้งหมดในคู่มือโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Google for Work และ Google for Education ทั้งนี้ มีเพียงผู้สมัครและพาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่เข้าดูคู่มือโปรแกรมได้

Become an Education partner

The Google for Education Partner Program will open for general availability in late 2015. If you’d like to be notified when the program is open for application, please complete this form.

If you are currently authorized to sell Google for Education products, please contact your channel manager to learn more about options that may be available to you.

Thanks! We'll be in touch shortly.

This is required
This is required
This is required This is not a valid email
This is required
This is required
This is required
This is required
This is required