สาขาบริการ

สาขาบริการนั้นมีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการแก่โรงเรียน อาจรวมทั้งการขาย การให้คำปรึกษา การอบรม การติดตั้ง และการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Google for Education

การเข้าร่วม

พาร์ทเนอร์ พรีเมียร์พาร์ทเนอร์

แชร์แผนธุรกิจของคุณ*

check_circle ต้องเป็นพาร์ทเนอร์สาขาบริการที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

การรับรองทางธุรกิจและทางเทคนิค

info_outline Our business & technical credentials prepares our partners to service and support our customers. Credentials consist of training, participation in our partner community, and demonstration of skills by passing examples or completing hands-on activities.
check_circle

แสดงทักษะในการบริการลูกค้า

G Suite

To become considered as a G Suite for Education partner, you are required to have 1 employee pass the Deployment Specialist Exam and the Apps Sales Credential.

โปรดดูรายการข้อกำหนดทั้งหมดในคู่มือโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Google for Work และ Google for Education ทั้งนี้ มีเพียงผู้สมัครและพาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่เข้าดูคู่มือโปรแกรมได้

Become an Education partner

The Google for Education Partner Program will open for general availability in late 2015. If you’d like to be notified when the program is open for application, please complete this form.

If you are currently authorized to sell Google for Education products, please contact your channel manager to learn more about options that may be available to you.

Thanks! We'll be in touch shortly.

This is required
This is required
This is required This is not a valid email
This is required
This is required
This is required
This is required
This is required